Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

úterý 23. července 2019

Další oběti krymnaše

Proč 1. července 2019 zahynulo 14 ruských námořníků z hloubkové ponorky Lošarik? Zařízení se vracelo z Barentsova moře, kde probíhala prověrka jeho funkce po předcházejícím servisu. Při manévru připojení k mateřské ponorce se objevil dým. Podle předpisů zůstalo 10 mužů v kritickém oddílu (jeden civilista byl evakuován) a snažili se požár uhasit. Když po 40 minutách spotřebovali všechny hasící prostředky (pěna, freon) a také dýchací přístroje a někteří muži začali ztrácet vědomí, dostali i oni povolení k evakuaci a na pomoc jim byli vyslání další 4 hydronauti. V té chvíli došlo k mohutnému výbuchu lithiointového akumulátoru. Ten původní byl spolehlivý, ale byl z Ukrajiny, takže ho museli vyměnit za tuzemský, který byl pro tento účel urychleně vyvinut a vyroben. Je pravděpodobné, že to byl právě nový akumulátor, co bylo prověřováno, protože většina posádky i civilní specialista se v okamžiku, kdy se projevily první problémy, naházeli v akumulátorovém oddílu ponorky. A tak ke 13000 obětí Putinovy avantýry "krymnaš" přibylo dalších 14.

(podle ruského deníku Kommersant)

sobota 20. července 2019

Co se v mládí naučíš...

Edwin E. “Buzz” Aldrin, Měsíc planety Země, 20. července 1969


Jeden z nejoptimističtějších momentů 20. století, přestože ve Vietnamu zuřila proxy válka mezi komunismem a Západem. Čtyři hodiny nato jsem po probdělé noci dovrávoral do biochemického praktika.

V Praze o měsíc později umírali lidé při demonstraci proti 1. výročí okupace země armádami Varšavské smlouvy a jistý začínající ambiciózní prognostik jménem Miloš Zeman byl stále ještě věrným členem KSČ, z níž se nechal vyloučit až v roce 1970. Za dalších 20 let tvrdil: "Začíná střízlivý rozbor budoucích příležitostí a rizik, při kterém často s hrůzou zjišťujeme, že nejvýraznější rizika mohou vzniknout jako důsledek nekvalifikovaných rozhodnutí." Dnes, 30 let poté, navštěvuje komunistické sjezdy, plazí se před komunistickou Čínou a snaží se zadlužit zemi stamiliardovými náklady na stavbu absurdního megalomanského kanálu tří moří, v Praze vrcholí akce nesouhlasu demonstrací, jíž se účastní téměř 300 000 lidí. 

Průzkumné vozítko NASA Curiosity, planeta Mars, květen 2019


Rusko morálně podporované komunistickou Čínou vede již šestý rok proxy válku se Západem na Ukrajině a vyhrožuje Gruzii, jejíž část okupuje.

Co se v mládí v KGB naučíš...

pátek 5. července 2019

Dědičná ghetta

Včera jsem navštívil koncert České filharmonie, ale nechci mluvit o něm. Ve foyer Rudolfina je výstavka Romano Drom (Romská cesta). Iniciátorkou této aktivity je paní Ida Kellarová, která m.j. říká: „Některé osady jsou pro mě něco jako koncentrační tábor na doživotí, ze kterého se jen málokomu podaří dostat se ven.“ Má na mysli romské osady a úspěšná cesta ven může být spojena spojená s provozováním hudby, mimo jiné ve spolupráce s Českou filharmonií. Ale nechci mluvit ani o této cestě.

Jak jsem si prohlížel ty texty a fotografie, proběhlo mi hlavou, že tato ghetta jsou krajní polohou stratifikace společnosti. Beznaděj, spoléhání na pomoc z venku a nebo přihrábnutí z cizího. Česká společnost byla po 40 let komunistické vlády zatlačována stejným směrem. "Správný" postoj byl takový, že na vrchu je moudrá strana, která do všech podrobností kontroluje společnost a všichni jsou závislí na ní, ona na sebe bere "zodpovědnost" za život všech. Vymanit se z této nivelizace znamenalo si něco "přihrábnout" a protože všechno bylo všech a současně ničí, bylo to celkem únosné. Což vyústilo v ono okřídlené "kdo nekrade, okrádá svou rodinu." Bylo to vlastně takové totalitní ghetto. Je ovšem třeba dodat, že člověk je k takovémuto typu jednání vybaven a prostředí může pouze ovlivnit míru jeho výskytu ve společenství.

