Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

Murphologie

 Obsah

1. TEORIE

Hawkinsova teorie pokroku: Pokrok neznamená, že se chybná teorie nahradí správnou.  Pokrok spočívá spíše v tom, že se chybná teorie nahradí takovou, na které to není tolik znát. (15/97)
Janina teorie lásky: Láska je, když žena nikdy nedostane to, co očekává, a muž nikdy neočekává to, čeho se mu dostane. (20/97)
Jeffova teorie burzy cenných papírů: Kurs cenných papírů se pohybuje v opačném poměru k množství zakoupených akcíí. (9/97)
Mac Phersonova teorie entropie: Něco odněkud vyndat vyžaduje méně energie než vrátit to zase na původní místo. (6/97)

2. ZÁKONY

Anthonyho zákon síly: Nenamáhejte se - pořiďte si větší kladivo. (26/97)
Arturovy zákony lásky:
1. Když se někomu líbíte, je to proto, že mu připomínáte někoho jiného.
2. Když už se odhodláte poslat milostný dopis, zdrží se natolik, že ze sebe dřív uděláte šaška osobně.
3. U jiných lidí vám romantická gesta připadají neotřelá a vzrušující. Pokusíte-li se o ně sami, připadáte si jako neohrabaní pitomci. (20/97)
Bobův zákon sportovních přenosů: Přepnete-li při přenosu fotbalového utkání na jiný program, protože právě prostřihávají reklamu, poběží tam také reklama.  (15/97)
Borenovy zákony:
1. Jste-li na pochybách, mluvte nezřetelně.
2. Jste-li v úzkých, předejte slovo.
3. Jste-li ve funkci, přemýšlejte. (18/97)
Zákon bridže: Za všechno může spoluhráč. (11/97)
Davisův zákon: Končí-li novinový titulek otazníkem, zní odpověď "ne". (20/97)
Dowlingův zákon fotografování: Jakmile jednou nemůžete svým fotoaparátem něco vyfotografovat, vzbudí se ve vás neodolatelná touha dokoupit si fotografické vybavení. (26/97)
Dudův zákon podvojnosti: Ze dvou možných situací dojde vždy jen k té nežádoucí.  (22/97)
Ellardův zákon: Ten, kdo se chce vzdělávat se vzdělává. Ten, kdo se nechce vzdělávat, podniká.Ten, komu nejde ani jedno ani druhé, bude až do smrti ovlivňovat vzdělanost a podnikání. (25/97)
Evansův a Bjornův zákon: Ať pokazíte cokoli, vždy se najde někdo, kdo už na to dávno upozorňoval. (6/97)
Finniganův zákon: Čím je budoucnost vzdálenější, tím nám připadá krásnější. (28/97)
Zákon Frances Loweové: Své úspěchy známe sami, nezdary zná veřejnost. (28/97)
Grayův autobusový zákon: Nepřijede-li autobus včas, pak přijede ve chvíli, kdy už jste pěšky došli tak daleko, že vám nestojí za to jet autobusem. (19/97)
Grelbův zákon chyb: Ve všech matematických výpočtech se chyby vyskytují na opačném konci, než od kterého jste začali provádět kontrolu. (9/97)
Heidův zákon: Hnutí za zrovnoprávnění žen ještě nikoho nezrovnoprávnilo. (20/97)
Herblockův zákon: Když se něco osvědčí, přestane se to vyrábět.  (24/97)
Hladeův zákon: Máte-li nějaký složitý úkol, dejte jej vyřešit lenochovi - ten už nalezne snadné a jednoduché řešení. (32//97)
Hofferův zákon: Když si lidé mohou dělat co chtějí, většinou napodobují jeden druhého. (18/97)
Jacobův zákon: Chybovati je lidské - a svalit chybu na druhého ještě lidštější. (10/97)
Jensenův zákon: Ať vyhráváte nebo prohráváte, nakonec stejně prohrajete.  (11/97)
Základní konstrukční zákon: Uřízněte to větší a pak to tam namlaťte. (5/97)
Kaufmanův letištní zákon: Vzdálenost odbavovací haly od vstupu do letadla je nepřímo úměrná tomu, kolik máte času, abyste letadlo stihl. (14/97)
Kellyho zákon silniční navigace: Nejdůležitější informace se nacházejí na té části mapy, které je utržená.  (24/97)
Zákon laboratorní práce: Rozpálené sklo vypadá naprosto stejně jako studené.  (22/97)
Liebermanův zákon: Co na tom, že všichni lžou, vždyť stejně nikdo neposlouchá. (28/97)
