Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

pátek 15. března 2019

Další Händel v Rudolfinu

Hned dvě Händelova oratoria v Rudolfinu během měsíce. Po Saulovi v podání Czech Baroque Ensamble to v úterý 12. března 2019 bylo oratorium Israel v Egyptě v podání Collegia 1704 a Collegia Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse a se sólisty Hannah Morrison (soprán) a Helenou Hozovou (soprán), Benno Schachtnerem (alt), Krystianem Adamem (tenor), Tomášem Králem (bas) a Jaromírem Noskem (bas). Když všechno předběhnu, byl to mimořádný večer. Leč postupně.

Pozice italské opery v Londýně se v polovině 30. let 18. století z řady důvodů zhoršila a přestože skladatel se ze svého zhroucení v dubnu 1737 rychle zotavil a pro rok 1738 připravil tři nové opery, o velkém úspěchu mluvit nelze, navíc koncem roku 1737 zemřela královna. Přes neobvykle velký výtěžek benefičního koncertu se dostal do těžkých finančních potíží a hledal program pro další rok. Měl sice jednu operu, ale obrátil se hlavně ke koncertní činnosti. V září 1738 dokončil své první z velkých (ale jinak čtvrté) anglických oratorií Saul a vzápětí se pustil do práce na dalším. Během října 1738 vznikl za 27 dní Israel v Egyptě. Stejně jako v případě Saula byl autorem libreta Charles Jennens(1). O tři roky později vzniklo nejslavnější Händelovo oratorium - Mesiáš, opět s Jennensovým libretem, které tvořil stejně jako u Israele pouze výběr textu z bible, převážně Starého zákona. V případě Israele to byl Exodus a Kniha žalmů.

Oratorium dostalo postupně několik podob, ta naše je uvedena preludiem, které bylo převzato ze smuteční hudby napsané pro pohřeb královny Karolíny v prosinci 1737. První část oratoria barvitě líčí rány uvalené na Egypt a končí vlastním vyjitím Izraelitů z něj a utonutím faraonova vojska. Delší druhá část oslavuje Hospodinovu moc i skutky. Oratorium tak vyznívá jako slavnostní rozjímání o Boží slávě. Nad základem z těchto biblických textů pak Händel s uchvacující fantasií vybudoval hudební monument. S použitím hudební zvukomalby a díky sborovým scénám, často zpívaným dvěma skupinami, které jsou plné kontrastů a pěvecké virtuozity, dosahuje strhujícího hudebního výrazu. Orchestrální zvuk tvoří skupina trombonů spolu s trubkami, tympány, dřevěnými a strunnými nástroji.

Premiéra oratoria se konala v King´s Theatre proběhla 4. dubna 1739. Setkalo se s nevýrazným úspěchem a při několika dalších provedeních byla skladba různě obměňována, což pokračovalo i v následujícím století.

A pokud jde o Rudolfinum, tak tam po nepříliš povedeném orchestrálním experimentu s klasicistní a romantickou serenádou v předcházejícím abonentním večeru soubor tentokrát opět zazářil. A je to především zásluha principála Václava Lukse, protože při internacionálním charakteru těles jsou to právě dirigenti, kdo jejich hudbě dodává specifický charakter. Řekl bych, že tady se sešlo vše. Typ a délka skladby s velikou převahou sborů, volba sólistů, a samozřejmě nezkrotná hudební vášeň dirigenta s košilí standardně lezoucí z kalhot i vstřícné publikum.

Václav Luks dirigující
Těžko se hledají partie, které by zřetelně vynikaly nad ostatní, určitě však byl mimořádný duet dvou basů "The Lord is a man of war" a také závěrečné sopránové sólo Hannah Morrison, které se neslo Dvořákovou síní z balkonu. 

Vřelý ohlas u publika je při většině vystoupení Collegií normou, ta však byla tentokrát zřetelně překročena. Přesto Izrael v Egyptě patří neprávem a nejen u nás k málo hraným Händelovým oratoriím. Ovšem v konkurenci takových hudebních monumentů, jako jsou třeba Matoušovy pašije, které budou na programu za měsíc, nebo Mesiáš, jehož nahrávka se právě dostává do prodeje, je to složité.


Nicméně tentokrát uslyší návštěvníci Collegium nejen v Praze a obligátních Drážďanech hned následující večer. Poprvé představili oratorium v Budapešti již v sobotu 9. března a následovat budou 15. března Versailles a další neděli 24. března Heidelberg.Rudolfinum, Praha, Česká republika
12. 03. 2019

Georg Friedrich Händel
Israel in Egypt HWV 54 oratorium

Hannah Morrison | soprán
Helena Hozová | soprán
Benno Schachtner | alt
Krystian Adam | tenor
Tomáš Král | bas
Jaromír Nosek | bas

Collegium 1704 & Collegium Vocale 1704
Václav Luks -  dirigent

-------------------
(1) Charles Jennens (1700-1773) je postava hodná pozornosti nejen kvůli několika libretům a stojí za to mu věnovat samostatnou glosu. Časem.

(2) William Christie diriguje orchestr a sbor Age of Enlightenment se sólisty Zoë Brookshaw a Rowan Pierce (soprán), Christopher Lowrey (kontratenor), Jeremy Budd (tenor) a Dingle Yandell (basbaryton). Živá nahrávka Royal Albert Hall 21. srpna 2017.
https://youtu.be/fRUS-VwEJaw


Žádné komentáře:

Okomentovat