Odbočka 1: "...Dovolte mi tedy, abych citoval. Tato země v této době prochází rozumovou, mravní i citovou krizí. Zamýšlíme-li se hlouběji nad tím, jak k této krizi došlo, proč právě teď, musíme si připustit některá velice nepříjemná, ale bohužel pravdivá fakta. To, co nyní řeknu, není projevem univerzitní povýšenosti ani sarkasmu. Je to suché konstatování skutečnosti. Třetina obyvatel této země je slabá duchem. Každý sedmý občan je debilní nebo dementní nebo alkoholik. Zhruba polovina obyvatel této země má podprůměrný intelekt. (...)“ To řekl Miloš Zeman dne 21. ledna 1992 ve Federálním shromáždění ČSFR 

Ztráta moci, ke které tento nefunkční a demotivující bolševický systém musel nutně vést, znamenala vytvoření prostoru pro osobní iniciativu, možnost převzetí zodpovědnosti nad vlastním životem. Každý to dělal, jak uměl. Někteří začali od nuly, jiným se podařilo získat v restituci část komunisty ukradeného majetku a konečně další, kteří byli vyškolení bolševickým systémem a měli jeho hodnoty v krvi, si prostě přihrábli podniky, které buď vytunelovali, nebo je v lepším případě provozovali a své bohatství rozšiřovali a podniky třeba i zvelebovali.

Ale tito poslední lidé mnohdy mentálně zůstali oněmi "účastníky ghetta" a na vrchol jejich hierarchie se agresivně prodral Andrej Babiš. Zpočátku se sice opíral o nespokojence mezi středním stavem, jejichž nespokojenost bohatě povzbuzoval, posléze však zjistil, že daleko účinnější bude se ztotožnit s onou částí společnosti, která neměla sílu a podmínky z onoho ghetta vystoupit, na příležitostech, které nový režim nabízel, se nepodílela nebo podílela bez úspěchu a zůstala vcelku nemajetná. Hodnoty vyššího řádu se jí většinou netýkají, když se rozdávaly, chyběla.

Odbočka 1: Slyšel jsem o ženě, která pobírá důchod a příspěvek na bydlení a současně provozuje bez živnostenského listu a EET domácí kadeřnictví. Jejím favoritem je Babiš, který podle ní rozhodně nekrade a ona jeho odpůrce považuje za zmanipulovaný dav. Nechápe, proč se od ní dcera odvrátila. Není nelogické, že takové osoby do sebe s Babišem zapadají jako zámek s klíčem, protože on si počíná prakticky stejně.

Tito lidé představují okolo třetiny populace, tedy zřejmě se kryjí s onou Zemanovou pověstnou jednou třetinou blbců.

Zbytek společnosti byl poněkud otupělý tím, že před něj ANO nestavěly žádné velké výzvy a po nástupu Babiše byl zpočátku zaskočen jeho agresivitou podepřenou obrovskými zdroji a účinnost jeho metody se zvyšovala. Ale na druhé straně se postupně začalo formovat vědomí neúnosnosti tohoto stavu, který nutně vede ke stagnaci nejen politické, ale posléze, podobně jako za komunistů i ekonomické. Klasickým příkladem je zneužití zdrojů určených k inovaci na výstavbu standardní pekárny, která přispěje nulově k ekonomickému růstu země. Tak začaly vystupovat do popředí informace o praktikách Andreje Babiše (likvidace konkurence, Čapí hnízdo, korunové dluhopisy) a některých jeho lidí a výhrady proti němu dostávaly mnohem konkrétnější tvar. K tomu všemu byly po volbách do Evropského parlamentu zveřejněny výsledky auditu využití dotací poskytovaných Evropskou unií, které rozhodně nebyly k Babišovi příznivé.

K tomu všemu každý rok ubývá příznivců socialistického kapitalismu a přibývá okolo 100 000 mladých lidí s jiným pohledem na život. I když část z nich jsou možná oni Zemanovi blbci, ujali se  zmíněných problémů mladí lidé, zčásti věřící protestanti, a dokázali přivést v prozatímním finále téměř 300 000 lidí na demonstraci na podporu demokracie, která současně mířila na Andreje Babiše. Opoziční strany nebyly pozvány a nezúčastnily se, ale vyvolaly v parlamentu hlasování o důvěře vládě, které ji sice nesvrhlo, ale je dobře, že proběhlo.

