Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

sobota 23. června 2018

Zápisník zmizelého ztracený v chrápání

V koncertním sálku Pražské konzervatoře se občas odehrávají komorní koncerty v rámci Pražského jara. Letos to byl sobotní podvečer 19. května 2018 věnovaný Leoši Janáčkovi a zpěvu. V prvé části zazněl výběr z Moravské lidové poezie v písních v podání mezzosopránistky Evy Garajové a po klavírní skladbě 1.X. 1905 (Z ulice) Janáčkova pozdní písňová dramatizace básní Ozefa Kaldy nazvaná Zápisník zmizelého. Písňovou část doprovázel a sonátu hrál Marian Lapšanský, tenorový part Zápisníku zpíval Jaroslav Březina.

Vyvrcholením byla poslední skladba, která měla premiéru v roce 1921. Ale její historie je starší. V květnu 1916 se po mnoha odkladech dočkala premiéry v pražském Národním divadle Janáčkova Její pastorkyňa, což 62letého skladatele bezpochyby povzbudilo. Zhruba ve stejné době vyšel v Lidových novinách (ve dvou pokračováních v nedělní příloze) pod titulkem Z péra samoukova soubor drobných milostných básní anonymního autora ve valašském nářečí. Redakce místo autorova jména uvedla v poznámce na vysvětlenou: „V pohorské vesnici východní Moravy zmizel před časem z domova tajemným způsobem J. D., spořádaný a přičinlivý mladík, jediná naděje rodičů. Soudilo se zprvu na neštěstí nebo zločin; fantasii lidské bylo ponecháno volné pole. Teprve za několik dní nalezen byl v komůrce zápisník, jenž odhalil tajemství zmizelého. Obsahoval několik drobných básniček, o nichž nikdo zprvu netušil, že podávají klíč k tajemné záhadě“. Text i verše Janáčka zaujaly a vystřihl si je, co kdyby.

Janáček v Brně roku 1916 (Drtikol)
V červenci následujícího roku potkal v Luhačovicích 26letou, pohlednou, snědou a tehdy ještě štíhlou Kamilu Stösslovou a pozdní láska byla na světě. 10. srpna 1917 jí v dopise sděluje: „Ráno motám se po zahradě, odpoledne napadá mi pravidelně několik motivů k těm krásným veršíkům o té lásce cigánské. Snad z toho vyjde pěkný románek hudební – a kousek nálady luhačovské bylo by v něm.“ Báseň o mladém vesnickém chlapci, který se zamiloval do cikánky Zefky a nakonec s ní tajně utekl, probudila Janáčkovu fantazii a Kamila se v jeho očích převtělila do krásné cikánky. Divokou vášeň odráží i sama hudba.

Dva roky Janáček pracoval na sbírce 22 básniček v lidovém stylu, aby ji proměnil v unikátní písňový cyklus Zápisník zmizelého pro tenor, mezzosoprán, sbor tří ženských hlasů a klavír. Kompozici dokončil v roce 1919 a Kamile Stösslové píše: „Tys tou cigánkou s tím dítětem v Zápisníku zmizelého…“ Ten však svou originalitou představuje pro každého interpreta opravdový oříšek. Janáček navíc nenapsal jen tenorový, ale také mezzosopránový part a k provedení písňového cyklu je zapotřebí sbor tří dalších ženských hlasů.

Ač se text všeobecně považoval za vyspělý básnický projev nadaného, ale neprofesionálního autodidakta, někteří literární historici již od počátku měli podezření, že jde o dílo některého renomovaného autora. Teprve v roce 1998 prokázal Jan Mikeska autorství moravského literáta Ozefa (Jozefa) Kaldy (1871–1921), mimo jiné také autora libreta k dětské zpěvohře Ogaři (1918–1919) Jaroslava Křičky.  Premiéra se uskutečnila 18. dubna 1921 v brněnské Redutě.

