Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

čtvrtek 30. listopadu 2017

Malující milionář Rubens

Vídeňský výstavní podzim 2018 se ponořil pěkně hluboko do minulosti. Nejmladším mistrem byl Rubens, jehož velká výstava nazvaná Power of Transformation, česky Síla proměny, probíhá v Uměleckohistorickém muzeu od 17. října 2017 do ledna 2018.


Ta výstava navazuje na Bruegelovu v Albertině především ve smyslu historickém. Bruegel zemřel v roce 1569, Rubens se narodil o osm let později. Oba žili významnou část života v Antverpách a právě v 60. a 70. letech 16. století se v Habsburském Nizozemí děly politicky převratné události, když se na pozadí ekonomických konfliktů střetaly dvě varianty křesťanství. Rubensův otec byl právník a kalvinista, který se uchýlil do Kolína, kde jeho klientelu představovala nizozemská emigrace, a také zastupoval mladou manželku vůdce protestantské strany Viléma Oranžského v majetkových sporech po rozpadu jejich manželství, což mu posléze vyneslo obvinění z cizoložství (které nelze vyloučit) a nucený pobyt v Siegenu na majetku Oranžských, kde se v roce 1577 narodil syn Peter Paul. Později rodina odešla do Kolína a když otec Rubens zemřel do Antverp, kde činorodá matka podporována svou rodinou konvertovala ke katolictví. V tomto duchu byl také syn vychován, dostalo se mu renesančního humanistického vzdělání se znalostí latiny a antické literatury a také důkladného školení malířského. A navíc společenských kontaktů ve vyšších kruzích.

Peter Paul Rubens: Autoportrét, 1638

ITÁLIE
Ve 21 letech vstoupil jako nezávislý mistr do malířského cechu sv. Lukáše a v roce 1600 odešel do Itálie, kde strávil 8 let a důkladně se seznámil jednak s antickým uměním (plastika Laocoon, Belvederské torzo), ale zvláště s benátskými barokními mistry, stejně jako v Římě s díly mistrů vrcholné renesance Leonarda, Michelangela a Raffaela a pracoval pro mantovského vévodu.


V roce 1603 byl vévodou vyslán s diplomatickým posláním na španělský dvůr, později pracoval v Římě, maloval portréty i oltářní obrazy a v roce 1608, když těžce onemocněla jeho matka, odejel a do Itálie se už nikdy nevrátil.

ANTVERPY
V Antverpách se rychle stal dominantní uměleckou postavou španělského Nizozemí. V roce 1609 bylo uzavřeno příměří mezi habsburskými vládci a Republikou spojených nizozemských provincií dohodou, která se týkala především obchodu se španělskými koloniemi, a do země se vrátila prosperita. Rubens se téhož roku oženil a byl jmenován dvorním malířem. V centru města vybudoval luxusní vilu s velikým ateliérem a shromáždil kolem sebe velkou skupinu pomocníků a žáků. Spolupracoval také s jinými malíři a jedním z nich byl například Jan Brueghel starší, specialista na malování květin.

Proměnou, která je v názvu výstavy, je míněn způsob, jakým Rubens využívá podněty a modely převzaté od antických plastik, respektive Michelangela, nebo jiných malířů, jmenovitě Tiziana a Caravaggia. Jedním z příkladů je obraz Čtyři řeky ráje, kde záda muže v popředí odkazují na antickou plastiku Belvedérské torzo, zatímco ženské postavy naznačují studium Michelangela.

Peter Paul Ruben: Čtyři řeky ráje, 1615
Podobně Ecce Homo (viz nahoře) se váže ke stejnojmennému obrazu Tizianovu.

Uměleckohistorické muzeum má ve své sbírce 40 Rubensových maleb. Spolu se zápůjčkami, mimo jiné z petrohradské Ermitáže, madridského Prada či National Gallery ve Washingtonu, je na výstavě ukázáno téměř 120 artefaktů, především obrazů nebo kopií plastik, které dokládají jeho hledání. 

Vedle impozantních pláten tlumočících biblická témata, jsou zde však prezentovány i jiné žánry, jako například portréty, krajiny či poloakt Rubensovy druhé ženy Hélène Fourment.

Rubens: Stormy Landscape with Philemon and Baucis, 1620
Peter Paul Rubens: Helena Fourment, 1636/38
(Ve 44 letech si ji vzal jako 16letou za ženu a za 10 roků zplodili 5 dětí)

DIPLOMACIE
Rubens byl téměř od dětství zvyklý pohybovat se ve vyšší společnosti. Ať už jako páže po návratu do Antverp z Kolína, později pak na dvoře vévody mantovského. Počátkem 20. let 17. století dostal velikou zakázku od Marie Medicejské, francouzské královny matky, a při pobytu v Paříži tam prováděl diplomatickou "špionáž." Koncem téhož desetiletí strávil řadu měsíců v Madridu a Londýně jednáními o míru mezi Anglií a Španělskem a také mezi španělským Nizozemím a Spojenými provinciemi, stejně jako cestováním po těchto dvou částech země. Tato činnost mu vynesla rytířský titul jak od španělského, tak i anglického krále, a čestný doktorát z Cambridge. Doplňoval ji malbou portrétů a historických alegorií.

Díky svým malířským schopnostem (seznam jeho prací obsahuje přes 1400 položek), ale i diplomatickým dovednostem byl Peter Paul Rubens (1577-1640) již za svého života zářící hvězdou. A také jedním z nejbohatších lidí v zemi. Dodnes je považován za nejdůležitějšího vlámského barokního malíře.

Žádné komentáře:

Okomentovat