Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

sobota 2. dubna 2016

Střílí se v USA za zneuctění vlajky?

Prezident Zeman vyrazil ve čtvrtek 31. března 2016 do Královéhradeckého kraje. Na své cestě se pustil do těch, kdo před návštěvou čínského prezidenta poškodili čínské vlajky. „Jaroslav Plesl, šéfredaktor MfD, na svůj web umístil krásnou fotku, jak v USA vítají čínského prezidenta, kde vlály americké a čínské vlajky. Kdyby chtěl někdo tu vlajku poškodit v USA, tak ho policie patrně rozstřílí nebo minimálně zavře. A když se říká, že se máme učit od Ameriky, tak toto je jeden z příkladů, kde bychom se měli učit,“ doporučila hlava státu.

Proti tomu stojí jiný příběh, který začal v roce 1984, kdy jistý mladý vyznavač revolučního komunismu Gregory Lee "Joey" Johnson spálil před dallaskou radnicí americkou vlajku. Byl odsouzen k 1 roku odnětí svobody a pokutě 2000 $. Odvolací soud však konstatoval, že stát nemůže Johnsona trestat za spálení vlajky, protože 1. dodatek americké ústavy takový čin chrání jako symbolický projev. Nejvyšší soud Spojených států tento výklad potvrdil. Kongres Spojených států však již v roce 1968 schválil Zákon na ochranu vlajky (Flag Protection Act) a v reakci na rozhodnutí Nejvyššího soudu ho v roce 1989 ještě rozšířil. Nejvyšší soud pak v rozhodnutí k jinému sporu, kde jednou ze stran byly Spojené státy, dne 11.6.1990 konstatoval, že zájem vlády na ochraně vlajky jako symbolu, nepřevažuje nad právem jednotlivce daným Prvním dodatkem k ústavě ke znevážení tohoto symbolu projevem výrazně vyjadřujícím jeho názor. Opakované pokusy Kongresu schválit další dodatek, který by znesvěcení vlajky z působnosti Prvního dodatku vyjmul, narazil na nesouhlas Senátu.

Tolik ke klasické technice dezinformace, která se ve formě tak zvaných bonmotů stala pravidelnou součástí veřejných projevů nejvyššího představitele České republiky.

Žádné komentáře:

Okomentovat