Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

úterý 23. září 2014

Latynina jako břitva

Už nějaký čas mi vadí, že většina medií jakoby vychází z představy, že existuje nějaká zvláštní ruská civilizace, a zcela svébytná ruská kultura. A podle toho, komu drží palce, je buď dobrá nebo špatná. Ale nikdo se dosud nepozastavil nad tím, zda je to pravda. Proto mne zaujal sobotní pořad Julie Latyninové na radiu Echo Moskvy, kde se této otázce věnuje. Snad mne nezažaluje, že jsem část přeložil a vystavil.
"Je hrozné, že se nám pokoušejí vysvětlit, že existuje jakási naše zvláštní civilizace, zvláštní ruská kultura, která je protikladem evropské bezduchosti. Je třeba říct, že to neodhalili jako první naši TV komentátoři, protože už Hitler v Mein Kampfu postavil drsnou nordickou kulturu proti tehdejší evropské bezduchosti a zkaženosti.

Ale já chci obrátit vaši pozornost na to, že to je akceptování především fašistického světového názoru: pod záminkou osvobození národa od cizí kultury osvobodit ho od veškeré kultury a pohroužit do barbarství.

Chci připomnout, co je to ruská kultura. Bezpochyby existuje a nabídla veliké vzory, ale stala se velikou až poté, co se Rusko stalo Evropou. Protože Čajkovský nevzešel z balalajky a Puškin se zrodil v gymnáziu Carského sela a ne ze skazek Ariny Rodionovny. Jestli by znal jenom ty, daleko by se nedostal. A ruská kultura se stala velikou, když se celá - jak ruská věda, tak i literatura - stala částí západní kultury. A navíc, kdyby Petr I. neučinil Rusko částí evropského světa, nebyl by nejen Tolstoj a Musorgskij, ale nebylo by ani našimi patrioty tak milované Ruské imperium, protože to bylo imperiem evropským.

Moskevská Rus se svými archaickými normami, xenofobií a technickou zaostalostí by na geopolitické mapě světa měla přibližně stejnou pozici jako stará zaostalá Persie. A naši vlastenci by nemusel trpět kvůli ztrátě Ukrajiny. Ta by byla částí velikého Polska nebo veliké Litvy a Ukrajinci by bojovali s Poláky nebo Litevci. Naši Poláci by se nemuseli trápit kvůli Krymu, protože tam by žili Tataři. Sankt Peterburg by byl někde ve Finsku, Smolensk by byl polský, a plyn z ložisek v Urengoji by těžilo veliké Švédsko. A to už vůbec nemluvím o tom, kde by se zastavila expanze industriálního Japonska počátkem 20. století. Někde na Uralu.

Ale po Petrovi jsme začali nosit evropské oblečení, ženy po Petrovi vystoupily z vymezených místností, a básníci po Petrovi začali tvořit ódy a epitafy, módní světáci začali mluvit o Venuši a Dionýsovi a jezdili studovat na západní univerzity. Především tohle všechno učinilo Ruské imperium Ruským imperiem a ne kusem země vedle Moskevského knížectví. Velmi často se mluví o tom, že Petr něco nedokončil v souvislosti s buržoazií, že zaváděl evropské osvícenectví aziatskými metodami. Ale já vám řeknu hlavní věc, kterou Petr zavedl - je to šlechtické pojetí cti. Před Petrem a zvláště před Kateřinou II. individuální čest neexistovala, bylo jen podlézání pánovi nebo carovi. Ale když se v ruských dějinách objevilo šlechtické slovo čest, noví ivanové hrozní - Petr III. a Pavel I. - nezískali opričninu, ale dostali tabatěrkou do spánku.

A nakonec, je kruté to říct, že my nejsme prohnilý západ. Ale když ne západ, tak kdo jsme? Kdo je ruskému čtenáři známější: krásná Helena nebo krásná Jang Gui-Fei? Kdo je pro nás velíký vojevůdce: Julius Cesar nebo Čchin Š'-chuang-ti? Kolik výrazů v ruštrině pochází z jazyka  francouzského, a kolik z čínského nebo arabského. A když se u nás v gymnáziích učily klasické jazyky, četl se Korán, Zápisky o válce galské nebo čínská Š'-ťing (Kniha písní)?

