Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

sobota 29. srpna 2015

Mozart na každém kroku

Jestli má Vídeň vedle Mozarta také Beethovena, Haydna, Brahmse či Mahlera, má Salzburg jen své Mozarty. Zato všude.

Na hlavní obchodní ulici Starého města, v domě Getreidegasse 9 je rodný dům Wolfganga Amadea Mozarta, dnes přeměněný ve třípodlažní muzeum, kterým se neustále jako had sune dav turistů. Leopold Mozart se tam nastěhoval hned po svatbě roku 1746 a žil tam s rodinou 27 let v nevelkém bytě ve 3. patře. Jedna z místností je zaručeným místem přijití na svět budoucího genia, a to 27. ledna 1756. Otec Leopold byl v dobré shodě s hudbymilovným majitelem domu Lorenzem Hagenauerem, což díky jeho kontaktům do různých míst Evropy Mozartům velmi pomohlo při prvních zahraničních turné. Muzeum zřídila mezinárodní nadace Mozarteum již v roce 1880.

pohled na Mozarts Gebursthaus z Hagenauerova náměstí
takhle nějak mohl vypadat měšťanský obývák ve 2. polovině 18. století
Na druhé straně řeky Salzach, na Makartově náměstí[1] stojí tzv. Mozartův dům (Mozart-Wohnhaus), kam se Mozartova rodina přestěhovala z Getreidegasse, když bylo Wolfgangovi 17 let, tedy v roce 1773. Otec Leopold tam najal honosný osmipokojový byt se sálem do ulice v tzv. Tanzmeisterhaus, kde bylo možné pořádat i menší koncerty. To nemohla být žádná legrace, táhnout takovou domácnost, zvlášť když Leopold v roce 1778 ovdověl. Ani se nedivím, že neměl radost, když synek v roce 1781 zdrhnul do Vídně. A dcera 3 roky nato vyvdala 5 dětí a také od otce odešla, aby k němu v roce 1785 odložila dítě vlastní. Nakonec Leopold v roce 1787 zemřel. Muzeum, které tam vzniklo po rozsáhlé rekonstrukci v 90. letech minulého století, je stejně jako Mozartův rodný dům majetkem nadace Mozarteum.

Mozartův dům na Makartplatz 8
Vedle těchto domů připomínají salcburská místa rodiny Mozartovy různé pamětní desky.

Třeba ta, která oznamuje, že Konstanze žila také v Churfurststrasse mezi Alter Markt a Universitat Platz. Dnes je v domě Café Tomaselli (gegrundet AD 1703 - erworben AD 1850)


A hned za rohem ve Wiener-Philharmoniker Gasse žila Mozartova ovdovělá sestra Nannerl. Tam je zase Restaurant Zipfer Bierhaus.


A v domě č. 8 na Mozartově náměstí zemřela Konstanze, což prozrazuje pamětní deska. Ta také říká, že tam dožila své dny i její sestra Sophie Haibl, Mozartova věrná ošetřovatelka při jeho smrtelné nemoci.


Hřbitov u kostela sv. Sebastiana v Linzer Gasse na druhém břehu Salzachu skrývá vedle hrobu Mozartovy ženy Konstanze i ostatky její neteře Jeannette Berchtold von Sonnenburg, tedy dcery Nannerl. Otec Leopold Mozart, ač je to vytesáno do kamene, tam prý ve skutečnosti pohřben není. Ani matka hudebního skladatele Carl Maria Webera Genovefa Weber, jež byla vídeňskou zpěvačkou a tetou Konstanze, ani Euphrosina Pertl, Mozartova babička. Zato je hned u vchodu do hřbitova hotel Amadeus. Vyvolení hosté se mohou kochat pohledem na hrob.


Nedaleko od salzburského dómu je Mozartovo náměstí s Mozartovou sochou uprostřed. Jejím autorem byl mnichovský sochař Ludwig Schwanthaler a byla odhalena až v září 1842, rok po velké mozartovské slávě spojené s 50. výročím skladatelova úmrtí. Zpoždění však nebylo důsledkem šlendriánu, ale nálezu římské mozaiky při budování soklu. Odhalení se účastnili oba Mozartovi synové, jejich matka to však nestihla, neboť o půl roku dříve zemřela.

