Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

pátek 16. února 2018

Händelových top 10 v Londýně

Před časem jsem tady psal o Händelově domě a kostele v Londýně a došel jsem k závěru, že stojí za za to se tam vrátit. Dnes mi to připomněl článek v bachtrack.com a tak se k oněm Händelovým štacím vracím zatím tady.

Jen připomínám, že současník Johanna Sebastiana Bacha (1685-1750) Georg Friedrich Händel (1685-1759), v anglické mutaci George Frideric, přišel do Londýna roku 1711, kdy mu bylo 26 let a žil tam do konce svých dnů, když britským občanem se stal roku 1727. Byl významnou postavou londýnského hudebního života a díky svým patronům a obchodním aktivitám byl posléze schopen užívat si komfortního života. O jeho operách a oratoriích se ve společnosti mluvilo a za jeho života se staly součástí základního repertoáru hudebních produkcí ve městě. Jeho filantropie přesáhla jeho život a jeho hudba stále patří mezi často hranou v Británii i jinde. 

1. Händel House Museum 

Handel's music room at Handel House © Handel House
Handel's music room at Handel House
Výchozím bodem pro expedici po Händelových stopách je určitě jeho dům v Brook Street, Mayfair, kde žil od roku 1723 až do smrti v roce 1759, a kde složil většinu svých vrcholných děl. Restaurovaný interiér má originální dřevěné obložení a návštěvníci mohou vidět čtyři historické místnosti včetně Händelovy pracovny, ložnice a jídelny, kde přijímal neformální návštěvy a zkoušel.

V domě lze nalézt dobový nábytek a další exponáty, které vypráví příběh Londýna Händelových časů. Horní patro byl kdysi byt, kde žil slavný rockový kytarista Jimi Hendrix (1942-1970) a v současnosti je tam samostatná výstava o tomto muzikantovi.

2. The Foundling Museum

Handel's Will, Foundling Museum © Gerald Coke Handel Foundation
Handelova závěť, Foundling Museum
Muzeum se nachází v domě nedaleko stanice metra Russell Square, zhruba v místech, kde jistý kapitán Thomas Coram otevřel roku 1739 první londýnský sirotčinec (počátkem 18. století bylo v Londýně odkládáno okolo 1000 dětí ročně), kterým do roku 1953 prošlo 27 000 chovanců. Händel v roce 1749 ústavu nabídl provedení koncertu své hudby, jehož výtěžek šel na podporu jeho dostavby. V následujícím roce bylo za týmž účelem provedeno oratorium Mesiáš, jehož kopii skladatel sirotčinci věnoval. Tyto koncerty se konaly až do Händelovy smrti v roce 1759. Pro sirotčinec složil také jeho hymnu. V muzeu jsou uloženy různé památky, včetně předmětů, které měly umožnit pozdější identifikaci dítěte. Zájem zjevně velký nebyl.

V horním patře budovy jsou umístěny předměty spojené s Händelem. Bankéř Gerald Coke (1907-1990) byl nadšeným sběratelem Händelových memorabilií a podporovatelem Händelovských studií a ke konci života se věnoval vydání knihy A Händel iconography (1983) a vytvoření nadace, která by spravovala The Gerald Coke Handel Collection. Ta našla místo právě ve Foundling Museum, kde jsou uloženy a z části vystaveny tisíce položek zahrnujících rukopisy, noty a knihy, nahrávky a umělecká díla z 18. - 20. století, včetně zmíněné poslední vůle.

V ní také skladatel odkázal 1000 liber Royal Society of Musicians, která vznikla v roce 1738 a jejím cílem je dodnes podpora hudebníků v nouzi. Händel pravidelně navštěvoval její koncerty a z výtěžku pamětního festivalu v roce 1784 připadlo společnosti 6000 liber.

3. The British Library

Autograph score of the Messiah, British Library
Autograph partitury oratoria Mesiáš, Britská knihovna

Handel odkázal takřka všechny rukopisy svých skladeb svému asistentovi Johnu Christopheru Smithovi, který je předal králi George II. jako projev vděčnosti za udělenou penzi. Kulantně řečeno. Rukopisy byly uloženy v Royal Library do roku 1973, kdy byly předány "národu" v osobě British Library, která také spravuje velkou sbírku notového materiálu a knih o skladateli. Rukopis oratoria Mesiáš je v knihovně trvale vystaven a navíc ho lze vidět spolu s dalšími rukopisy v digitalizované podobě a bezplatně na stránkách Britské knihovny.

4. Westminster Abbey

Místem Händelova posledního odpočinku je "Kout básníků" v opatství a zdobí ho působivý mramorový památník od předního sochaře Roubiliaka.

Westminster Abbey - Poets´Corner, Händel je v horní řadě třetí zleva.
detail plastiky
Opatství bylo také místem prvních provedení Händelových chvalozpěvů složených pro korunovaci George II. v roce 1727, mezi které patří i Zadok the Priest (Kněz Sádok), jenž se dodnes zpívá při korunovaci nového krále (královny též). Händel složil i pohřební hymnus The ways of Zion do mourn provedený zde v roce 1737 při pohřbu královny Karoliny.

