Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

pondělí 17. prosince 2018

Bruegel senior v barvě

Zhruba před rokem jsem referoval o výstavě díla malíře Pietra Bruegela staršího (1525/30 - 1569) ve vídeňské Albertině, která vlastní významnou sbírku jeho grafických prací, ostatně grafika byla původní orientace galerie. A také jsem konstatoval, že v září 2018 bude zahájena výstava maleb tohoto vlámského mistra v Kunsthistorisches Museum, které vlastní 12 z asi 43 olejů, které jsou dnes známé. Výstava byla skutečně zahájena, i když až v říjnu, a je mimořádná. Zaujímá značnou část levé poloviny prvního patra muzea a zájem o ni je obrovský. Toto je upoutávka muzea:Přestože je pojata komplexně a prezentuje všechny směry Bruegelovy výtvarné činnosti, zastavím se dnes pouze u obrazů, neboť spolu se zápůjčkami je tam 28 prokazatelných prací malíře plus 3 vytvořené v jeho okruhu a jeden Pieterem juniorem. Bezpochyby nejvíc, co se kdy podařilo snést na jedno místo a sotva to bude překonáno.

Proč Bruegel produkoval v mládí kresby, mnohdy blízké ďábelskému stylu o 80 let dříve narozeného holandského malíře Hieronyma Bosche, je celkem jasné. Sloužily, stejně jako kresby krajin inspirované cestami po Evropě, do značné míry jako předlohy pro tisk a protože Antverpy, kde Bruegel působil, byly a jsou dodnes velkým a bohatým přístavem, tisky se dobře prodávaly a malíř se tím se stal známým a uznávaným. K tomu přispělo i to, že se pohyboval v intelektuálních humanistických kruzích.

Pokud jde o velké obrazy, ty vznikaly v posledních 10 letech jeho života, byly malovány převážně olejovými barvami na dubové desky a vznikaly ani ne tak pro radost autorovu, ale výhradně na zakázku pro jmenovité objednavatele, přičemž se malíř vyhýbal církvím a veřejným zakázkám. To má svou logiku, uvědomíme-li si, jak turbulentní léta Holandsko prožívalo jednak díky konfliktu mezi katolickou církví a protestantstvím, jednak v souvislosti s politickým konfliktem mezi holandskými stavy a habsburskou mocí. A Bruegel se zřejmě jako správný obchodník snažil vyjít se všemi, takže o jeho politických názorech a víře, k níž se přikláněl, není známo prakticky nic.

První dochované oleje jsou z konce 60. let 16. století a Bruegel, který neprovozoval ateliér s pomocníky, je maloval převážně sám. Cena jeho obrazů byla nemalá (snad až 500 guldenů, což je cca 30 000 dnešních $) a jejich vlastnictví bylo symbolem bohatství, především bankéřů, obchodníků a majetných humanistů.


První ze zmíněných děl je "Zápas karnevalu s půstem", odehrávající se na náměstí mezi masopůstem a půstem a také mezi kostelem a hospodou. Ty symbolizují tlouštík na sudu s masem a pivem a vyzáblá žena s chlebem a rybou. A všude spousta lidí v akci.

Druhý obraz "Dětské hry" je jakousi encyklopedií dětských radovánek té doby a jedním z vysvětlení je, že symbolizuje dospělou společnost, která se sama chová dětinský.


V roce 1563 se Bruegel oženil s Mayken Coecke, osmnáctiletou dcerou svého bývalého mistra a současně se stěhuje do Bruselu. Důvody pro stěhování jsou uváděny různé.  Fakt je, že v 60. letech se malíř věnoval podstatně víc než dříve malbě a jeho nejvýznamnějším podporovatelem byl kardinál Granvelle, který do roku 1564 prakticky vládl v Nizozemsku a vlastnil 5 Bruegelových obrazů. Bruegel namaloval řadu žánrových obrazů ze selského života zasazených do svébytně ztvárněných krajin a aby důvěrně poznal a vstřebal toto prostředí, navštěvoval údajně hojně a nepoznán venkovské hospody a tancovačky. Poptávka po těchto obrazech zřejmě byla velká, když například významný bankéř Nicolaes Jonghelinck z Antverp (1517-1570) měl ve své sbírce nejméně 16 Bruegelových obrazů včetně serie Měsíců.