Maasonův synergický zákon: Jakmile se rozhodnete, že byste za něco dali svou duši, je všude duší dost. (21/97)
Zákon lidské vrtohlavosti: Každý by rád, aby si ho lidé všimli, ale nikdo nechce, aby na něj všichni civěli. (22/97)
Matschův zákon: Hrozný konec je vždycky lepší než prožívat hrůzu bez konce. (10/97)
Maynův zákon: Zásadních omylů si nikdo nevšimne.  (5/97)
McGeeho zákon: Je až s podivem, jak dlouho trvá udělat něco, na čem nepracujeme. (18/97)
Meyerův zákon: Není nic jednoduššího, než věci zkomplikovat, ale není nic komplikovanějšího, než je zjednodušit. (32/97)
Morrisův zákon konfederací: Nejzajímavější referát je naplánován na přesně tutéž dobu, jako druhý nejzajímavější delegát. (21/97)
Moserův zákon sportovního diváka: Nezajímavější okamžik zápasu se odehraje ve chvíli, kdy se zakoukáte na výsledkovou tabuli nebo si skočíte koupit párek.  (11/97)
Oeserův zákon: Osoba s nejvlivnějším postavením v podniku obvykle věnuje veškerý svůj čas společenským funkcím a podepisování dopisů. (16/97)
Phillipsův zákon: Pohon na všechna čtyři kola prostě znamená, že uváznete na hůře přístupných místech. (27/97)
První Murphyho zákon pro ženaté pány: Vzápětí po manželčiných narozeninách zjistíte, že dárek, který jste jí dal, o polovinu zlevnili.  Z čehož vyplývá: Pokud jde za několik dní náhodou s vámi, nevymluvíte jí, že jste na ní zase chtěli ušetřit. (25/97)
Zákon paní Weilerové: Všechno je k snědku, stačí to jemně nakrájet. (13/97)
Zákon praxe: Je-li hra výborná teoreticky, nedá se uplatnit prakticky. Je-li hra výborná prakticky, nedá se na ni dívat. (19/97)
První zákon sociogenetiky: Staropanenství není dědičné. (19/97)
Rapův zákon neživé reprodukce: Rozeberete-li a opět sestavíte nějaký přístroj několikrát za sebou, nakonec z toho smontujete přístroje dva. (5/97)
Zákon repríz: Pokud jste viděli z nějakého televizního seriálu pouze jednu epizodu, při jeho opakování natrefíte právě a jedině na ni. (12/97)
Rogersův zákon: Ve chvíli, kdy vám letuška servíruje kávu, vletíte s letadlem do vzdušného víru. Z čehož vyplývá: Káva servírovaná v letadle vyvolává vzdušné víry. (19/97)
Schrimptonův zákon o vhodné příležitosti (určen mládeži): Vhodná příležitost zaklepe, zrovna když máte na uších sluchátka. (20/97)
Sutinův zákon: Ty nejzbytečnější počítačové hry jsou nejzábavnější. (25/97)
Seegerův zákon: Co je v závorkách, to se může zapomenout. (20/97)
Segalův zákon: Když má člověk jen jedny hodinky, ví vždycky, kolik je hodin. Když má člověk dvoje hodinky, nemůže si být nikdy jistý. (17/97)
Stranův zákon: Když všechno ostatní selže, zkuste to, co navrhoval šéf. (17/97)
Zákon sira Waltera: Kouř cigarety nebo ohýnku vám jde přímo do obličeje úměrně tomu, nakolik jste na kouř alergičtí. (8/97)
Thiessenův umělecký zákon: Zaručený recept pro umělce, jak se stát nesmrtelným, je zemřít. (18/97)
Zákon večírků: Čím víc jídla nachystáte, tím míň toho hosté snědí. (13/97)
Vileův zákon hodnoty: Čím je něco dražší, tím dál se to musí vézt do opravny. (12/97)
Walkerův zákon domácnosti: Vždycky se nahromadí více špinavého prádla než čistého. (13/97)
Clivovo vyvracení Walkerova zákona: Čisté prádlo se nehromadí. (13/97)
Wilkieho zákon: Dobré heslo může pozdržet vývoj o padesát let. (28/97)
Witzlingovy zákony schopností našich dětiček
1. Dítě, které žvatlá bez ustání, ze sebe nevydá ani hlásku, když po něm chcete, aby se předvedlo také někomu jinému.
2. Plaché a zakřiknuté dítko si vždycky vybere to nejlidnatější místo, aby předvedlo, jaké kde pochytilo nové slůvko (například kurva, hovno a pod.). (26/97)
Zákon životní cesty: Hrne-li se všechno proti vám, jedete ve špatném jízdním pruhu. (20/97)

