Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

čtvrtek 3. prosince 2015

Putinovo přikázání Alláhovo

Ve čtvrtek 3. prosince 2015 pronesl utrápeně vyhlížející ruský prezident V.V. Putin před poslanci, vládou a hosty každoroční zprávu o stavu Ruské federace. Tady jsou její hlavní téze:

- Chci začít slovy díků ruským vojákům, kteří bojují s mezinárodním terorizmem.

- My víme, co je to agrese mezinárodního terorizmu. Bylo třeba skoro 10 let, abychom zlomili hřbet banditům. My jsme teroristy z Ruska vyhnali.

- Hrozba terorizmu roste.

- Zvláštní nebezpečí pro nás představují teroristé ze Sýrie. Oni dostali peníze, zbraně a jejich síla roste. Jsme povinni proti nim vystoupit a zlikvidovat je ve vzdálených místech.

- Moderní ruské zbraně jsou účinné. 

- Naše tradice a hodnoty je třeba bránit.

- Je třeba vytvořit antiteroristickou frontu pod záštitou OSN.

- Ozbrojenci uskutečňují teroristické útoky za peníze z Turecka. Především v Turecku se skrývají teroristé ze severního Kavkazu. Аle turecký lid je dobrý, mirumilovný a nadaný.

- Byli jsme připraveni s Tureckem spolupracovat v mnoha otázkách. Alláh rozhodl, aby byla turecká vláda potrestána.

- Nechystáme se řinčet zbraněmi. Ještě mnohokrát připomeneme to, co provedli, a oni toho budou ještě mnohokrát litovat, rajčaty to neskončí.

- Síla Ruska je v různosti národů. To je historický základ naší společnosti a státnosti. Jsme povinni stavět se tvrdě na odpor xenofobii a extremismu.

- Rus musí znát svou cenu. Jsme povinni udržet svou semknutost. To hlavní pro nás je Rusko.

- Předvolební konkurence musí být průzračná a svobodná. Je třeba zajistit legitimnost voleb.

- Korupce brání rozvoji Ruska. Všichni musí předkládat daňová přiznání.

- Zákon musí být humánní k těm, kdo udělal chybu.

- Žádám, aby nevelké delikty byly řešeny jako administrativní přestupky. Opakovaný přestupek už je trestný čin.

- Situace je složitá, ale ne kritická. V ekonomice už jsou pozitivní tendence.

- Nebudeme nic měnit a zkrátka spotřebujeme naše rezervy. Nelze jen čekat, až se zvýší ceny ropy.

- Je třeba vytvořit moderní pracovní místa a zvyšovat životní úroveň lidí.

- Řada odvětví je dnes v riskantní situaci: stavebnictví, lehký a železniční průmysl. Vláda je musí podporovat.,

- Zvláštní pozornost je třeba věnovat otázce zaměstnanosti invalidů.

- Je třeba upevnit kontrolu plnění státního rozpočtu. Příjmy státu se musí dostat do kasy.

- Je třeba posilovat podporu podnikání. Svoboda podnikání, to je náš nejdůležitější úkol. Podnikatelé zatím nevidí kvalitativní změny u ministerstev.

- V roce 2014 zahájily vyšetřovací orgány 200 000 šetření ekonomických přečinů. K soudu se jich dostalo 46 000. A dalších 12 000 se rozsypalo u soudu. To poškozuje pracovní atmosféru.

- Navrhuji snížit počet porotců u soudu na 5-7.

- V uplynulém roce byla vyhlášena amnestie kapitálu. Ale podnikatelé s využitím této možnosti nespěchají. Znamená to, že je málo záruk. Navrhuji prodloužit amnestii ještě o půl roku.

- Garantujeme daňové záruky těm společnostem, které se angažují v náhradě dovozu.

- Naše výrobky musí být na světové úrovni.

- Je třeba pomáhat při získávání zahraničních patentů a licencí.

- Je třeba překonávat stereotypy, věřit si a jít vpřed.

- Zemědělství udělalo za krátkou dobu velký skok.

- Do roku 2020 je třeba zcela naplnit trh vlastními potravinami.

- Navrhuji odebírat zemědělskou půdu špatně hospodařícím vlastníkům a prodávat ji na aukcích těm, kdo chtějí půdu obdělávat.

- Rusko má všechny možnosti pro to, aby se v nejbližších letech probojovalo na globální trhy.

- Ruské výrobky se musí prostřednictvím internetu dodávat do celého světa. Máme co dodávat.

- Dostali jsme se na kvalitativně novou úroveň ve spolupráci s Euroasijským společenstvím.

- Je třeba operativně posoudit možnost bezplatného poskytování půdy občanům Dálného Východu.

- Tři roky po sobě pozorujeme přirozený přírůstek obyvatelstva. Podle všech prognóz jsme měli spadnout do demografické propasti, ale to se nestalo.

- Program podpory rodin se 2 a více dětmi, to je pro rozpočet složité, ale je třeba ho prodloužit ještě minimálně o dva roky.

- Je třeba vytvořit speciální federální část v systému povinného zdravotního pojištění.

- V roce 2014 bylo provedeno 715 náročných operací a to bez čekání.

- Je třeba více důvěřovat občanské společnosti a neziskovým organizacím v oblasti pomoci invalidům a penzistům. 

- Bude vytvořen speciální prezidentský grant na podporu neziskovým organizacím. Považuji za nezbytné poskytovat ročně 10 % rozpočtových prostředků na realizaci takových programů.-

- Žákům se musí dostávat skvělé vzdělání bez ohledu na to, kde žijí a jaké jsou finanční možnosti jejich rodičů.

-Na výstavbu nových škol je třeba věnovat až 50 mld. rublů.

-------------------------------

Řekl bych, že zpráva svědčila spíš o stavu jejího autora než Ruské federace.Žádné komentáře:

Okomentovat