Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

sobota 6. února 2016

Je srdce nejlepší rádce?

Byla kdysi zahraniční redakce Československého rozhlasu, z jejichž redaktorů už žijí jen dva: Luboš Dobrovský a Jan Petránek.

Luboš Dobrovský (nar. 1932) byl v letech 1959 až 1968 redaktorem a v letech 1967-1968 dopisovatelem v Moskvě. V srpnu 1968 se podílel na podzemním vysíláni rozhlasu a pak do roku 1989 pracoval v dělnických profesích a byl signatářem Charty 77. Po roce 1989 byl mimo jiné ministrem obrany, kancléřem prezidenta republiky a velvyslancem v Moskvě.

Jan Petránek (1931) působil v Československém rozhlase od roku 1951, byl mimo jiné zpravodajem v Dillí a Moskvě. Pro své proreformní vystupování v letech 1968 a 1969 však mohl za normalizace pracovat jen manuálně. Stal se signatářem Charty 77 a přispíval do samizdatových Lidových novin. Po roce 1989 odmítl stát se ředitelem rozhlasu a byl komentátorem Lidových novin. Novinářské práci se věnuje i po odchodu do důchodu roku 1993. Ještě u příležitosti svých 80. narozenin sbíral různá ocenění pro novináře včetně čestné ceny Ferdinanda Peroutky.

Postoje obou pánů, u nichž by bylo možné předpokládat podobný pohled na svět, se však v roce 2014 a 2015 zřetelně vyhranily. Zatímco Luboš Dobrovský vystupuje ostře protiputinovsky, Jan Petránek je pro Rusko pln pochopení. Ve skutečnosti ovšem tento postoj není náhodným prozřením ani u jednoho z nich. Stačí přečíst si třeba rozhovor Karla Hvížďaly s Lubošem Dobrovským z března roku 2010 a rozhovor Jana Petránka na ČRo 6 z května 2009 (též Britské listy). Když se na jejich výroky podíváme z nadhledu, zdá se, že zatímco v prvém případě jsou řízeny spíš rozumem, v tom druhém hovoří víc srdce.

A co následovalo?

Dne 28. října 2015 převzal Jan Petránek z rukou prezidenta Miloše Zemana medailí Za zásluhy. Spolu s ním byl mimo řady dalších stejně oceněn i místopředseda normalizační vlády Toman.

Dne 4. února 2016 převzal Luboš Dobrovský v Centru současného umění DOX prestižní novinářské Ceny Ferdinanda Peroutky za rok 2015 udělenou mu Sdružením Ferdinanda Peroutky. Spolu s ním obdržel cenu Marek Wollner, šéfredaktor reportážní publicistiky v České televizi.

Miloš Zeman v lednu 2015 prohlásil: "Ferdinand Peroutka uveřejnil v prestižním časopise Přítomnost článek s titulkem ´Hitler je gentleman´. Tentýž novinář po mnichovské dohodě napsal: ´Nemůžeme-li zpívat s anděly, musíme výti s vlky´ ...Co vede k této fascinaci intelektuálů naprosto zrůdným učením?", ptá se Zeman.

Ferdinand Peroutka v roce 1946 řekl: "Nemáme už iluzí o tisku,.. člověk, když se vůbec nestydí, vždy může moderními prostředky velký počet jiných lidí svést na scestí."

- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Výroky oceněných:
"Když chcete lidi přesvědčit, musíte jim předložit fakta podepřená souvislostmi, které
mají váhu. A na to musí člověk dlouho zrát. Dnes je mi skoro osmdesát a neodvažuji se
komentovat nic, k čemu nemám dostatek materiálu."
Jan Petránek 

"Propaganda směřující k podpoře sil, které nejsou naší svobodě přátelsky nakloněny, je propaganda svobodě a demokracii nepřátelská a tuto naši svobodu zneužívající. Snad by bylo na místě se oněch našich aktivistů zeptat, zda si jsou vědomi možných důsledků svého jednání. Zda chtějí být svým jednáním zcela spontánně vnímáni jako příslušníci oné páté kolony, která má pomoci režimu prezidenta Putina k opětovnému omezení naší, tak těžce na Moskvě vydobyté svobody."
Luboš Dobrovský

"...v novinařině nelze programově stranit ani žádné politické partaji ani žádné osobě. Stranit lze hodnotám: „demokracii, občanskému principu, férové politické a hospodářské soutěži"
Marek Wollner.

Žádné komentáře:

Okomentovat