3. AXIOMY

Augustův axiom směnného kurzu: Kdykoli cestujete do zahraničí, kurz je citelně výhodnější den poté, co jste si vyměnili peníze. Z čehož vyplývá: Po návratu se kurz zase zvedne, jakmile v bance vrátíte všechny zbylé peníze. (27/97)
Coleův axiom: Inteligence na naší planetě zůstává ve svém souhrnu konstantní, počet obyvatel však neustále stoupá. (10/97)
Dálniční axiom: Řidič za vámi by rád jel o 5 kilometrů v hodině rychleji. (15/97)
Josého axiom: Nic není tak pomíjivé jako to, co má trvat věčně. (5/97)
Z čehož vyplývá: Naopak věci s omezenou trvanlivostí vydrží nejdéle.  (5/97)
O´Toolův axióm: Jedno dítě je málo, ale dvě děti to je příliš. (13/97)
Počítačový axióm Leo Beisera: Když něco ukládáte do paměti, pamatujte si, kam jste to uložili. (12/97)
Axióm Tomáše Akvinského: Co je dovoleno bohovi, není dovoleno volovi. (26/97)
Vojenský axióm: Pokud lze rozkaz nepochopit, bývá nepochopen. (8/97)
Welwoodův axiom: Nepořádek se šíří úměrně k tomu, nakolik jsme ochotni ho tolerovat.  (22/97)

4. POUČKA

Fergusonova poučka: Krize nastává v okamžiku, kdy už nelze řící "pusťme to z hlavy". (6/97)

