Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

čtvrtek 12. března 2015

Ponorná řeka kulturní stopy

Ještě plný dojmů z páteční popravy na Moskvorečském mostě, a abych si spravil poněkud pošramocený obraz světa, jsem minulý týden vyrazil hned na 3 výstavy:
  • "Otevři zahradu rajskou. Benediktini v srdci Evropy 800–1300" ve Valdštejnské jízdárně
  • "Hrady a zámky objevované a opěvované" v jízdárně Pražského hradu.
  • "Secese - Vitální umění 1900" v Obecním domě.
BENEDIKTINI
Ta první výstava ukazuje v širším evropském kontextu počátky křesťanství v Čechách. Asi nikdy nebyl tak plasticky překlenut ten několikasetletý prázdný prostor a ukázána kulturní spjatost lidu žijícího v české kotlině s vývojem Evropy. Navíc je na výstavě veliké množství artefaktů, a to nejen z domácích zdrojů, které doplňují bohaté textové informace. Benediktini vytvářejí první klášter v 6. století jako organizovanou instituci, kde žijí mniši ne vedle sebe jako dosud, ale společně. Modlí se a pracují. Benediktinská opatství proto mohou tvořit zázemí pro šíření křesťanství a vytváření struktury církve. V českých zemích do konce 1. tisícíletí vznikl ženský benediktinský klášter sv. Jiří na pražském Hradě a mužské kláštery v Břevnově, kde působil i sv. Vojtěch, a Ostrov u Davle. Ve 12. století už bylo v zemi celkem 13 benediktinských klášterů. Teprve mnohem později vznikaly kláštery jiných řádů. Mezi mimořádné kulturní statky z dílen benediktinů patří na př. Vyšehradský kodex z 80. let 11. století.

Kodex Vyšehradský 
Svatojiřský portál

HRADY A ZÁMKY - SÍDLA MOCI
Jízdárna Pražského Hradu předvádí jak se tvář země v průběhu staletí vyvíjela dál. A soustřeďuje se především na sídla světské moci, která z hradišť postupně přecházela na hrady a ty se s renesancí měnily v zámky. A každá ta doba zanechala po sobě nejen obrovské množství předmětů užitných, ale i artefaktů, uměleckých děl, která dnes patří také k paměti národa. Někde na počátku je také další významný kulturní statek Kosmova kronika Čechů, která byla napsána někdy okolo roku 1120 až 1125, kdy Kosman umírá. Na výstavě jsou však i obrazy a sochy, které dokládají vysokou kulturní úroveň země.

Mříž studně ze zámku v Jindřichově Hradci
Budyšínský rukopis Kosmovy kroniky Čechů
CIVILNÍ SPOLEČNOST A FIN DE SIECLE
A do třetice výstava Secese ze sbírek pražského Uměleckoprůmyslového muzea pokrývá sice krátké období v kulturní historii, kdy se systém popisovaný výše, aniž by co tušil, připravoval na svůj konec. V té době vznikl celoevropský umělecký proud, který stál mimo paláce a katedrály, a snad nejlépe by ho šlo charakterizovat slovem občanský. Pro českou veřejnost je spojován především s osobou Alfonse Muchy, který ho v Paříž přímo spoluvytvářel. Ale všeobecně se zapomíná (nebo neví?), že umělecký spolek Secese sice byl založen ve Vídni, ale byl to spolek celorakouský, takže jeho členy byli i Češi, ať už usedlí v Praze jako architekt Kotěra, nebo zmíněný Mucha v Paříži, a také Poláci a další. Tuto výstavu lze přiřadit k předcházejícím dvěma, protože secese byla jakousi třešínkou na dortu tisíce let vývoje, který končil 1. světovou válkou, ze které vyšel zcela jiný svět.

secesní nábytek
Jenomže zdá se, že tyto kulturní vrstvy společenského vědomí jdou stranou, když se manipulátorům podaří vyvrhnout z hlubin lidského podvědomí na povrch archetyp ublíženého mstitele. To se ve 20. století podařilo bolševikům a po nich nacistům a dnes se to vrací u islamistů a ruských nacionalistů. Právě proto je to všechno, o čem pojednávají výstavy, nesmírně významné, neboť jde o součást národního a evropského povědomí. Nakonec v 15. a znovu v 17. století byly české země vypleněny nejprve husity při hledání pravdy a potom vojsky, která ničila Evropu ve snaze dokázat, zda je správnější pravda katolíků nebo protestantů, ale ona kulturní stopa zůstala živá, i když někdy poněkud skrytá jako ponorná řeka. A zdá se, že přestože nedokáže zabránit zmaru, je klíčovým prvkem znovuzrození řádu. 

Žádné komentáře:

Okomentovat