Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

pátek 25. července 2014

Imperium si rozvracet nedáme

Projev V. Putina na zasedání Rady bezpečnosti Ruské federace dne 22. července 2014.Dobrý den vážení kolegové!

Dnes budeme hovořit o základních otázkách, a to především o zajištění svrchovanosti a územní celistvosti naší země. Všichni jsme si dobře vědomi toho, kolik politických, národních, právních, sociálně-ekonomických a jiných aspektů toto téma zahrnuje.

Svrchovanost a územní celistvost jsou, jak jsem již řekl, základními ctnostmi. Jedná se o zajištění nezávislosti a jednoty našeho státu; spolehlivé ochraně teritoria, ústavního pořádku, včasné neutralizaci vnitřních a vnějších hrozeb. A v dnešním světě je jich dostatek. Chtěl bych rovnou zdůraznit, že dnes není žádné přímé vojenské ohrožení svrchovanosti a územní celistvosti naší země. Garantuje to především strategický balanc světových sil.

Z naší strany důkladně dodržujeme normy mezinárodního práva, své povinnosti vůči partnerům a očekáváme, že jiné státy, mezinárodní organizace, vojensko-politické aliance (Rusko se díky Bohu do žádných aliancí nečlení, což je také do značné míry zárukou naší suverenity. Jelikož se každý stát vstupem do aliance vzdává části suverenity. A to zdaleka ne vždy odráží národní zájmy země, je to však jejich suverénní rozhodnutí) tak tedy, očekáváme, že i naše národní zákonné zájmy budou brány v potaz a sporné otázky, které zde, samozřejmě, budou vždy mít své místo, se budou řešit pouze diplomatickým způsobem a to prostřednictvím vyjednávání. Nikdo se nebude plést do našich vnitřních záležitostí. Avšak v dnešní době se mluví jazykem ultimátů a sankcí. A samotný pojem státní suverenity se rozplývá. Nežádoucí režimy, státy, ve kterých se vede nezávislá politika či jinak překáží něčím zájmům, se destabilizují. Proto se pořádají tzv. barevné revoluce, anebo pokud nazveme věci pravými jmény, jsou to státní převraty, které jsou financovány zvenčí.    

Samozřejmě se důraz klade na vnitřní problémy státu. Problémů je vždy dost, zejména v nestabilních státech, chudých státech či státech se složitým režimem. Samozřejmě se tyto problémy vyskytují stále, ale není jasné, proč se musí využívat k úplné destabilizaci a rozpadu státu, což můžeme poslední dobou sledovat v různých regionech po celém světě.

Často se spoléhá na radikální, nacionalistické i neofašistické fundamentální síly, tak jak tomu, bohužel, bylo v mnohých postsovětských zemích. To, co se dnes děje na Ukrajině je skoro to samé.

Lidé přišli k moci ozbrojeným cestou a v rozporu s ústavou. Ano, po převratu se konaly volby, ale u moci se zvláštním způsobem opět ocitli ti, kteří tento převrat financovali či uskutečňovali. A část obyvatel země, kteří s tímto vývojem událostí nesouhlasí, se taktéž silou snaží potlačit bez jediného pokusu o jakékoliv vyjednávání.

A při tom se Rusku stanoví ultimátum v duchu: buď nám dovolíte zničit tuto část obyvatelstva, která je jak etnicky, tak i kulturně a historicky blízká Rusku, anebo my ze své strany budeme zavádět nějaké sankce. Zvláštní logika. A je samozřejmě naprosto nepřijatelná.Co se, mimochodem, týče událostí spojených s hroznou tragédií, která se odehrála v nebi nad Doněckem, bychom chtěli ještě jednou vyjádřit upřímnou soustrast rodinám obětí, je to doopravdy hrozná tragédie. Rusko bude ze své strany dělat vše možné proto, aby proběhlo plnocenné komplexní a transparentní vyšetřování. Vyzývají nás k tomu, abychom se postavili jihozápadnímu povstání. Opakuji, že se budeme snažit dělat vše, co je v našich silách. Ale to není zdaleka dostačující.