5. PRAVIDLO

Burkovo pravidlo: Nikdy nepřicházej s problémem, u něhož neznáš řešení. Z čehož vyplývá: Přicházej s takovými problémy, u kterých znáš řešení jenom ty. (32/97)
Brownovo pravidlo politického vůdce:
1. Abyste měli v politice úspěch, je často nutné povznést se nad vlastní zásady.
2. Nejlepší způsob, jak dosáhnout úspěch v politice, je vyčíhnout si dav lidí, který má někam namířeno a postavit se mu do čela. (28/97)
Courtoisovo pravidlo: Kdyby lidé více naslouchali tomu, co říkají, mluvili by méně. (21/97)
Pravidlo defaktizace: V úředním styku se informace zamlžuje směrem vzhůru. (28/97)
Fahnstockovo pravidlo neúspěchu: Nepovede-li se vám něco hned napoprvé, zničte všechny důkazy. (6/97)
Fausnerovo pravidlo pro domácnost: Když už je nůž tak tupý, že jím nejde nic uříznout, prst jím uříznete vždycky. (26/97)
Gottliebovo pravidlo: Vedoucí, který své podřízené zkouší ohromit znalostí složitých podrobností, ztratil ze zřetele výsledný cíl. (8/95)
Goodovo pravidlo pro jednání s úřady: Pokud vládní prostředky nestačí vašim požadavkům, je třeba změnit tyto požadavky, nikoli prostředky. (14/97)
Matzovo pravidlo aplikace léků: Lék je taková látka, která po naočkování pokusným morčatům vyvolává vědeckou zprávu. (14/97)
McNaughtovo pravidlo: Pokud je třeba při úředním jednání sáhnout k argumentům, pak je nutno vyjádřit je v jednoduchých oznamovacích větách, o jejichž pravdivosti nenapadne nikoho pochybovat. (9/97)
Michelovo pravidlo pro budoucí horolezce: Čím více se k hoře přibližujete, tím vám připadá strmější. (11/97)
Z čehož podle Frothinghama vyplývá: Hora se vždycky zdá být blíž než ve skutečnosti je. (11/97)
Politické pravidlo: Vytvoří-li si politik vlastní názor, je většinou mimo. (28/97)
Romingerova pravidla pro studenty:
1. Čím má seminář obecnější název, tím méně se na něm naučíte.
2. Čím má seminář speciálnější název, tím více vám bude v budoucnosti na kočku.  (24/97)
Romingerova pravidla pro učitele:
1. Ptá-li se vás student, jestli jste si přečetli jeho referát o určité knize, pak tu knihu šám nečetl.
2. Je-li docházka na seminář povinná, při plánovaném termínu zkoušky narazíte na zvýšenou absenci. Je-li naopak docházka dobrovolná, setkáte se při zkoušce s lidmi, které jste v životě neviděli. (24/97)
Pravidlo pravítka: Přímka neexistuje.  (22/97)
Runovo pravidlo: Pokud se nestaráte o to, kde jste, pak jste nezabloudili. (6/97)
Pravidlo svobodného myšlení: Ani lidé, kteří brání veškerým změnám, nezabrání změně k nejhoršímu. (18/97)
Wingerovo pravidlo: Leží-li před vámi na stole už aspoˇv patnáct minut, stáváte se odborníkem. (32/97)
Pravidlo ústupu:  Mějte vždy připraveno vysvětlení, pokud by to náhodou nevyšlo. (15/97)
Pravidlo zlé předtuchy: Ušetříte si spoustu nepříjemných starostí, budete-li pálit mosty za sebou a ne před sebou. (17/97)

6. POSTULÁT

Bittonův postulát o vývoji elektroniky: Pokud tomu někdo rozumí, je to už zastaralé. (5/97)
Brittův postulát o životnosti jistých věcí: Živostnost zařízení domácnosti závisí nepřímo úměrně na nákladech a přímo úměrně na jeho ošklivosti. (13/97)
Thumbův první postulát: Lépe vyřešit problém nepřesně a dospět k pravdě s desetiprocentní tolerancí, než lpět na přesném řešení a nedospět k pravdě vůbec. (25/97)
Thombův druhý postulát: Snadno pochopitelná a prakticky nevyužitelná nepravda je prospěšnější než komplikovaná a zcela nesrozumitelná pravda. (25/97)

