Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

středa 10. června 2015

Je mecenáš Zimin zrádce a zločinec?

Velký rozruch vyvolalo nejen v Rusku rozhodnutí Ministerstva justice RF zveřejněné 25. května o zařazení fondu Dynastie mezi tzv. "cizí agenty". Zakladatel fondu prohlásil, že hodlá stáhnout z fondu prostředky, které do něj vložil.

Kdo to vlastně je? Jméno Dmitrij Borisovič Zimin rozhodně nepatří nějakému anonymnímu komsomolci, který zbohatl na privatizaci ropného a plynárenského průmyslu v 90. letech minulého století. Jeho předci patřili již za carského Ruska k nezanedbatelným osobnostem. Budovali moskevskou vodovodní síť, založili tkalcovny hedvábí a v roce 1903 dokonce soukromé operní divadlo v Moskvě. Otce Dmitrije Zimina, výzkumného pracovníka moskevské techniky stihl osud nemála vzdělaných lidí v bolševickém Rusku - v roce 1935 byl potrestán pobytem v pracovním táboře, kde vzápětí zemřel. Jeho strýc by popraven v roce 1938. Z jiné linie předků - Gučkových - pocházeli ministr prozatimní vlády nebo starosta Moskvy před 1. světovou válkou.

Dmitrij Borisovič Zimin, 82 let, zakladatel Vmpelcom a madace Dynastie
Z Dmitrije Zimina se stal také vědecký pracovník, když v roce 1957 absolvoval radiotechnickou fakultu moskevského leteckého institutu. Po ukončení vědecké aspirantury pracoval 30 let v utajovaném Radiotechnickém ústavu AV SSSR. Tam byl zástupcem hlavního konstruktéra radarového zařízení protiraketové obrany poblíž Moskvy, což je zařízení typu "amerického radaru". Počátkem 90. let však ústav s několika tisíci zaměstnanců přišel o státní financování a v roce 1991 vzniklo veliké množství firem a firmiček, z nichž přežily 2. Jednu z nich založil Zimin a když začala pracovat na systému mobilních telefonních sítí, získala obchodního partnera. Partnerství to bylo kuriozní. Ziminovi bylo 53 roků, Američanovi Augie K. Fabelovi jr. 25 a neovládali jazyky, kterými mluvil jejich partner. Přesto v roce 1992 založili akciovou společnost Vympel-komunikacii (Vimpelcom), která za 4 roky dosáhla takové úrovně organizační průzračnosti a perspektivnosti, že v roce 1996 dokázala vstoupit jako první ruská společnost na newyorskou burzu a celkem 4x emitovala akcie. Kolem roku 2000 došlo k velikému konfliktu mezi Vimpelcom a státní mocí, jejímž cílem bylo zbavit firmu licence ve prospěch jiné společnosti, spojené s tehdy nastupujícím V.V. Putinem. V květnu roku 2001, kdy společnost měla milion abonentů, odchází Zimin z pozice generálního ředitele, a stává se čestným prezidentem společnosti. Dnes má společnost 60 000 zaměstnanců po celém světě. Po odchodu z řídících funkcí prodal Zimin svůj 25% podíl za 452 mil. $ a utržené prostředky vložil do 3 oblastí: zajištěných fondů, developerských projektů a 90 % této částky šlo do neziskové nadace Dynastie, kterou založil v roce 2002.

Dynastie si jako obecný cíl vytyčila hledání a podporu talentů, jejich nápadů a projektů v oblasti přírodních a společenských věd. Prioritním směrem činnosti Fondu je rozvoj základní vědy a vzdělání v Rusku, vytvoření podmínek pro práci vědců v Rusku, popularizace vědy a osvěty. 
V čele fondu stojí správní rada nadace. Každoročně vypisuje granty, uděluje ceny a její rozpočet se pohybuje okolo 10-15 mil. $. Je jediným ruským členem řídícího výboru European Foundation Centre.

Jak již bylo řečeno, ministerstvo spravedlnosti zařadilo fond 25. května na seznam tzv. zahraničních agentů se zdůvodněním, že nadace jednak přijímá peníze ze zahraničí, jednak se angažovala v politických aktivitách, jmenovitě podpoře klubu Liberální mise, který byl na seznam zařazen v týž den, a oběma hrozí vysoká pokuta, neb se sami nepřihlásili. Na to 82letý Zimin reagoval 26. května oznámením, že fondu sice přichází peníze prostřednictvím zahraničních bank, ale jedná se o jeho soukromé peníze, které tam má uloženy. Což ostatně dělá i ruský stát. Za vniklých okolností však svou účast ve fondu ukončí. 

Již 31. května věnovala ruská TV stanice NTV v pravidelném nedělním pořadu "Mimořádné události - přehled týdne" 15 minut informacím o Dmitriji Ziminovi, jeho synovi Borisovi, fondu Dynastie a financování opozice. Moderátor uvedl pořad slovy: "Na území Ruska byl nalezen ještě jeden pečlivě zamaskovaný zahraniční agent. Ministerstvo justice odtajnilo skutečné poslání nadace Dynastie, která patří multimilionáři Dmitriji Ziminovi". Jedním z témat pořadu bylo tvrzení, že s ohledem na činnost Zimina před tím, než začal podnikat, znamená už samotný kontakt s americkým podnikatelem zradu a ohrožení státního tajemství. První 3 vstupy do diskuse na stránce pořadu jsou příznačné: "Zimin je ještě na svobodě? Kde je Ministerstvo vnitra a Prokuratura?", "Proč se s nima mazat?", "Proč je nezavřou a nezlikvidujou?" Atmosféra nepříjemně připomíná dusivá 50. a 70. léta v komunistickém Československu.

5. června poslal Výbor pro lidská práva zřízený prezidentem Putinem své negativní stanovisko k zařazení fondu na seznam Ministerstvu justice. Ministr Konovaljov to potvrdil a konstatoval, že stanovisko ministerstva se radikálně nezmění.

6. června se na Suvorově náměstí v Moskvě koná mítink vědeckých pracovníků požadující změnu zákona a odstranění paragrafu o zahraničních agentech.

8. června zasedá správní rada, která měla rozhodnout o osudu nadace, avšak konečné rozhodnutí odložila o 1 měsíc. Ve stejnou dobu odlétají Dmitrij Zimin a jeho syn Boris z Ruska. O emigraci se nemluví, ale ani o návratu.

Žanna Nemcova, novinářka, 31 let
Dne 9. června byl zveřejněn článek Žanny Němcové, dcery zavražděného politika Borise Němcova, která se rozhodla pro emigraci. V něm m.j. píše: Státem spuštěná agresivní informační kampaň je nebezpečná také tím, že může zrodit novou vlnu už nikým nekontrolovaného násilí. Lidé nakažení nenávistí, se začínají dopouštět nových násilností už z vlastní iniciativy. Tak tomu bylo na př. za velkého teroru v SSSR, kdy propagandistické kampaně proti "nepřátelům lidu" přinesly proud lživých udání a novou vlnu represí. Vzniká dojem, že proces šíření nenávisti a agrese se vymyká kontrole jejich iniciátorů. Media neodrážejí realitu, ale vytvářejí ji a státní moc je nucena brát tyto nálady v úvahu a přizpůsobovat jim svou politiku."

Je mecenáš Zimin zrádce a zločinec? Posuďte sami.

Žádné komentáře:

Okomentovat