Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

neděle 25. září 2016

Utajovaní obdivovatelé Česka a Antonína Dvořáka

Řekl bych, že právě skončivší Dvořákova Praha 2016 měla svůj vrchol ne v jednom koncertu, ale hned v celé serii vystoupení, a mezi ně patřila komorní řada, kterou připravil její kurátor, anglický houslista Daniel Hope. On sám je řídkým příkladem kombinace vynikajícího sólisty a současně organizátora a moderátora, kterému se přitom daří zůstávat na straně, kde tato činnost není trapná, což není samozřejmé. A do Prahy navíc přivedl další dva pozoruhodné muzikanty - klavíristku Wu Han a violoncellistu Davida Finckela.

Celý příběh však začal mnohem dříve a má ještě dva protagonisty, kteří se shodou okolností oba narodili v americkém Ohio. Především to je William Lobkovic, dědičný kníže a majitel zámku v Nelahozevsi a paláce na Pražském hradě. A tím druhým je muzikolog David Beveridge, který v Praze žije přes 20 let a jeho specializací je Antonín Dvořák.

2009

Pražský příběh obou zmíněných muzikantů a současně manželů pak začíná v srpnu roku 2009, kdy přijeli do Prahy, neboť Emersonovo kvarteto, jehož byl Daniel Finckel dlouholetým violocellistou, dávalo v Rudolfinu koncert. A při návštěvě Pražského Hradu zašli též do Lobkovického paláce, který byl nedlouho předtím po rozsáhlé rekonstrukci otevřen, a seznámili se tam s Williamem Lobkovicem.

manželé Lobkovicovi, Wu Han a David Finckel v Kalifornii
2012

Za 2 1/2 roku, v únoru 2012 se konal v New Yorku zimní festival významné kulturní instituce The Chamber Music Society of Lincoln Center (CMS) nesoucí označení Immortal Investments a hned na prvním koncertu nazvaném "A Princely Collection: Haydn/Beethoven" byly představeny skladby objednané kdysi knížetem Josefem Františkem Maxmiliánem Lobkovicem, předkem Williama Lobkovice, u zmíněných skladatelů. Zasvěcený úvod k němu napsali oba umělečtí ředitelé CMS Daniel Finckel a Wu Han. Tento koncert navštívila téměř celá rodina Williamova.

Další návštěva, která zřejmě zanechala veliký dojem, proběhla v květnu 2012, kdy si Philip Setzer, houslista Emersonova kvarteta, spolu s Davidem Finckelem odskočili na 48 hodin během evropského turné z Portugalska a navštívili Prahu. Zde je čekal bohatý program s Williamem Lobkovicem a jeho rodinou, ale také návštěva Muzea hudby, kde měli možnost prohlédnout si partitury Dvořákových skladeb i s jeho poznámkami, což zajistil David Beveridge, který je také provedl po místech, kde Dvořák v Praze žil. K tomu je snad vhodné dodat, že v Nelahozevsi, kam je zavezl William se narodil Antonín Dvořák a v pražském paláci jsou uloženy vzácné partitury děl Ludwiga van Beethovena, Josepha Haydna a dalších vídeňských skladatelů.

Později William spolupracoval na projektech Chamber Music Society, Stony Brook University a Juilliard School.

K Williamu Lobkovicovi a Danielu Beveridgeovi nutno doplnit, že do Prahy přijeli počátkem 90. let. Kníže Lobkowicz spravovat rodinný majetek, muzikolog Beveridge studovat. A oba se Prahy drží. David Beveridge se naučil velmi dobře česky a stal se z něj významný znalec Dvořákova života a díla. Vydal m.j. sborník esejů o Dvořákovi, podrobně mapoval místa Dvořákova pražského pobytu a detailně se zabýval vztahem mezi rodinami Antonína Dvořáka a Josefa Hlávky. A mimo jiné je členem Rady akademiků Akademie klasické hudby o. p. s., což je instituce organizující festival Dvořákova Praha.

2014

Další etapou byl 12. ročník letního festivalu Music@Menlo v Kalifornii, jehož hudebními řediteli jsou rovněž David Finckel a Wu Han. Jeho program nesl podtitul Around Dvořák a sestával jak z koncertů, tak i přednášek s tématem souvisejících. Ta první se jmernovala Dvořák na křižovatkách národů a přednesl ji David Beveridge, zatímco druhou - Královská tradice - pronesl William Lobkovic. A v programu celého festivalu byl ještě Beveridgeův rozsáhlý článek "Dvořák a Brahms: A Chronicle, an Interpretation." A hned první koncert nesl název Dvořák in Context a ten představovaly skladby Mozarta, Dvořáka, Martinů a Bartóka. Další koncert pak nesl název Víennese Roots a představil komorní skladby Haydna, Schuberta, a Dvořáka.  Je vůbec zajímavé, jak je vnímána hudba Střední Evropy, je-li posuzovatel prost často falešných nacionálních resentimentů.  

No a po tomto festivalu následovala záříjová sedmidenní návštěva Prahy, kam Finckel a Wu Han přivedli 25 dalších hudebních nadšenců z okruhu kalifornského festivalu Music@Menlo a newyorské Chamber Music Society, jejíž program byl tak bohatý na hudební a vůbec kulturní zážitky, že i dlouholetý Pražák trochu žasne a lehce závidí. Ostatně David Finckel o tom napsal příspěvek na svůj blog, který mluví za vše.
Antonín Dvořák III. a David Beveridge v Praze
2015

V rámci projektu Struny podzimu v Praze vystoupil Daniel Hope a na Pražském jaru hrál Emerson Quartet.

2016

O koncertu, kde hráli David Finckel a Wu Han v rámci komorního cyklu Dvořákovy Prahy jsem již psal. Zcela mi však uniká, proč shora uvedené skutečnosti zůstaly návštěvníkům utajeny. Vždyť David Beveridge patří k organizátorům festivalu. A takzvané Hovory po potlesku byly spíš exhibicí moderátora, který se blýskl znalostmi, když každému z muzikantů po koncertu 19. září položil jednu otázku, ale příliš neobtěžoval překladem jejich odpovědí. Nebo snad nejsou Lobkovicové hodni takové pocty a ty správné Čechy reprezentuje ona buranská část publika představující již léta ostudné specifikum tohoto festivalu?

Žádné komentáře:

Okomentovat