Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

středa 22. května 2019

Obrana houslařství

Rok 1950 byl snad nejbizardnějším rokem tragických 50. let. Sebevědomá vládnoucí horda byla ještě zdánlivě jednotná (generální tajemník KSČ Rudolf Slánský byl zatčen až o rok později a popraven v roce 1952) a věřila, že vládne "na všechny časy". Zvládla již techniku moci a "demokraticky" vyráběla právní normy zaštiťující její bezprávní počínání. Logika zvráceného samopohybu vedla jak k justiční vraždě dr. Jarmily Horákové v červnu 1950 a sérii navazujících procesů s nepřáteli lidu a lidově-demokratického zřízení, tak i na př. k absurdním znárodňovacím krokům. Masové znárodňování, stejně dobře však lze použít termín státem organizovaná loupež, zasáhlo nejen zámečnické dílny.

Před toutéž hrozbou stály i takové profese jako houslařství. Je téměř neznámou skutečností, že právě proti tomuto nebezpečí se v březnu 1950 postavila široká kulturní veřejnost v memorandu "Obrana houslařství". Tu reprezentovali jak první národní umělci a symboly doby, jakými byli 90letý J. B. Foerster a 77letý Max Švabinský, tak i mladí členové již tehdy známého Smetanova kvarteta - A. Kohout, L. Kostecký, J. Novák a J. Rybenský, ale i neznámí řadoví hudebníci z celé republiky. Na pozadí politických procesů to byl nezvykle odvážný čin, který přispěl k tomu, že toto svébytné umělecké řemeslo zůstalo v Čechách zachováno.

Bohužel je současně pozoruhodné i příznačné, jak i ti největší duchové byli nuceni křivit páteř a deformovat pravdu, aby se ve svém snažení mohli opřít o Sovětský svaz - náš vzor.

Žádné komentáře:

Okomentovat