7. ZÁSADY

Bessiny obecné zásady:
1. Telefon zvoní obvykle ve chvíli, když stojíte přede dveřmi a nemůžete najít klíče.
2. Sluchátko zvednete právě v takovém okamžiku, abyste slyšeli, jak ten druhý zavěsil. (12/97)
Collinsova zásada konferencí: Přednášející s nejvíce uspávajícím hlasem hovoří hned po obědě. (16/97)
Matzova zásada: Závěr je okamžik, kdy už člověka nebaví přemýšlet. (8/97, 32/97)
Zásada při pokeru: Nikdy nepředvádějte, jaké umíte triky s kartami, lidem, s nimiž hrajete poker. (10/97)
Zásada při zuřivosti: Nesnažte se uklidnit člověka, který je právě na vrcholu své zuřivosti. (26/97)
Prvořadá zásada historie: Dějiny se neopakují, to jenom dějepisci opisují jeden od druhého. (27/97)
Storryho zásada pro obžalované: Míra viny je přímo úměrná tvrdošíjnosti zapírání. (27/97)
Dvě Toddovy politické zásady:
1. Mohou mi říkat co chtějí, stejně to nikdy nebude celá pravda
2. Mohou si mluvit o čem chtějí, stejně to vždycky bude o penězích. (9/97)

8. PRINCIP

Biefeldův princip: Pravděpodobnost, že mladý muž narazí na příjemnou dívku, po jaké celý život toužil, se stupňuje v tomto pořadí:
1. je-li s ním dívka, s níž právě chodí
2. je-li s ním manželka
3. je-li s ním přítel atraktivnělšího vzhledu a postavení (21/97)
Disimoniho princip poznání: Věřit, znamená vidět. (18/97)
Princip front: Čím déle ve frontě stojíte, tím větší je pravděpodobnost, že stojíte v nesprávné frontě. (8/97)
Knoxův princip kvality špičkových hráčů: Jakmile váš oblíbený klub zakoupí špičkového hráče, jdou jeho výkony rapidně dolů. Jakmile však prodá nějakého bezperspektivního břídila, stane se z něj hvězda. (11/97)
Rudnického  princip pro nositele Nobelovy ceny: Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (32/97)
Seymourův investiční princip: Nikdy neinvestujte do spotřeby. (13/97)
Shawův princip: Vytvořte systém, který pochopí i blbec, a nikdo jiný než blbec ho nebude chtít používat. (24/97)
Základní princip: Zkoumáte-li neznámou oblast, logicky nemůžete vědět, co v ní naleznete.  (22/97)
Základní princip zavazadel: Ať si stoupnete k jakému chcete zavazadlovému pásu, váš kufr přijede na některém jiném. (19/97)

9. VĚTA

Grossmanova věta: Stojí-li za to něco dělat, mělo se to udělat už včera. (12/97)
Lippmanova věta: Lidé se stávají odborníky v oborech, kterým nejméně rozumějí. (21/97)
Peterova věta: V každé organizaci se zaměstnanci snaží dosáhnout takového postavení, pro které jsou naprosto nezpůsobilí. Z čehož vyplývá:
1. Časem je každé místo obsazeno člověkem neschopným vykonávat svou práci.
2. Práci vykonávají ti zaměstnanci, kteří ještě nebyli přeřazeni na místo, pro které jsou nezpůsobilí. (16/97)
Peterova věta naruby: Věrnost podniku se vždy cení více než kvalitní práce. (16/97)
Rockyho věta o prevenci inovace: Pokud neznáte výsledky výzkumu předem, grantové ko,ise o něm nechtějí ani slyšet.  (22/97)

10. POSTESKNUTÍ

Harrisovo postesknutí: Každá lepší práce je už zadaná. (6/97)
Cheltovo postesknutí: Pomůžete-li přítel v nouzi, jistě na vás nezapomene až zas bude potřebovat pomoc. (10/97)
Z čehož podle Dennistona vyplývá: Jakmile jednou uděláte dobrý skutek, budete o něj žádán neustále. (10/97)

