Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

středa 29. října 2014

Něch si ma naháňajů, aj tak ma nědostanuuuu...

To si zřejmě myslí Miloš Zeman, který po loňském konfliktu s rektory vysokých škol kvůli neochotě jmenovat profesorem Martina C. Putnu a odepřené touze předvolebně agitovat mezi studenty, znehodnotil slavnostní shromáždění ke 28. říjnu, kam dva z nich nepozval. A letos, jsa nabit energií po důvěrných setkáních s Putinovými dvořany Jakuninem a Lavrovem, a čerstvě poctěn možností doprovázet k čínskému prezidentovi miliardáře Kellnera, který ho za odměnu svezl letadlem, si to zopakoval. Rekce na sebe nenechala dlouho čekat.

To budete koukat, jak budete šťastný...

Místopředseda strany TOP 09 a poslanec Miroslav Kalousek se ve Vladislavském sále producírovat s plackami zrádných univerzit v Brně a Českých Budějovicích, kteří nebyli na oslavu pozváni, neboť vloni poškodili majestát prezidentského úřadu.

Provokatéři z Rudého náměstí napsali:
„Nepovažujeme za možné zúčastnit se slavnostního večera k ocenění Natálie Gorbaněvské in memoriam. Nedávná vystoupení Miloše Zemana k špatně zamaskované agresi Vladimira Putina proti Ukrajině jsou neslučitelná s heslem „Za vaši a naši svobodu“, který Nataša přinesla na Rudé náměstí 25. srpna 1968. Svoboda je nedělitelná, je stejná pro Ukrajince, Čechy i Krymské Tatary. Pokud je zrazena na jednom místě, zrazena je všude.

Pavel Litvinov
Viktor Fajnberg
Praha, USA, 28. října 2014“

Místopředseda vlády ČR Andrej Babiš odjel na leteckou show do Rakouska a na schůzku s europoslankyní do Paříže. Je ovšem možné, že jako rodilý Slovák tomuto svátku až tak velký význam nepřikládá.

Doc. JUDr. Pavel Svoboda Ph.D., D.E.A., poslanec europarlamentu a předseda jeho právního výboru své odmítnutí zdůvodnil následovně: ,,Nejsem jen europoslanec, ale také člen akademické obce, protože učím evropské právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a proto jsem cítil potřebu vyjádřit solidaritu s nepozvanými rektory. Je to oslava státního svátku a ne soukromá oslava pana prezidenta,"
Prezident na dotaz, co tomu říká, odpověděl: "Svoboda? Kdo to je?" (Ani Fučík nebyl vynalézavější.)
Načež Svoboda kontroval: "Pokud je situace taková, že prezident republiky nezná nejvýše postaveného Čecha v Evropském parlamentu, tak nad tím by se asi měl zamyslet on sám. To není na můj komentář."  

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., rektor Univerzity Karlovy vydal stanovisko: "Letošní dvacátý osmý říjen, nejvýznamnější český státní svátek, jsem se v reakci na nešťastné spory, které jeho oslavám předcházejí, rozhodl strávit se svými nejbližšími, se svou rodinou.
Rád bych vyzval k tomu, abychom si Den vzniku samostatného československého státu připomněli s důstojností, která mu přísluší."

Rektor Univerzity Karlovy a předseda České konference rektorů Tomáš Zima společně s rektorem Českého vysokého učení technického v Praze Petrem Konvalinkou, který se akce ve Vladislavském sále také odmítl zúčastnit, včera na Hradčanském náměstí položili při příležitosti 96. výročí založení Československa věnec k soše Tomáše Garrigua Masaryka.

Rektorka VŠE Hana Machková potvrdila, že se oslavy nezúčastní. „Ztotožňuji se s prohlášením ČKR, jejíž jsem členem,“ zdůvodnila své rozhodnutí.

Česká konference rektorů vydala prohlášení:
"Příští týden, stejně jako každý rok, se 28. října na Pražském hradě uskuteční slavnostní shromáždění ke státnímu svátku – výročí založení Československé republiky.

Bylo letitou tradicí, že na toto oficiální shromáždění byly vždy zvány české veřejné a státní vysoké školy, vrcholná centra vzdělanosti, poznání a tvůrčí činnosti, která mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji celé společnosti, reprezentované svými rektory.

Tato tradice byla v loňském roce narušena a vše nasvědčuje tomu, že se tento velmi nešťastný precedens bude letos opakovat. Představitelé dvou významných vysokých škol – Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity – opět pozváni nebyli.

Česká konference rektorů s tímto přístupem zásadně nesouhlasí a považuje ho v souvislosti se státním svátkem republiky za nedůstojný. Oslavy výročí 28. října nepovažujeme za soukromou akci, ale za oficiální, vysoce reprezentativní shromáždění a okruh zvaných hostů by proto neměl být ovlivňován případnými neshodami z minulosti.

