Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

středa 2. prosince 2015

Nejen Munchův expresionismus

Výstavní Vídeň se na podzim 2015 nevracela jen k romantismu, ale skočila i na půl cesty od něj k dnešku, tedy do počátku minulého století, a to dokonce dvěma výstavami expresionistických výtvarných projevů. Ani jedna z nich sice není velkou souhrnnou výstavou hnutí nebo malíře, ale žádné Popelky to rozhodně nejsou.

Ta první výstava je v Albertině a představuje kresby a grafiky pozoruhodného norského malíře Edvarda Muncha (1863-1944). Jmenuje se "EDVARD MUNCH Liebe, Tod und Einsamkeit" a je umístěna v  1. patře v sálech Propter Homines-Halle, jejichž rekonstrukci před lety financovala lichtenštejnská nadace "Propter Homines". Když byla Albertina po rekonstrukci v roce 2003 znovu otevřena, první expozicí v těchto prostorách byla velká souborná výstava obrazů "EDVARD MUNCH - Thema und Variation".

Munch - poutač před Albertinou
poutač na Munchovu výstavu ve vstupní hale Albertiny
poutač na chodbě pře výstavními sály
Munch byl především velmi nezávislá, byť poněkud psychicky labilní osobnost a k expresionistickému výrazu se dopracoval od původního okouzlení impresionismem, přes obdiv van Gogha, Gaugina a Toulouse-Lautreca a sblížení s fauvisty. V 90. letech 19. století se v Paříži seznámil s novými grafickými technikami a stal se jejich inovativním propagátorem, a právě z tohoto období je většina exponátů stávající výstavy. Zvláště působivé jsou ty jeho grafiky kde kombinuje dřevoryt, často barevný, a litografii, protože tato technika umocňuje jeho výtvarný projev. Mnohými odborníky je jeho přínos považován za srovnatelný s Rembrandtem nebo Goyou. V roce 1905 vystavoval také v Praze a tato zkušenost se podepsala na směrování české malířské moderny. Ve stejné době se významně podílel i na formování německého expresionismu, který je předmětem druhé výstavy, jež probíhá ve Vídni, a o níž je níže v tomto sloupku řeč.

Jak již bylo řečeno, letošní Munchova výstava se soustřeďuje právě na jeho grafickou tvorbu a je na ní prezentována většina jeho klíčových děl, která byla součástí jeho variabilního cyklu Vlys života


Stejně jako výstava romantických obrazů a grafik je na internetu k dispozici několik klipů, které téma a nejvýznamnější exponáty přibližují.

Projděte se výstavou EDVARD MUNCH. LÁSKA, SMRT A OSAMĚLOST, otevřenou do 24. ledna 2016.

Kurátor Dr Buchhart vypráví o nejdůležitějším projektu Munchovy karéry,
cyklu obrazů FRIEZE OF LIFE (Vlys života)


Edvard Munch | tiskařské experimenty - z Albertina Vienna na Vimeo.


Ředitel Albertiny Klaus Albrecht Schröder vypráví o Munchově nejslavnějším díle

-----------------------

OPOJENÍ BARVOU - Mistrovská díla německého expresionismu

FARBENRAUSCH - Meisterwerke des deutschen Expressionism

na průčelí Leopold Musea se po soumraku promítá symbol výstavy
To je název druhé rozsáhlé vídeňské výstavy, které je otevřena od 9. října 2016 do 11. ledna 2016, tentokrát v podzemí vídeňské Leopoldovy galerie. Základem výstavy německého expresionismu  je sbírka Osthaus Museum v Hagenu, což město s téměř 200 000 obyvateli v Severním Porýní-Vestfálsku nedaleko Dortmundu. Práce představitelů uměleckých sdružení, především drážďanské skupiny "Die Brücke” (Most, 1905-1913), včetně Ernsta Ludwiga Kirchnera, Otto Muellera a Karla Schmidt-Rottluffa, a mnichovský “Blaue Reiter” (Modrý jezdec, 1911-1914) jako Alexey von Jawlensky, Franz Marc a dalších, stejně jako četná díla Christiana Rohlfse ilustrují vstup německé avantgardy do modernismu po roce 1905. Jejich silný, výrazně citově zabarvený a zcela nový obrazový jazyk vyjadřuje jejich přístup k životu. Použitím radikálních obrazových forem a barev mimořádné intenzity pokládají expresionisté základ k chápání modernismu. Deformace tvaru, maximální zdůraznění obrysů, a výrazná redukce zanechávají na obraze pouze základní rysy a pro tyto umělce vysoce osobitá interpretace perspektivy provokovaly středostavovské diváky a bořily tradiční koncept umění. Touha vrátit se k základním prvkům inspirovala expresionisty k tvorbě skutečných ohňostrojů barev. Výstava je doplněna vybranými obrazy ze sbírek Leopoldova muzea a Leopoldovy soukromé sbírky a celkem je v expozici na 30 obrazů a 80 kreseb a grafik. Některé jsou ukázány v následující slideshow:

Významná je i historie hagenské sbírky. Na samotném počátku stál průmyslník Karl Ernst Osthaus (1874-1921), který nechal v prvních letech minulého století vybudovat pro vlastní projekt Folkwang (viz severská mytologie) objekt navržený architektem Henry van de Velde a na základě jeho podnětů začal sbírat obrazy mladých moderních výtvarníků. Po jeho smrti v roce 1921 sehnalo město prostředky jen na koupi objektu a velkou sbírku tak koupilo nedaleké město Essen. Po 2. světové válce město Hagen sbírky postupně obnovilo a vybudovalo významnou galerii moderního umění.


Žádné komentáře:

Okomentovat