11. POSTŘEHY

Emersonův postřeh: V každém geniálním díle odhalíme své vlastní zavržené nápady. (6/97)
Horngrenův postřeh: U ekonomů je reálný svět většinou cosi jako mimořádná  událost. (9/97)
Hughesův postřeh: Tráva rostoucí z prasklin v chodníku je stále zelená. (13/97)
Kierkegaardův postřeh: Život lze pochopit pouze zpětně, žít jej však musíme dopředu. (18/97)
Launegayerův postřeh: Klást hloupé otázky nadělá méně škody než napravovat hloupé chyby.  (14/97)
Marshalkoov postřeh: telefon zazvoní pokaždé, začnete-li jíst.  (24/97)
Ronovy postřehy pro mladistvé:
1. Uhry se začínají tvořit hodinu předtím, než máte rande. (13/97)
2. Gramofonová deska se poškrábe vždycky na tom místě, kde je vaše nejoblíbenější písnička. (13/97)
Sartrův postřeh: Peklo jsou ti druzí. (19/97)

12. TEORÉMY

Bellův teorém: Tělo do vany ponořené způsobuje, že začne zvonit telefon. (15/97)
Thompsonův teorém:  Směřuje-li vývoj do háje, stávají se z hajných profesionální politici. (17/97)

13. OSTATNÍ

Cohranův aforismus: Než nařídíte nějaký test, musíte vědět co dělat dopadne-li 1. pozitivně, 2. negativně. Pokud máte na obě eventuality stejnou odpověď, je test zbytečný. (15/97)
Henryho bonmot o lidské povaze: Nikdo nemá rád takového vítěze, který nikdy neprohraje. (8/97)
Devriesovo dilema: Udeříte-li do dvou kláves na psacím stroji najednou, otiskne se vám vždy chybné písmeno. (12/97)
Fox o moci: Arogance bývá často nerozlučným druhem dokonalosti. (28/97)
Fox o problematologii: I když problém zmizí, lidé pracující na jeho vyřešení zůstávají. (8/97)
Fox o poklonkování: Není lepší předsevzetí než být nositelem dobrých zpráv.  Z čehož vyplývá: Přijdou-li nějaké špatné zprávy, je nejlepší zdržovat se mimi budovu. (14/97)
Hanlonův názor: Nikdy není nutno svádět na zlý úmysl to, co se dá vysvětlit blbostí. (27/97)
Barthova kategorizace: Jsou dva druhy lidí: jedni dělí lidi na dva druhy, druzí nikoli. (16/97)
Grelbův komentář ke Colvardově premise: Tendence je však taková, že vám to z 90% nevyjde. (17/97)
Finaglovo krédo: Věda má vždycky pravdu. Nenechte se zmást fakty. (17/97)
Colvardova logická premisa: Každá pravděpodobnost je padesátiprocentní. Buď to vyjde, nebo ne. (17/97)
Osidla geniality: Žádný šéf nebude zaměstnávat člověka, který má ustavičně pravdu. (21/97)
Trischmanův paradox: Moudrým lidem slouží dýmka k tomu, aby získali čas k přemýšlení, hlupákům, aby si měli co strčit do úst. (22/97)
Tracyho pozorování času: Hezké chvíle utečou jako nic. Ošklivé trvají věčnost. (27/97)
Edelsteinova rada: Nedělej si starost s tím, co si o tobě myslí druzí. Ti mají plnou hlavu toho, co si o nich asi myslíš ty. (10/97)
Glymův recept na úspěch: Tajemstvím úspěchu je upřímnost. Jakmile se jí zbavíte, dosáhnete ho. (9/97)
Halgrenovo řešení: Dostanete-li se do nesnází,  klamejte tělem. (27/97)
Poulsenovo varování: Zapnete-li cokoli na maximální kapacitu, porouchá se to. (5/97)
Aristotelův výrok: Člověk by měl vždy dávat přednost pravděpodobně nemožnému před pravděpodobně možným. (32/97)

(5, 6, 8-11,13-22, 24, 26-28, 32/97) Chybí: 1-4, 7, 12, 23, 25, 29-31/97


Žádné komentáře:

Okomentovat