Česká konference rektorů vnímá osobní účast představitelů českých vysokých škol při slavnostním shromáždění jako vyjádření úcty vůči České republice a vyznamenaným osobnostem.

V Praze dne 21. října 2014

Za Českou konferenci rektorů

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
předseda České konference rektorů"

Předsednictvo Studentské komory Rady vysokých škol a níže podepsaní zástupci studentů v akademických senátech vysokých škol vyjadřují hluboký nesouhlas s postupem prezidenta České republiky Miloše Zemana ve věci opakovaného odmítnutí pozvání rektorů Masarykovy univerzity a Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích na shromáždění u příležitosti oslav státního svátku – Dne vzniku samostatného Československého státu.

Rektoři veřejných a státních vysokých škol jsou volenými zástupci svých akademických obcí a měli by být chápani jako reprezentativní představitelé vzdělanosti, vědy a výzkumu v této zemi. Z tohoto titulu jsou tradičními a přirozenými partnery i pro ústavní činitele republiky bez ohledu na případné osobní rozepře či antipatie.

Žádáme proto všechny rektory českých vysokých škol, aby vyjádřili solidaritu svým nepozvaným kolegům, nesouhlas s postupem prezidenta Miloše Zemana a dali najevo jednotu akademické obce. České vysoké školy musí být nejen sebevědomé, ale také připravené zastat se svojí role morální autority ve společnosti, které jdou dobrým příkladem.

Vážíme si usnesení České konference rektorů ze dne 21. října, kterým vyslovuje svůj nesouhlas s nedůstojným narušením letitých tradic. Vyjadřujeme však plnou podporu všem rektorům českých vysokých škol, kteří se rozhodnou odmítnout účast na shromáždění na Pražském hradě dne 28. října 2014. Jejich případnou absenci nelze chápat jako neúctu k České republice, ale jako podporu nepozvaným.

Daniel Thibaud – předseda Studentské komory Rady vysokých škol
Bc. Lukáš Miklas – místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol
Ing. Jan Záhora – místopředseda Studentské komory Rady vysokých škol
Mgr. Aneta Hašková – členka předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol
Michal Rudecký – člen předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol
Bc. Jana Kindlová – předsedkyně Studentské komory Akademického senátu JU
RNDr. Pavel Troubil – místopředseda Akademického senátu MU

Jiní ovšem přišli, a medaili si vzali. Lucie Bílá zvolila příhodnou pracovní uniformu barové servírky,

Lucie Bílá-Bártová-Haňáková, Pretty Woman

zatímco neodolatelný švihák a režisér Robert Sedláček dorazil vyšňořen jako na fotbal. No, gól to tedy byl.

pěkný panáček Róba Sedláček

Jiní však tu slavnostní atmosféru neunesli, jako 78letý režisér Jan Němec, který medaili z roku 2002 vytáhl ze skříně a vyrazil na Hrad, aby ji tam předal do úschovy do doby, než se objeví nějaký slušný prezident.

Jan Němec a hradní mluvčí Ovčáček

A tak se můžeme podle nátury těšit nebo plakat v očekávání toho, jaké to bude za rok. Možná, že v zájmu prodeje jogurtů do Ruské federace se bude prezident republiky při návštěvě u Putina ucházet o přidělení exteritoriálního území - Podkarpatské Rusi. Když může mít Rusko Krym... A to by bylo teprve medailí.

S dobrým nápadem, jak přispět k důstojnosti budoucích oslav přišel Michal Horáček, který navrhl jednotlivce k vyznamenání již v příštím roce. Několik výtečníků jsem si dovolil navrhnout sám.

Zdeněk Škromach
(za Hovory od bazénku)

Sergej Lavrov
(za prosazení pravdomluvnosti do zahraniční politiky)

Město Gotha
(za vynález gothajského salámu)

Petr Kellner
(za zásluhy v oblasti dopravy z Číny)

Zino Davidoff
(za vynález cigaret, které po dosažení 27 let věku kuřákům neškodí)

 Láďa Hruška
(za rozvoj gastronomie)

Andrej Babiš
(za nekompromisní boj se Státní bezpečností)

Jaroslav Tvrdík
(za příspěvek k rozvoji Číny a českého letectví)

Martin Dejdar
(za věrnost demokracii a nápaditost při plížení na velvyslanectví RF)

Jan Becher
(za pozvednutí kořalečnictví na prezidetskou úroveň)

Daniel Hůlka
(za přínos ke zpěvu prezidenta republiky)

nositel řádu za zásluhy František Čuba
(za koncepci ČR jako zemědělské velmoci)

Petr Dvořák
(za úctu k prezidentskému majestátu a popelníček)

Miloš Zeman
(za prosazování netradiční morálky v politice)

In memoriam
Mao Ce-Tung


Žádné komentáře:

Okomentovat