Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

úterý 19. dubna 2016

Ach jo, zase ty ruské reformy

Předseda ruské vlády vystoupil 19. dubna 2016 ve státní dumě. Konstatoval, že pokles cen ropy je pro ruskou ekonomiku tvrdým šokem. "V roce 2015 zlevnila nafta za půl roku prakticky na polovinu.  To je bezprecedentní záležitost. Tak prudkému snížení ceny exportu se rychle nedokáže přizpůsobit žádná ekonomika."

Dmitrij Medveděv v Dumě
Mezi dalšími problémy, se kterými se ruská ekonomika setkala, připomněl sankční tlaky: "Rusko je dále odříznuto od značné části mezinárodních zdrojů úvěrů a trhu moderních technologií." Premiér také připomněl nestabilitu a obtížnou předvídatelnost chování globálních trhů, které se "stále více podřizují zákonům politiky." Hlavní výzvou však podle Medveděva jsou strukturální problémy samotné ruské ekonomiky.


Předseda vlády také poukázal na pozitivní momenty: "My jsme nejen obstáli. ale jsme schopni se pohybovat vpřed a začali jsme vytvářet předobraz ruské ekonomiky příštího desetiletí."Když mluvil o nevyhnutelnosti hlubokých strukturálních reforem, Medveděv podtrhl, že "reformy nebudou prováděny na účet lidí." Domnívá se, že dnes je nezbytné přijímat vyvážená řešení: "Dnes nemáme právo na chyby. Na příliš tvrdá a příliš emocionální řešení. Lidé a ekonomika mohou vydržet pouze určitou rychlost a určitou hloubku reforem."Předseda vlády jmenoval pět směrů, kterými je třeba vytvářet "modernější a na lidi orientovanou ekonomiku," bez kterých je perspektivní rozvoj "prakticky nemožný". Jsou to optimalizace rozpočtové politiky, podpora nesurovinového exportu a náhrady exportu, zlepšení pracovního prostředí, zlepšení kvality samotného státu a rozvoj sociální sféry.


Tato slova, pokud byla míněna vážně, ukazují na skutečnou neschopnost současných politických špiček Ruska řešit nepříznivou situaci, kterou do značné míry samy vyvolaly. I když klást na první místo optimalizaci rozpočtu je absurdní (není-li tím míněno omezení zbrojních výdajů), je současně jasné, že základní podmínkou pro zvýšení exportu jsou moderní technologie, které, jak Medveděv správně konstatuje, Rusko nemá. I kdyby se podařilo odbourat všechny bariéry ve vnějších vztazích, je převedení ekonomiky na vyšší úroveň drahou záležitostí, přičemž pouhý "hardware" nestačí. Ale samo dosavadní chování Putinovy vlády už vedlo k výraznému tlaku na životní úroveň a jak konstatují vládní agentury, výdaje na potraviny se vrátily na úroveň roku 2009, tedy jsou vyšší než 50 % příjmů. Kde tedy vzít zdroje na modernizaci, když rezervy na horší časy byly použity na zmírnění dopadů nepříznivých faktorů, od mezinárodních zdrojů se Rusko odřízlo, a přes vysokou obecnou podporu Putina není obyvatelstvo ochotno poskytnout státu své úspory? Navíc Putin trvá na dalším zbrojení snad mimo jiné v naději, že bude samospasitelným zdrojem modernizace. což jakékoli optimalizaci rozpočtu brání. Ale klíčovým problémem je, že tuhá centralizace a úspěšné reformy si navzájem odporují. Domnívám se, že současná politika vehnala Rusko do pasti, ze které je v nejlepším případě jediné východisko - pomalé skomírání.

Žádné komentáře:

Okomentovat