Tohle se snadno píše, ale je složité odhadnout, jak se věci budou vyvíjet dál. Předseda vlády i prezident Zeman  argumentují tím, že vláda je legitimní a není důvod reagovat. Nejde ovšem jen o ně, ale o jejich okolí. Otázkou je, jak se vyvine situace do voleb. Situace Babiše je složitá a bude ochoten zvolit jakékoli řešení bez ohledu na zájmy republiky. Krajně nepravděpodobné je, že by použil sílu k potlačení demonstrací. Vše nasvědčuje tomu, že je ochoten rozbít koaliční vládu a připojit se k Zemanovi v orientaci na Rusko, což by zcela bezpochyby vyvolalo výbuch protestů daleko větších než dosud.

Zeman hraje naprosto cynicky prorusky a nemá bezpochyby jinou možnost, protože nejde jen o jeho scestné přesvědčení, ale i o to, že Rusko má nástroje, jak ho k poslušnosti donutit .

Situace je krátkodobě nepředvídatelná, dlouhodobě si však nelze představit, že tandem Babiš - Zeman může vyhrát. Jedině snad v případě, že by se rozpadla Evropská unie v dnešní podobě, na čemž Rusko ruku v ruce s Quislingy všech zemí usilovně pracuje. Není od věci připomenout, že tento norský kolaborant a vlastizrádce byl popraven.

čtvrtek 4. července 2019

Salcburské vysílání

Na programu letošního ročníku Salcburských hudebních slavností bude celkem devět oper, z nichž tři budou přenášeny rakouskou televizí. Jsou to:

Wolfgang Amadeus Mozart
IDOMENEO
Operní večer – Oe1 | sobota 27. července 2019, 18:00


Zahajovací operní představení Salzburg Festival 2019. Živě z Felsenreitschule.


Luigi Cherubini
MÉDÉE
Operní večer – Oe1 | sobota 10. srpna 2019, 19:30

Opera Singer Elena Stikhina

Po opeře Lear (2017) režíruje Simon Stone na Salzburg Festival svou druhou operu. V hlavní roli vystoupí zkušená Elena Stikhina.

George Enescu
ŒDIPE
Oe1 | sobota 10. srpna 2019, 19:30
Achim Freyer Director Direction 
Lyrická tragedie George Enescu v jedinečné atmosféře Felsenreitschule.

Rozhlas
OPERA
Stejné opery a navíc Offenbachův budou současně přenšeny rozhlasem:
IDOMENEO -  Oe1 | sobota 27. července 2019, 18:00
MÉDÉE -  Oe1 | sobota 10. srpna 2019, 19:30
ŒDIPE - Oe1 | sobota 17. srpna 2019, 19:30
Orphée aux enfers - Oe1 | sobota 31. srpna 2019, 19:30

KONCERTY
Navíc bude provedeno 79 koncertů ve 12 programových řadách, z nichž 18 bude přenášeno rozhlasem:
Mozart–Matinee · Minasi - matiné
Oe1 | sobota 28. července 2019, 11:03
Camerata Salzburg · Chœur accentus · œnm · Equilbey - Time-Sound
Oe1 | sobota 29. července 2019, 11:03
Camerata Salzburg · Viotti - koncert Oe1
Oe1 | sobota 3. srpna 2019, 07:30
Symphony Orchestra of the BR 1 · Nézet-Séguin - koncert Oe1
Oe1 | neděle 04. srpna 2019, 11:03
Recital Levit 1 - The Oe1 Concert
Oe1 | úterý 06. srpna 2019, 14:05
Koncert vítězů YCA · RSO Wien· Káli - koncert Oe1
Oe1 | pátek 9. srpna 2019, 19:30
Klangforum Wien · Pomárcio - koncert Oe1
Oe1 | pondělí 12. srpna 2019, 11:03
Lied Recital Gerhaher · Huber - koncert Oe1
Oe1 | úterý 13. srpna 2019, 19:30
Vienna Philharmonic · Muti - koncert Oe1
Oe1 | čtvrtek 15. srpna 2019, 11:03
RSO Wien · Nott - koncert Oe1
Oe1 | pátek 16. srpna 2019, 19:30
Vienna Philharmonic · Welser-Möst - koncert Oe1
Ö1 | úterý 20. srpna 2019, 19:30 pm
Mozart-Matinee · Á. Fischer - koncert Oe1
Oe1 | neděle 25. srpna 2019, 11:03
Recital Kopatchinskaja · Leschenko - koncert Oe1
Oe1 | pátek 30. srpna 2019, 19:30
Chamber Concert T. Zimmermann · Sietzen · Hoppe - koncert Oe1
Oe1 | úterý 3. září 2019, 19:30
Gustav Mahler Youth Orchestra · Blomstedt - koncert Oe1
Oe1 | neděle 08. září 2019, 11:03
Vienna Philharmonic · Haitink - koncert Oe1
Oe1 | neděle 15. září 2019, 11:03

