Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

pondělí 22. dubna 2019

Kterak naši buditelé viděli svět

Jak moc jsme jiní než národní buditelé? Tohle psal časopis Tábor v roce 1867:

ZATÍMCO AMERIKA...

Proti stěhování se do Ameriky vydal budějovický biskupský ordináriát oběžní list, v kterém zaslepenému lidu, jenž se do Ameriky stěhuje, na srdce se klade, že nejen placení agenti z ciziny ale i sami vystěhovalci vábí své krajany do Ameriky, avšak jen proto, aby pomocí později přišlých krajanů, kteří obyčejně vždy něco peněz s sebou přinášejí, sami si v Americe k nějaké živnosti dopomohli, jsouce jinak úplně na holičkách. Na to líčí se v listu tom všechna nebezpečí, jimž se vystěhovalec vydává, dřív než se vypravil do Bremy neb Hamburku, jaká nouze, jaké příkoří, jaká ouzkost čeká na každého, když už sedí na lodi a vlnami mořskými zmítán jsa o životy děti svých strachovati se musí. Mnoho dítek pomře a tu musí matka i otec vidět, jak vrženy jsou do moře; jak strašné to, když dětem a matce vrhnou mrtvého otce z lodi do prohlubně mořské! A co podvodníků a taškářů čeká teprv na vystěhovalce v Americe, jakmile na pevnou půdu vstoupí! Nepřišel-li o všecko a zakoupil-li si kus půdy, tuď teprv potřebí k tomu obrovské síly, aby suchár ten neb prales učinil úrodným! Jen boháči neb velmi obratní řemeslníci mohou si v Americe živnost zjednati, ale právě takových lidi pořídku tam cestuje, anto mají doma výdělku dost. Také konečně nesvědčí každému cizi podnebí americké s nakažlivými svými nemocemi, které obyčejně z každé rodiny nějakou oběť si uchvacují. Proto nechť každý rozváží si to, než posvátnou půdu vlasti své a drahý domov opustí. 

RUSKO JE I ČECHŮ RÁJ

Národopisná výstava v Moskvě rozpadá se ve tři oddělení. V prvnim oddělení nacházejí se skupeniny postav, představujících obyvatele Ruska a slovanské kmeny, bydlící v sousedních zemích; jmenovité představuje ruské kmeny 114 figur, východní kmeny slovanské též 114 figur a západní i jižní Slovany 63 figur. Celkem je tedy 291 postav. Druhé odděleni zahrnuje věci všeobecně národopisné a sice 155 krojů (bez figur), dále předměty z domácnosti, ku př. nářadí, nádobí, hudební nástroje a p., celkem 564 čísel, 69 vzorců výstavností a 274 kusů nářadí. Všecky tyto věci jsou rozestaveny na rozličných místech, vždy na blízku příslušných figur. Sem náleží také rozličné sbírky písní, kresby, fotografie a p. Třetí odděleni konečně, kteréž by se mohlo nazvat člověkoznaleckým, zahrnuje řadu lebek a hnátů, sbírku anatomických preparátů, starožitností z kurhanů (mohyl) a množství starého i kamenného nářadí.

A DOMA V RAKOUSKO-UHERSKU (ČTI EU)

Šest zabitých dělníků, o kterých jsme v listu předešlém přinesli zprávu, že je u Budína v Uhrách kus skály rozmačkal, bylo již šťastně vyhrabáno. Mrtvoly nebyly nikterak pohmožděny. Doneseny jsou do nemocnice a byly v společném hrobě pohřbeny. 


Žádné komentáře:

Okomentovat