Koncert, ač součást Pražského jara, působil trochu amatérským dojmem, který umocnil muž, který uprostřed vystoupení vstal a zvučným hlasem se dožadoval toho, aby ten člověk přestal chrápat a posléze vyzval auditorium, aby zatleskalo, že se snad probudí. K mému úžasu se asi 1/3 přítomných přidala. Poté se tenorista zeptal, zda může pokračovat, a když dostal souhlas, zpíval dál, ale kouzlo zmizelo. Kuriózní. A pak se jeden diví, když ve volbách vyhraje ten, kdo nejvíc křičí.

Zápisník zmizelého
Ozef Kalda (1871 - 1921)
1. Potkal sem mladou cigánku
Potkal sem mladou cigánku,
nesla se jako laň,
přes prsa černé lelíky
a oči bez dna zhlaň.
Pohledla po mně zhluboka,
pak vznesla sa přes peň,
a tak mi v hlavě ostala
přes celučký, celučký deň.

2. Ta černá cigánka
Ta černá cigánka
kolem sa posmětá.
Proč sa tady drží,
proč nejde do světa?
Byl bych snad veselší,
gdyby odjít chtěla;
šel bych sa pomodlit
hnedkaj do kostela.

3. Svatojanské mušky tančija po hrázi
Svatojanské mušky tančija po hrázi,
gdosi sa v podvečer podle ní prochází.
Nečeskaj, nevyjdu, nedám já sa zlákat,
mosela by po téj má maměnka plakat.
Měsíček zachodí, už nic vidět není,
stojí gdosi stojí v našem záhumení.
Dvoje světélka zářija do noci.
Pane Bože, nedaj! Stoj mi ku pomoci!

4. Už mladé vlaštúvky ve hnízdě vrnoží      
Už mladé vlaštúvky ve hnízdě vrnoží,
ležal sem celú noc jako na trnoži.
Už sa aj svítání na nebi patrní,
ležal sem celú noc jako nahý v trní.

5. Těžko sa mi oře
Těžko sa mi oře,
vyspal sem sa malo,
a gdyž sem odespal,
o ní sa mi zdálo!

6. Hajsi, vy siví volci 
Hajsi, vy siví volci,
bedlivo orajte,
nic vy sa k olšině
nic neohledajte!
Ode tvrdéj země
pluh mi odskakuje,
strakatej fěrtúšek
listím pobleskuje.
Gdo tam na mne čeká,
nech rači zkamení,
moja chorá hlava
v jednom je plameni.

7. Ztratil sem kolícek
Ztratil sem kolícek,
ztratil sem od nápravy,
postojte volečci, postojte,
nový to vyspraví.
Půjdu si pro něho
rovnú ja do seče.
Co komu súzeno,
tomu neuteče.

8. Nehled'te, volečci 
Nehled'te, volečci,
tesklivo k úvratím,
nebojte sa o mne,
šak sa vám neztratím!
Stojí černá Zefka
v olšině na kraju,
temné její oči
jiskrú ligotajú.
Nebojte sa o mne,
aj gdyž k ni přikročím,
dokážu zdorovat
uhrančlivým očím.

9. Vítaj, Janíčku 
Alt:
Vítaj, Janíčku,
 vítaj tady v lese!
 Jaksá št'astná trefa
 t'a sem cestú nese?
 Vítaj, Janíčku!
 Co tak tady stojíš,
 bez krve, bez hnutí,
 či snad sa mne bojíš?

Tenor:
 Nemám já sa věru,
 nemám sa koho bát,
 přišel sem si enom
 nákolníček ut'at!

Alt:
 Neřež můj Janíčku,
 neřež nákolníčku!
 Rači si poslechni
 cigánskú pěsničku!

Ženský sbor:
 Ruky sepjala,
 smutno zpívala,
 truchlá pěsnička
 srdcem hýbala.

10. Bože dálný, nesmrtelný
Alt:
 Bože dálný, nesmrtelný,
 proč's cigánu život dal?
 By bez cíle blúdil světem,
 štván byl jenom dál a dál?
 Rozmilý Janíčku,
 čuješ-li skřivánky?
 Přisedni si přeca podlevá cigánky!

Ženský sbor:
 Smutná pešnička srdcem hýbala.

Alt:
 Bože mocný! Milosrdný!
 Než v pustém světě zahynu,
 daj mi poznat, daj mi cítit!