Jestliže nejsme Evropa… tak vyjděte na ulici libovolného města a podívejte se na vývěsní štíty. Já jsem například vyšla na Tverskou a tam viselo zhruba toto: Bar 02 Lounge, The Ritz-Carlton Moscow, Bosco, Evalar, Incom - nemovitosti, Calzedonia, Balkan Express, BM-estate, Lonsdale, salon Ortobest, Transmegalopolis, Universaltour,  Massimo Dutti, TJ collection. A nenašla jsem jediný název odkazující k hinduismu, ani jeden odkazující ke koránu. A nejen to, nenašla jsem jediný název odkazující k Iljovi Muromcovi, ruským bylinám, Sadkovi atd. Podívejte se na naše reklamní štíty, čeho je tam víc? Odkazů k západu, k východu nebo dávné ruské historii. U nás se dokonce letní chatové kolonie jmenují Greenfield, Richmond, Helvetia.

Je jisté, že u nás byla vlastní ruská kultura? Perun, Dažbog a Veles. A mohl se z ní vyvinout originální systém světa, neméně propracovaný než řecký nebo čínský. Ale nerozvinul se, a teď už je na to pozdě. A proč o tom mluvím? Chci říci takovou důležitou věc. Jistě, myslím, že mnozí mi řeknou: Ano, ruská kultura, ona je odevšad posbíraná, jak to, že jsme tak neúspěšní? Všichni mají kulturu,, jen my máme převzaté zbytky. Ale to nejdůležitější spočívá v tom, že všechny současné prosperující kultury na světě jsou více méně hybridy. Do jisté míry původní kultury mají Židé, Číňané a Indové, ale s tím významným omezením, že pokud by Židům zůstala jen Tora a nevybudovali by moderní stát, ve své podstatě plně evropský, neměli by nic. A pokud by Číňanům zůstala pouze Kniha písní, a neosvojovali by si západní technologie a západní způsob myšlení, také by nic neměli.

A ty kultury, třeba někde na Borneu, kde domorodci nosí kroužek v nose, tak ti jsou opravdu takoví jako byli posledních, těžko říci kolik tisíc let, když nemají žádné dějiny. Ti jsou opravdu původní a unikátní. Všichni ostatní jsou “mudlovští šmejdi”. Japonská a korejská kultura jsou naočkovány Čínou. Římská kultura je převzatá řecká. A Anglie? Promiňte, ale co to je původní anglická kultura? Je to kultura Normanů nebo jimi pokořených Saxonů, nebo kultura Keltů, které porazili Saxoni. Ale kultura Keltů už v té době přejímala římskou. A existuje země Prusko, to je jistě Evropa. A víte, co je to původní pruská kultura? Prusové byli pohanským národem, který mluvil baltsky a litevsky, ale ne německy. Jejich kultura i jazyk byly zničeny Livonským řádem mečových rytířů, poslední jsou ze 16. století. A co teď, máme křísit původní pruskou kulturu? Takže původní ruská kultura neexistuje stejně, jako neexistuje původní kultura pruská, britská nebo evropská.

Sama evropská kultura je směs. Je to podobné jako případ kulturních rostlin. Ta pšenice, kterou dnes pěstujeme, kukuřice, kterou pěstujeme, ty v divoké přírodě neexistují. Tyto rostliny jsou pouze kulturní a existují jen v důsledku výběru. A jakákoli dynamicky se rozvíjející současná civilizace, to je mnohasetleté kulturní přejímání a původními kulturami se zabývají etnografie a antropologie. Ty jsou u Papuánců, a my, chvála bohu, Papuánci nejsme.

A to hlavní, co chci říct je, že pod heslem návratu k veliké ruské kultuře je nám nabízeno, abychom za to původní ruské považovali opilství a nekulturnost. Sugerují nám, že původně ruské je surově se chovat a brát úplatky. Všechno ostatní je prohnilý západ. Ale to nejdůležitější je, že v surovosti a krvi není nic ruského. Hrubost je vlastní každé civilizaci. Jistě, je možno se podívat třeba na Anglii a říct, že Jindřich VIII. stínal hlavy svých žen. Avšak dokonce i premiér Alex Salmond by dnes sotva udělal něco podobného ma už vůbec by se přitom neodvolával na původní britské tradice. Ano, všechny úspěšné civilizace procházely obdobím nekulturnosti a barbarství. Ale ani jednu úspěšnou civilizaci nenapadlo vzít si barbarství jako vzor. To napadá pouze fašismus, protože fašismus, to je vždy pokus zříci se výdobytků kultury a vrátit se k barbarství.

A protože Rusko není Nigerie, protože není Zimbabwe, chci velmi doufat, že v Rusko se to nestane. A zvláštní břemeno dopadá na elity, protože aby se zabránilo pádu společnosti do hrubiánství a necivilizovanosti, můžeme spoléhat pouze v elity."

Žádné komentáře:

Okomentovat