Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

pátek 10. června 2016

Pořádný sál pro Mendelssohna pořád chybí

V roce 1809 se v Berlíně narodil vnuk slavného židovského myslitele Mosese Mendelssohna, který dostal jméno Jakob Ludwig Felix, a když mu bylo 7 let, byl pokřtěn a stal se luteránem. Jeho prateta z matčiny strany Sarah Levy byla žákyní Wilhelma Friedemanna Bacha, podporovala vdovu po Carlu Philippu Emanuelu Bachovi a za svůj život nashromáždila mnoho rukopisů jejich otce, Johanna Sebastiana Bacha, jehož hudbu velice obdivoval také Felixův učitel Zelter. A protože členové rodiny Mendelssohnů byli aktivními členy berlínské Sing-Akademie, v jejímž čele později Carl Friedrich Zelter stál, stali se ve 20. letech jejími předními členy i Felix Mendelssohn a jeho sestra Fanny. Tyto skutečnosti bezpochyby přispěly k tomu, že Felix Mendelssohn byl hudbou J. S. Bacha hluboce ovlivněn. V jejich světle nepřekvapí, že to byl právě on, kdo ve svých 20 letech smetl prach z Bachova oratoria Matoušovy pašije, znovu ho nazkoušel a 11. března roku 1829 v berlínské Sing-Akademie dirigoval jeho první provedení po 100 letech. Tento velkolepý koncert se stal začátkem bachovského revivalu v Evropě. A ani zde nešlo o náhodu, protože o 4 roky dříve dostal 15letý Felix kopii rukopisu od své babičky. A sbírka Mendelssohnovy pratety zahrnující jak partitury, tak i bachovskou korespondenci, skončila v archivu Sing-Akademie.

Snad není od věci dodat, že po Zelterově smrti Mendelssohn neuspěl jako kandidát na šéfování Sing-Akademie. Svůj hudební život tak dělil mezi Anglii a Düsseldorf, kde byl zaměstnán jako ředitel Dolnorýnského hudebního festivalu. Tam jednak v roce 1833 uvedl Händelovo oratorium (původní partituru získal v Anglii), což odstartovalo pro změnu händelovský revival, a v roce 1836 vlastní oratorium Paulus.

Především však byl v roce 1835, už jako uznávaný hudebník, byť teprve 26letý, jmenován dirigentem lipského Gewandhaus Orchestra a rychle se stal motorem veškerého hudebního života v Lipsku, kde o 100 let dříve působil jako městský hudební ředitel Johann Sebastian Bach. A o pět let později, resp. 10 let po Matoušových pašijích v Berlíně, napsal a Lipsku představil svou symfonii-kantátu Lobgesang (Chvalozpěv). Ta je poctou Gutenbergově Bibli, německé reformaci, hudbě J. S. Bacha a Händelovým oratoriím. Monumentální dílo u nás nebývá uváděno často. Jde o kompozici, v níž se odráží koncept symfonie se sborem a sóly, jaký poprvé uplatnil Ludwig van Beethoven ve své „Deváté“. Mendelssohn (1809–1847) psal svůj „Chvalozpěv“ na zakázku u příležitosti oslav 400. výročí vynálezu knihtisku. Provedení v roce 1840 se setkalo s mimořádným úspěchem. Téma a volba textu (skladatel čerpal převážně z Bible) nepřekvapí – Mendelssohn je kromě notoricky známých orchestrálních kusů (Italská a Skotská symfonie, Sen noci svatojanské) také autorem duchovní hudby, vedle zmíněného oratoria Sv. Pavel také Eliáš. Mendelssohnovo dílo je navíc zřetelným důkazem nesmyslnosti Wagnerova tvrzení, že Žid, i když konvertoval ke křesťanství, nemůže pořádně psát a hrát "křesťanskou hudbu", protože "židovství má v krvi."

Skladba bývá většinou označována jako symfonie č. 2, někdy je však řazena mezi vokální díla, ale nejen u nás není hrána příliš často. V londýnské Royal Albert Hall ji při příležitosti 200. výročí Mendelssohnova narození hrál v rámci BBC Proms 2009 manchesterský Hallé Orchestra založený v roce 1858 Sirem Charlesem Hallé.

 Sally Matthews - soprano, Steve Davislim - tenor, Sarah Castle - mezzo-soprano,
Hallé Choir, Hallé Youth Choir, Hallé Orchestra, Sir Mark Elder - Conductor

V Praze pravděpodobně naposled ji při stejné příležitosti hrála Česká filharmonie pod taktovkou Charlese Olivieri Munroe, tehdy šéfa Severočeské filharmonie Teplice.

PKF - Prague Philharmonia se při formování své budoucnosti rozhodla, že každoročně předvede jedno velké vokální dílo. Letos padlo rozhodnutí na Lobgesang, příští rok to bude Brahmsovo Německé requiem. Na provedení Mendelssohnova oratoria spojili síly s vynikajícím Pražským filharmonickým sborem a sólisty mimořádných kvalit: hvězdné jihokorejské sopranistka Sumi Jo, francouzské mezzosopranistka Virginie Verrez (absolvent Julliard School, vítěz MET Auditions 2015, pěvecké soutěže Dallas Opera 2016 a účastník MET Lindemann Program) a tenoristou Paulem Grovesem, držitelem Tucker Award, které přivedl do karlínského Fóra hudební ředitel a dirigent Emmanuelem Villaumem, který je m.j. také hudebním ředitelem Dallas Opera.

