Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

pátek 14. června 2019

Sezóna finišuje

Co se přízně k PKF týká, celou sezónu jsem váhal. Mám dojem, že mi nevyhovuje jejich dramaturgie. Začátkem roku absolvovali prestižní turné s Jonasem Kaufmannem, později si šéf orchestru stěžoval na nedostatek financí, na konci pak přišla ta nepříjemnost s Čínou, nakonec jsem přesto zradil a po letech se rozhodl, že pro příští sezónu abonmá neobnovím a radši přidám ještě několik koncertů České filharmonie.

A tak jsem se ve středu 12. června vypravil na závěrečný koncert v Rudolfinu. Bouře s krupobitím nad Starým Městem chvíli před začátkem odezněla, takže úvodní Debussyho preludium k Faunově odpoledni orchestr zahrál v plném obsazení a znělo naprosto dokonale. Měl jsem a stále mám pocit, že takhle skvěle jsem ho snad zahrát neslyšel. Potom pořad pokračoval 29. symfonií Wolfganga Amadea Mozarta. Opět nádhera, radostně Emmanuelem Villaumem dirigovaná a stejně tak orchestrem interpretovaná. Mám ovšem poznámku, která jde mimo PKF. Osobně mám pocit, že takovéto skladby by mohly vyznít lépe v menším obsazení. Pro ně je i těleso typu PKF velké a množství smyčců ladí zvuk místy až do selanky, což je názor bezpochyby hodně subjektivní. Ale jinak nasazení orchestru i dirigenta bylo skvělé.

Výraz Emmanuela Villauma byl chvílemi i radostnější (foto: Václav Hodina)
Zatímco obě předcházející skladby jsou notoricky známé, k té třetí je vhodné něco dodat. Gabriel Fauré (1845-1924) byl varhaníkem, později skládal, vyučoval, podílel se na společenském životě a 15 let byl ředitelem pařížské konzervatoře. Měl blízko k Saint-Saensovi a mezi jeho žáky patřil Maurice Ravel. Fauré sice nepatří mezi nejhranější francouzské skladatele, rozhodně v Česku ne, což je zřejmě osud francouzských skladatelů jeho generace, Requiem je však uznávané a z jeho skladeb se ozývá nejčastěji..

Kateřina Kněžíková je pracovitá jako včelka
Hudba zněla vlídně, nebouřila emocemi, ale laskavě plynula. Je třeba říct, že ze zpěváků působila autentičtěji Kateřina Kněžíková, která na svém projevu obdivuhodně pracuje. Zde jí k tomu ovšem napomáhalo i Pius dei, které patří k vrcholům skladby. Takhle ho nazpívala před více než 30 lety Kathleen Battle:


Adam Plachetka spoléhal především na svůj mohutný hlas, aniž by si dělal přiliš starostí s výrazem. Snad je náhodou, že stejný dojem na mne udělal před několika měsíci na stejném podiu v Saulovi.

V každém případě šlo o nadprůměrný koncert, takže hned následující den jsem si nakonec koupil lístky na pár koncertů PKF v příští sezóně.


PKF –Prague Philharmonia: Závěrečný koncert
Dvořákova síň Rudolfina 12. 6. 2019

Claude Debussy: Preludium k Faunově odpoledni
Wolfgang Amadeus Mozart: Symfonie č. 29 A dur KV 201/186a
Gabriel Fauré: Requiem d moll op. 48

Kateřina Kněžíková – soprán, Adam Plachetka – basbaryton
Český filharmonický sbor, sbormistr Petr Fiala
PKF – Prague Philharmonia, dirigent Emmanuel Villaume


I. Introit a Kyrie
Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí,
Tobě přísluší chvála, Bože, na Sionu,
a Tobě se spiní slib v Jeruzalémě.
Vyslyš modlitbu mou,
k Tobě všeliké tělo přichází.
Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se.

II. Offertorium
Ó Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
vysvobod' duše zemřelých
z útrap pekla a z hluboké propasti.
Ó Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
vysvoboď duše zemřelých z tlamy lví,
aby je nepohltila pekelná hlubina.

Ó Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
ó  Pane Ježíši Kriste,
aby neupadly do temnoty.

Pane, Tobě obětujeme dary a modlitby chvály.
Přijmi je za duše těch, na které dnes vzpomínáme.
Dej, Pane, ať přejdou ze smrti do života,
Tak, jak jsi to kdysi slíbil Abrahámovi a jeho potomstvu.
Ó Pane Ježíši Kriste, Králi slávy,
vysvobod' duše zemřelých z útrap pekla
a z hluboké propasti, aby neupadly do temnoty.
Amen.

III. Sanctus
Svatý, Svatý, Svatý Pán, Bůh zástupů!
Nebesa i země jsou piné tvé slávy.
Hosana na výsostech, Svatý.

IV. Pie lesu
Milosrdný Ježíši, Pane,
dejž jim odpočinutí;
dejž jim věčné odpočinutí.

V. Agnus Dei
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,
dejž jim odpočinutí věčné.
Světlo věčné ať jim svítí, Pane,
s tvými svatými na věky, neboť jsi milosrdný.
Odpočinutí věčné dejž jim, Pane,
a světlo věčné ať jim svítí.

Vl. Libera me
Vysvobod' mne, ó Pane, od věčné smrti
v onen hrozný den, kdy nebesa i země se pohnou,
až přijdeš, abys soudil svět ohněm.
Třesu se a bojím se onoho dne,
kdy nadejde chvíle zúčtování a nastane tvůj hněv.
Onen den, den hněvu, soužení a bídy,
onen den bude hrozný a velmi hořký.
Věčné odpočinutí dejž jim, Pane,
ať jim svítí světlo věčné.

VII. In paradisum
Nechť tě andělé doprovodí do ráje,
mučedníci tě přivítají v jeho branách
a uvedou do svatého města Jeruzaléma.
Kůry andělské ať tě přijmou,
abys s Lazarem, kdysi chudobným,
požíval pokoje věčného.

Žádné komentáře:

Okomentovat