Ženský sbor:
 Smutná pěsnička srdcem hýbala.

Alt:
 Pořád tady enom jak solný slp stojíš,
 všecko mi připadá, že sa ty mne bojíš.
 Přisedni si blížej, ne tak zpovzdaleka,
 či t'a moja barva preca enom laká?
 Nejsu já tak černá jak sa ti uzdává,
 gde nemože slnce, jinší je postava!

Ženský sbor:
 Košulku na prsoch
 krapečku shrnula,
 jemu sa všecka krev
 do hlavy vhrnula.

11. Tahne vůňa k lesu z rozkvetlé pohanky 
Tenor:
 Tahne vůňa k lesu z rozkvetlé pohanky.

Alt:
 Chceš-li Janku vidět,
 jak spija cigánky?

Tenor:
 Halúzku zlomila, kámeň odhodila;
 Tož už mám ustlané, v smíchu prohodila.

Alt:
 Zem je mi za polštář,
 nebem sa přikrývám,
 a rosú schladlé ruce
 v klíně si zahřívám.

Tenor:
 V jedné sukénce
 na zemi ležala
 a moja poctivost'
 pláčem usedala.

12. Tmavá olšinka 
Tmavá olšinka,
chladná studénka,
černá cigánka,
bílé kolénka:
nato štvero, co živ budu,
nikdy já už nezabudu.

13. Piano Solo

14. Slnéčko sa zdvihá 
Slnéčko sa zdvihá,
stín sa krátí.
Oh! Čeho sem pozbyl,
gdo mi to navrátí?

15. Moji siví volci
Moji siví volci,
co na mne hledíte?
Esli vy to na mne,
esli vy povíte!
Nebudu já biča
na vás šanovat,
budete to potem,
budete banovat!
Nejhorší však bude,
vrát'a sa k polednu,
jak já jen maměnce
do očí pohlednu!

16. Co sem to udělal?
Co sem to udělal?
Jaká to vzpomněnka!
Gdyž bych já měl pravit
cigánce maměnka.
Cigánce maměnka,
cigánu tatíček,
rači bych si ut'al
od ruky malíček!
Vyletěl skřivánek,
vyletěl z ořeší,
moje truchlé srdce
nigdo nepotěší.

17. Co komu súzeno
Co komu súzeno,
tomu neuteče.
Spěchám já včil často
na večer do seče.
Co tam chodím dělat?...
Sbírám tam jahody.
Lísteček odhrňa,
užiješ lahody.

18. Nedbám já včil o nic
Nedbám já včil o nic,
než aby večer byl,
abych si já s Zefkú
celú noc pobyl.
Povšeckým kohútom
hlavy bych zutínal,
to aby žádný z nich
svítání nevolal.
Gdyby chtěla noc
na věky trvati,
abych já na věky mohl milovati.

19. Letí straka letí 
Letí straka letí,
křídlama chlopotá,
ztratila sa sestře
košulenka z plota.
Gdo jí ju ukradl,
aj, gdyby věděla,
věckrát by se mnú
řečňovat nechtěla.
Oh, Bože, rozbože,
jak sem sa proměnil,
jak jsem své myšlenky
ve svém srdci změnil.
Co sem sa modlíval,
už sa hlava zbyla,
jak gdyby sa pískem
zhlybeň zařútila!

20. Mám já panenku 
Mám já panenku,
ale po kolenka
už sa jí zdvíhá
režná košulenka.

21. Můj drahý tatíčku 
Můj drahý tatíčku,
jak vy sa mýlíte,
že sa já ožením,
kterú mi zvolíte.
Každý, kdo pochybil,
nech trpí za vinu;
svojemu osudu
rovněž nevyminu!

22. S Bohem, rodný kraju 
S Bohem, rodný kraju,
s Bohem, má dědino!
Navždy sa rozlúčit,
zbývá mi jedino.
S Bohem, můj sesřičko,
mých očí pomněnko!
Ruce Vám obtúlám,
žádám odpuštění,
už pro mne návratu
žádnou cestou není!
Chci všecko podniknút,
co osud poručí!
Zefka na mne čeká,
se synem v náručí!
Žádné komentáře:

Okomentovat