zleva: koncertní mistr Jan Fišer, Virginie Verrez, Sumi Jo, Emmanuel Villaume a Paul Groves (sedící)
Oratorium je nádherné dílo, které místo rozjímání a trudnomyslné meditace vyvolává spíš pocit radosti a naděje. Po servisních vystoupeních PKF na Pražském jaru se orchestr dostal ke koncertu, kde byl rovnocenným partnerem ostatním složkám. Leč největší měrou přispěl k úspěchu večera spíš skvělý Pražský filharmonický sbor, možná proto, že dokázal naplnit prostor Fóra odpovídajícím objemem zvuku. Což neznamená, že sólisté a orchestr by zůstávali pozadu, ale sbor je pro takovýto sál ideálním zdrojem hudby. Bez něj jsem měl chvílemi pocit, že je jí málo, což samozřejmě může být i jistým návykem na poněkud stísněné Rudolfinum. Sál mi ale ideální nepřipadá, byť reference tvrdí, že akustika je vynikající. Na můj vkus je hudba málo barevná, prostor příliš otevřený, připomínající trochu Lucernu. V každém případě však všichni vystupující hráli a v němčině zpívali naplno, i když dirigent zvolil poněkud rychlejší tempo než je běžné a vedl orchestr s energíí dokonce natolik velkou, že mu nejprve uletěl manžetový knoflík a posléze praskl frak. Posun tímto směrem je pro soubor určitě dobrým krokem, protože orchestr si po změně hudebního ředitele musí klást otázku kam se dál vyvíjet nejen ve svém projevu, ale i repertoárově. A skladby tohoto charakteru ho bezpochyby posouvají výš.

SYMPHONY No. 2 in B flat major Op. 52 "Lobgesang"
1. Sinfonia: Maestoso-allegro
2. Allegretto un poco agitato
3. Adagio religioso 
4. Alles was Odem hat, lobe den Herrn (Chorus, soprano)
5. Saget es, die ihr erlöst seid. Er zählet unsre Tränen (Tenor, recitativo & solo) 
6. Sagt es, die ihr erlöset seid (Chorus) 
7. Ich harrete des Herrn (Sopranos I & II, chorus)
8. Stricke des Todes hatten uns umfangen (Tenor, soprano)
9. Die Nacht ist vergangen (Chorus)
10. Nun danket alle Gott (Chorus)
11. Drum sing ich mit meinem Liede (Tenor, soprano) 
12. Ihr Völker! bringet her dem Herrn (Chorus) 


1. Sinfonia

2. Chorus and soprano solo
Everything that has breath praise the Lord. (Psalm 150)
Praise the Lord with the lyre, praise him with your song. (Psalm 33)
And let all flesh bless his holy name. (Psalm 145)
 Bless the Lord, O my soul, and that is within me , bless his holy name.
Bless the Lord, O my soul, and forget not that he has done you good. (Psalm 103)

3. Tenor Recitative and Aria
Say it that you are redeemed by the Lord,
he has delivered them out of trouble,
of severe tribulation, from shame and bondage
captives in the darkness,
all which he hath redeemed from distress
Say it! Give thanks to him and praise ye, His goodness! (Psalm 107)
He numbers our tears tears in our time of need,
he comforts the afflicted with his word. (Psalm 56)
Say it! Give thanks to him and praise ye his kindness.

4. Chorus
Say it that you are redeemed by the Lord out of all tribulation.
He numbers our tears in out time of need.

5. Soprano Duet and Chorus
I waited patiently for the Lord, and He inclined to me and heard my supplication.
Blessed is the man whose hope is in the Lord!
Blessed is the man whose hope is in him! (Psalm 40)

6. Tenor Aria and Recitative
The sorrows of death encompassed us
and fear of hell had struck us,
We wandered in darkness. (Psalm 116)

He saith, Awake! you who sleep,
arise from the dead, I will enlighten you! (Ephesians 5:14)

We called in the darkness, Watchman, will the night soon pass?
But the Watchman said:
if the morning comes soon, it will yet again be night;
and if you ask, you will return
and ask again, Watchman, will the night soon pass? (Isaiah 21:11–12)

7. Chorus
The night has passed, but the day has come.
So let us cast off the works of darkness,
and put on the armor of light,
and take up the armor of light. (Romans 13:12)

8. Chorale
Now let us all thank God with hearts and hands and voices,
who in all adversity will be merciful to us,
who does so much good, who from childhood
has kept us in his care and done good to all.

Praise, honor and glory be to God the Father, and the Son,
and his Holy Spirit on heaven's highest throne.
Praise to God, three in one, who separated night and darkness
from light and dawn, give thanks to him with our song.
(Evangelical Church Hymnal, text Rinckart v. Martin, 1636)

9. Soprano and tenor duet
So I sing your praises with my song forever, faithful God!
And thank you for all the good you have done to me.
Though I wander in night and deep darkness
and enemies beset me all around
I will call upon the name of the Lord,
and he saved me by His goodness.

10. Chorus
You peoples! give unto the Lord glory and strength!
You kings! give unto the Lord glory and strength!
The sky will bring forth the Lord glory and strength!
Let the earth bring forth the Lord glory and strength! (Psalm 96)

All thanks to the Lord!
Praise the Lord and exalt his name
and praise his glory. (I Chronicles 16:8–10)

Everything that has breath praise the Lord, Hallelujah! (Psalm 150)

Žádné komentáře:

Okomentovat