Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

čtvrtek 11. října 2018

100 let republiky - jak se lámou epochy

Ze školní kroniky 1918

VIII. válečná půjčka č. 1299, 10. června 1918: Agitací učitelstva upsáno v obci 6100 K

Projev loyality ke dni 17. srpna 1918: Oslava Nejvyšších narozenin Jeho Veličenstva císaře a krále Karla I.
Budova školní, kostel a obecní úřad ozdobeny prapory říšských a zemských barev, sbor učitelský a korporace aúčastnily se slavných služeb Božích s Te Deum, a ku konci zapěny 4 sloky hymny rakouské... Prosíme Všemohoucího, aby žehnal jeho veličenstvu a sílil Ho v Jeho těžkých vladařských pracích.

Školní rok 1918-19 zahájen byl dne 16. září 1918 slavnými službami Božími, po kterých zapěna byla Rakouská národní hymna. Po návratu do školy promluveno k žactvu, při čemž kladeno mu zvláště na srdce zachovati vždy lásku a oddanost k nejmilostivějšímu císaři a králi Našemu.

Provolání Národního Výboru z 28. října 1918!
... Dne 28. října 1918 český národ svrhl rakouské okovy a podřídil se Národnímu výboru, jenž převzal zatímní vládu.
... Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti.

Dne 5. listopadu 1918 před zahájením vyučování shromáždilo se žactvo ke slavnostní promluvě řídícího učitele, ve které poučeno bylo o zřízení státu československého a o povinnosti býti vděčným budovatelům jeho. Zároveň se žactvu připomenulo, že škola byla vždy chloubou českého národa a žactvo se vyzývá, by zůstalo pamětlivo hesla Národního výboru: "Všichni ihned do práce!" V důsledku hesla tohoto přikročeno ihned k vyučování.

Vynesení okr. školní rady č. 2748 z 8.12. 1918: Obraz císařův a rakouskouherská hymna buďtež ze všech školních knih odstraněny.

Vynesení okr. školní rady č. 2763 z 14. prosince 1918: Budiž vykořeněn jed, který nalévala do duše české mládeže bývalá vídeňská a maďarská správa. Československý národ dosáhl své samostatnosti. Učitelstvo bedlivě bude pracovati, by mládež ve školách byla vedena směrem pokrokovým, moderním, by tak z ní byli vychováni řádní a svobodní občané.

Dne 19. prosince 1918 zasláno 85 K na českou zemskou komisi do Prahy ve prospěch dětí po padlých legionářích

Pro všechny třídy portréty presidenta Masaryka opatřeny (po 15 K bez rámce)

Spravedlivý president Severoamerických států Wilson uznal též právo Čechů a zřízení samostatného státu učinil podmínkou mírového jednání. Český národ bude vždy vzpomínati velké služby, kterou Wilson mu prokázal v nejtěžší době utrpení.

Stav žactva dne 31. prosince 1918
Počet dítek povinných                                     188
Hluchoněmých neb k návštěvě neschopných      0

Žádné komentáře:

Okomentovat