Westminster Abbey for the 1784 Handel Commemoration
Westminster Abbey - Handelovy oslavy 1784
V opatství se také v roce 1784 konaly slavné vzpomínkové koncerty Händelovy hudby, jejichž rozsah - více než 500 účinkujících - byl něčím dosud neznámým a byly předobrazem provádění velkých oratorních děl v následujících stoletích. Pamětní deska připomínající tuto událost je umístěna nad Händelovým náhrobkem.

5. Victoria and Albert Museum

Statue of Handel by Louis François Roubiliac, Victoria and Albert Museum © Fitzwilliam Museum Bridgeman Images
Handelovu sochu vytvořil Louis François Roubiliac, Victoria and Albert Museum
Mezi exponáty je Händelova mramorová socha v životní velikosti, jejímž autorem je opět Roubiliac, a původně byla od roku 1738 umístěna v parku Vauxhall Gardens. Údajně jde o první sochu "ne-šlechtice" takovéto velikosti a navíc v domácím oblečení s bačkorami na nohou.

6. Green Park and St James’s Palace

Green Park je místem, kde se na oslavu Cášského míru, jenž uzavřel válku o rakouské dědictví, konal 27. dubna 1749 ve 20.30 veliký ohňostroj, který doprovázela Händelova Music for the Royal Fireworks. Král tuto veřejnou událost pozoroval z knihovny St James’s Palace a byl znepokojen, když část monumentální konstrukce, z níž byl ohňostroj odpalován, začala hořet, ale nakonec vše dobře dopadlo. (Hůř na tom byl kanonýr, jenž zůstal po zkušební střelbě bez ruky). Mohutnému davu, který té slávě přihlížel, trvalo po skončení produkce 3 hodiny, než se po London Bridge přesunul na druhý břeh Temže.

V palácovém komplexu se nachází Chapel Royal, pro níž Händel složil několik hymnusů a také hudbu ke královské svatbě. Chlapecký sbor kaple zpíval také v mnoha provedeních Händelových oratorií mimo královský palác.

Fireworks Music at Green Park, 1749
Fireworks Music at Green Park 1749 - "odpalovací základna"
7. King’s Theatre, Haymarket

Her Majesty's Theatre, Haymarket
Her Majesty's Theatre, Haymarket
Dnešní Her Majesty’s Theatre, jedno z nejstarších míst v Londýně, kde se hrálo divadlo, nacházející se pár kroků od Trafalgar Square, se za Händelova života jmenovalo nejprve Queen’s Theatre (1705-1714) a poté se změnilo na King’s Theatre. Název se nemění náhodně, ale přizpůsobuje se pohlaví panovníkovu. Zde měla také premiéru Handelova první londýnská opera Rinaldo, jež v roce 1711 ohromila město, a okolo 25 dalších oper. Mezi roky 1729 a 1734 zde byl Händel spoluředitelem. Původní divadlo v roce 1789 shořelo a dnešní budova je z roku 1868.

8. St George’s Church, Hanover Square

Nedaleko domu na Brook Street stojí Handelův farní kostel, elegantní budova z 18. století, který skladatel pravidelně navštěvoval, pomáhal a radil, za což odměnou mu byla duchovní útěcha. V něm se během roku hraje jeho hudba a pravidelně se tam koná Händelův festival.

The organ at St George's Hanover Square © lonpicman | Wikipedia
Varhany v kostele St George's Hanover Square
9. National Gallery and National Portrait Gallery

George Frideric Handel, by Thomas Hudson, 1756 © National Portrait Gallery, London
Thomas Hudson: George Frideric Handel (1756)
© National Portrait Gallery, London
Jedním z Händelových raných mecenášů byl vévoda z Chandos, který žil v Canons, venkovském sídle v Edgware, asi 20 km na sever od centra města. Händel složil pro Canons několik skladeb, včetně Acis and Galatea a Chandosových hymen. Když byl dům stržen, jeho kolonáda byla prodána a použita jako portikus Národní galerie na Trafalgar Square. V Národní galerii portrétů, která je za rohem, visí známý Handelův portrét od Thomase Hudsona.

10. Royal Opera House

Royal Opera House v Covent Garden stojí na místě Královského divadla z Händelových dob, kde proběhla první představení více než 20 jeho oper a oratorií. Původní divadlo, které postavil John Rich v roce 1732,  shořelo v roce 1808 a stávající budova je z roku 1858.

Royal Opera House, Covent Garden © ROH 2012
Royal Opera House, Covent Garden
Další místa, která neškodí navštívit, jsou park Vauxhall Gardens, kdysi veřejný zábavný  park, kde zkoušce Hudby k ohňostroji naslouchalo 12 000 lidí a později tam byla umístěna Händelova socha (dnes ve Westminsteru); katedrála sv. Pavla, kde byly poprvé provedeny jeho utrechtské Te Deum a Jubilate; kostel sv. Vavřince ve Whitchurch Ln. (Edgeware), kde byly pravděpodobně poprvé provedeny Chandosovy hymny resp. nedaleké místo, na němž stálo původní sídlo vévody Chandose v Canons Park, a nyní je tam hlavní budova North London Collegiate School, a Bank of England, která vedla H­andelovi bankovní účet.

Na prodloužený víkend je to dost honička, zvlášť pokud si nechcete vzdát koncertu a divadelního představení. Což byste ovšem neměli, když už tam budete.

S pomocí , 5. února 2018

Žádné komentáře:

Okomentovat