středa 3. července 2019

Výbuch na ponorce

V pondělí 1. července 2019 ve 20:30 došlo k požáru na výzkumné a průzkumné (špionážní?) ruské atomové ponorce "Losharik", při které zahynulo 14 ze 25 členů posádky, z toho sedm kapitánů 1. rangu (odpovídá hodnosti plukovníka), 6 kapitánů nižšího stupně a lékař-plukovník. Dva z nich byli hrdinové Ruska. Dalších pět námořníků bylo hospitalizováno. Všichni jsou příslušníky supertajné vojenské jednotky v St. Peterburgu, resp. v Peterhofu. Příčinou snad byl výbuch plynu nebo porucha elektroinstalace. Oficiální verze je výbuch akumulátorů. Zařízení dlouhé 70 m je zhotoveno z titanu a může se ponořit do hloubky několik kilometrů. K transportu na místo určení je připevněno ke dnu speciální ponorky dlouhé 173 m. Ta nese typové označení BS-136 Orenburg a jde o jednu z největších ruských atomových ponorek, z níž byly odstraněny odpalovací šachty pro balistické rakety. Při nehodě se ponorka nacházela u mořského dna, údajně v ruských teritoriálních vodách Barentsova moře. Nedaleko se ve stejné době konaly manévry NATO a norská strany informovala, že šlo o výbuch a že nebyla naměřena zvýšená radioaktivita.
Zařízení bylo projektováno již v 80. letech, spuštěno na vodu v srpnu 2003 a bylo mimo jiné použito ke studiu mořského dna, které mělo dokázat, že kontinentální šelf Ruska sahá daleko do arktické oblasti. Jeho určení je významné proto, že v něm Rusko může výlučně těžit ropu z podmořských vrtů. Získaných informací Rusko použilo v roce 2012 na půdě OSN. Do výzbroje byl Losharik zařazen v roce 2013. Po každé hlubinné akci je umístěn v doku, aby se prověřila neporušenost pláště a byly odstraněny jeho případné deformace.

Podle Pentagonu se  jedná o diverzní zařízení, které může být použito k ničení infrastruktury jako podmořské kabely, zařízení pro orientaci ponorek v hloubce, kam nesahá signál GPS atd.

O příčinách "výbuchu" se v mediích spekuluje, patří mezi ně výbuch i útok. Je ovšem otázka, proč byla vyslána tak speciální ponorka do Barentsova moře, jehož hloubka je v průměru 200 m a proč byl přítomen civilní specialista. S ohledem na to, že zařízení je přísně tajné, je však jisté, že podrobnosti nebudou zveřejněny. Zajímavé je, že v den následující po nehodě byly svolány mimořádné porady jak v Kremlu, tak i Bílém domě.

Toto je souhrn informací, které jako vždy v Rusku, si v závislosti na zdroji a čase vzájemně odporují. 

Woody ve Scale

Po 51 filmech debutoval 83letý Woody Allen jako operní režisér ve Scale. Od 6. do 19. července zde bude na programu opera Giacoma Pucciniho "Gianni Schicchi.". Americký filmař ji poprvé režíroval v Los Angeles Opera v roce 2008, kde titulní roli zpíval britský barytonista Thomas Allen. Tentokrát se v ní představí italský baryton Ambrogio Maestri.


Námět opery vychází z epizody "Božské komedie" Danteho Alighieriho. „Jsem velmi zaměstnaná osoba. A tak jsem velmi rád, že jsem se mi podařilo odtrhnout se od filmů, abych provedl Pucciniho v divadle jako je La Scala,“ řekl Allen při prezentaci inscenace za přítomnosti ředitele Scaly Alexandra Pereiry na tiskové konferenci v Miláně. "Gianni Schicchi" je pro něj ideální operou: "Je krátká a vtipná," řekl americký režisér. Pro své režijní pojetí se inspiroval italskými neorealistickými filmy z 50. let.

Po skončení letí Allen do San Sebastiana, kde natáčení jeho nového filmu začne během dvou týdnů. Roli hraje i vítěz Oscara Christoph Waltz.

Allenova poslední práce z roku 2017 "Deštivý den v New Yorku" bude mít premiéru až letos v říjnu. Nicméně se zdá, že Allen překonal problémy s #MeToo, které způsobily její roční odklad, i když první uvedení se odehraje na Ukrajině.