Měsíce patří k nejobdivovanějším malířovým dílům a původně jich bylo s největší pravděpodobností šest, vždy jeden pro dva měsíce kalendářní. Osud těchto obrazů je poměrně dobře zdokumentován. Od Jonghelincka přešly jako zástava za nesplacenou půjčku do rukou města Antverpy. V roce 1594 je získal místodržitel Arnošt Habsburský a po jeho smrti se staly součástí sbírky jeho bratra, císaře Rudolfa II. Z nich je dnes známo pět, tři jsou v majetku Kunsthistorisches Museum, další je v pražském Lichtenštejnském paláci.

Gloomy Day/Chmurný den (1565), KHM
The Haymaking/Senoseč (1965), Lichtenštejnský palác, Praha
Návrat stáda (1965), KHM
Hunters in the Snow/Lovci ve sněhu (1565), KHM
Pátý obraz serie představuje konec léta. Z habsburské sbírky se v roce 1809 dostal do rukou francouzského velvyslance ve Vídní, což pravděpodobně souviselo s jeho povýšením do šlechtického stavu. Během dalších 110 let změnil obraz několikrát majitele, až ho v roce 1919 koupilo Metropolitní muzeum umění v New Yorku.

The Harvesters/Sklizeň, ženci (1565), MET New York
Tato serie se dá považovat za jistý předěl v dějinách západního umění. Náboženský podtext pro malbu krajiny byl potlačen ve prospěch nového humanismu a neidealizovaný popis scén je založen na pozorování přírody.

Ovšem pokud jde o  Nicolaase Jongelincka, v jeho sbírce byly také obrazy s biblickýmí náměty - Tower of Babel a Carrying of the Cross z roku 1563, které spolu s Měsíci zdobily vilu za městem.

Tower of Babel/Babylonská věž (1563), KHM
The Carrying of the Cross/Nesení kříže (1564, KHM)
Dalším sběratelem obrazů byl mistr antverpské mincovny, jehož sbírka jich obsahovala 50, z toho pět Bruegelů, včetně Venkovské svatební hostiny (1567), která visela v soukromé jídelně jeho domu.

Peasant Wedding/Venkovská svatba (1567), KHM
Námětově blízký Venkovské svatbě je i Tanec venkovanů z roku 1568, jehož původní vlastníci však nejsou známi.

  

Vedle uvedených obrazů však výstava nabízí ještě 18 dalších, které lze vidět v albu níže a jak se jmenují, kdy vznikly a kde je lze po výstavě nalézt je uvedeno v tabulce. První však není olej, nýbrž detail z perokresby Malíř a znalec (1567-1569) a postava malíře je pravděpodobně Breugelův autoportrét.

The Death of the Virgin 1563/5 Banbury 
The Conversion of the Saul 1567 KHM
The Sermon of St. John the Baptist 1566 private
Dulle Grief 1563 Antwerp Muzeum
The Triumph of Death 1562 Prado
The Adoration of the Magi 1564 Nat. Gallery London
The Adoration of the Magi in the Snow 1563 Winterthur, Švýcarsko
View of the Bay of Naples 1563 Rome
The Tower of Babel     po 1563 Rotterdam
Beggars 1568 Louvre
Three Soldiers 1568 New York, Frick Collection
The Suicide of Saul 1562 KHM
Two Monkeys 1562 Gemaldegalerie Berlin
Winter Landscape with a Bird Trap -  1565 Belgie
The Magpie on the Gallows 1568 Landes Museum Darmstadt
The Drunk Část into the Pigsty 1557 private
Head of the Peasant Woman 1568 Alte Pinakothek
The Birdnester 1568 KHM
Pieter Bruegel zemřel mladý v roce 1569 a dva jeho synové byli rovněž malíři. On však k tomu mohl přispět pouze geny, protože o jejich výchovu se starala převážně babička, která byla rovněž malířkou. Mladší z nich, Pieter, byl malíř velmi plodný a šířil dá slávu svého otce, když spolu se svou dílnou vyprodukoval velké množství kopií jeho obrazů. 

A pro zájemce o jinou formu prezentace připravilo The Royal Museums of Fine Arts of Belgium výstavu digitalizovaných obrazů "Bruegel. Unseen Masterpieces" When art meets technology
Digital experience, která bude otevřena až do 16. března 2020. Tady je upoutávka.Žádné komentáře:

Okomentovat