Mozartovo náměstí a socha, v domě na konci náměstí zemřela jeho matka Konstanze
Vedle těchto objektů, přímo souvisejících se životem W.A. Mozarta a členů jeho rodiny, jsou v Salcburku 3 instituce nesoucí v názvu slovo Mozarteum.

Univerzita Mozarteum Salzburg
Její dějiny sahají do jubilejního roku 1841. Při této příležitosti byly totiž z iniciativy Mozartovy vdovy Konstanze a jejích a Mozartových synů založeny Spolek pro katedrální hudbu a Mozarteum, jejichž cílem bylo zajistit výchovu hudebníků a organizovat koncerty. Roku 1880 pak vznikla veřejná hudební škola Mozarteum. Ta byla v roce 1914 uznána jako konzervatoř, v roce 1939 jako vysoká škola a dnes nese název Universität Mozarteum Salzburg. Poskytuje vzdělání v oblasti hudby, divadla a vizuálního umění a svou působnost rozšířila i na Innsbruck a Bolognu. Škola má okolo 1700 studentů a více než 100 profesorů. Bezpochyby nejslavnějším žákem školy, tehdy ještě konzervatoře, byl salzburský rodák Herbert von Karajan.

pohled na budovu univerzity ze zahrady zámku Mirabelle
Mezinárodní nadace Mozarteum byla založena v roce 1880 a jejím hlavním posláním je zkoumat život a dílo Wolfganga Amadea Mozarta a pečovat o memorabilia, knihovnu a oba domy-muzea v Salcburku. Nadace také každoročně koncem ledna organizuje festival Mozartwoche při příležitosti Mozartových narozenin a od října do června cykly komorních a orchestrálních koncertů. V sídle nadace jsou k dispozici 2 koncertní sály. Rozsáhlá sbírka dopisů je vyložena na internetu stejně jako "Digitalen Mozart- Edition" (online - http://www.mozarteum.at/).

sídlo nadace Mozarteum
Třetím Mozarteem je Mozarteum Orchester Salzburg, což byl původně spolek učitelů a žáků hudební školy Mozarteum, který byl v roce 1908 přejmenován na Mozarteum-Orchester. Ten se v roce 1939 osamostatnil a od roku 1958 má statut symfonického orchestru města a země Salcburk. (Online - http://www.mozarteumorchester.at/)

A také je v Salzburgu divadlo Haus fur Mozart.


Tento prostor byl vybudován v roce 1925 a do otevření Grosses Festspielehaus v roce 1962, se kterým bezprostředně souvisí, sloužil jako hlavní scéna letního festivalu. V roce 2006 bylo divadlo rekonstruováno, vybaveno nejmodernější technikou a přejmenováno na Haus fur Mozart. Pojme 1580 diváků. A v letošním ročníku letních hudebních slavností se na této scéně hrála Mozartova Figarova svatba.

A konečně je v Salcburku nesčetně míst, kde se prodávají Mozartovy koule a jiné lahůdky a upomínkové předměty.


A když už vás nezajímají ani místa činu, ani dějiny, čokolády jste přejedeni a za upomínkové předměty nehodláte vyhazovat peníze, pak stačí jít podchodem u Staatsbrücke a Mozarta je tam zdarma plná zeď:


Jak říkám, Mozart na každém kroku.

A kdyby vám ani to nestačilo, tak zvláště romanticky vyvedený Mozart stojí ve vídeňské Burggarten.


Jen v Praze má tento hudební genius smůlu. Naši čilí předkové sice dokázali sehnat peníze, aby vykoupili od salcburského Mozartea Bertramku, která mu shodou okolností spadla do klína, a dokázali tak, že Čechy jsou kulturní evropská země. Ale jejich dnešní následovníci jsou sice mozartovští badatelé (snad), jako Mozartova obec a správce oné po celém světě známé památky na Mozartův pobyt ve městě jsou však zcela impotentní a dokáží maximálně žadonit u zahraničních spolků o drobnou podporu.


----------------------------------------------
[1] Hans Makart (1840-84) byl významný rakouský malíř, který se narodil v Salcburku a ovlivnil m.j. generaci Gustava Klimta

Žádné komentáře:

Okomentovat