Včera, když povstalci předávali tzv. černé skříňky, ozbrojené síly Ukrajiny napadly tanky na město Doněck. Tanky se dostaly až k železniční stanici, na kterou se střílelo. Mezinárodní specialisté, které přijely na místo tragédie, nemohly vystrčit hlavy. Povstalci přeci nestřílí sami na sebe.

Je přece potřebné přizvat i kijevské úřady, aby dodržovaly základní normy slušnosti a vyhlásily příměří aspoň na krátký časový úsek. Samozřejmě se budeme snažit dělat vše možné proto, aby vyšetřování bylo úplné. Právě proto Rusko podporovalo Austrálií navrženou rezoluci Rady bezpečnosti. Budeme i nadále v kontaktu se všemi partnery řešit úlohy všestranného vyšetřování. Ale jestli se celkově vrátíme k podobnému scenáriu, tak to bude, jak jsem již zmínil, naprosto nepřípustné a kontraproduktivní. Ničí to současný světový řád.

Není sporu, že podobně metody vůči Rusku nebudou fungovat. Metody, které platí na slabé, rozvrácené státy, které jsou ovlivněny vnitřními rozpory a konflikty, u nás nebudou mít úspěch. Naši lidé, občané Ruské federace to nedopustí a nikdy nepřijmou.

Ale pokusy ovlivnit veřejně-politickou situaci, nějakým způsobem zeslabit Rusko, udeřit do zranitelných problematických míst se budou vyskytovat i nadále. A to především za účelem udělat nás více poddajnými při řešení otázek ve prospěch jiných zemí na mezinárodní scéně.

Budou se využívat tzv. mechanizmy v konkurenčním boji na mezinárodní scéně (to se týká jak ekonomické sféry, tak i politické), pro to se také využívají speciální služby, využívají se moderní informační a komunikační technologie, kanály závislých “kapesních“ nevládních organizací – mechanizmy tzv. Měkké síly. Vše zmíněné se pravděpodobně v některých zemích považuje za demokracii.

Musíme adekvátně reagovat na podobné výzvy a hlavně pracovat systematicky, řešit problémy, ve kterých se kryje potencionální risk vůči jednotě naší země a společnosti.

V posledních letech jsme podstatně upevnili pozici státních a veřejných institucí, základy ruského federalismu, pokročili kupředu v regionálním rozvoji a v řešení ekonomických a sociálních úkolů; vzrostla efektivita institucí na ochranu práva a služeb na potírání terorismu a projevů extremismu; formujeme moderní základy národnostní politiky, upravujeme svůj přístup v oblasti vzdělávání a výchovy; a soustavně bojujeme s korupcí – všechno toto garantuje naši bezpečnost a suverenitu.

Spolu s tím nesmíme oslabit naši pozornost vůči těmto otázkám. V případě nutnosti je potřeba vyvinout a realizovat doplňková opatření. Ve všech zmíněných oblastech musíme mít připraven dlouhodobý plán činností a strategické dokumenty a řešení počítající s dlouhodobou perspektivou.

V této souvislosti bych chtěl obrátit vaši pozornost na několik prioritních úkolů. V první řadě je to souvislá práce na zlepšení pochopení mezi jednotlivými národnostmi, dobrá migrační politika, tvrdé reakce na nečinnost úřadů nebo zločiny, které mohly být vyvolány mezinárodnostními konflikty.

Jsou to úkoly pro úřady všech úrovní: od federálních po městské. A konečně je také krajně důležité aktivní zapojení veškerého obyvatelstva, které by mělo reagovat na omezování lidských práv a svobod a přinést svůj vklad při prevenci radikalismu a extremismu.

Právě od veškerého obyvatelstva očekáváme aktivní pomoc při zlepšování systému státní správy v oblasti národnostní politiky a, což je nejdůležitější, v oblasti výchovy mladých lidí v duchu patriotismu a odpovědnosti za budoucí osud naší země. O tomto jsme nedávno podrobně hovořili na zasedání Rady federace o otázkách mezi národnostních vztahů.

Mimochodem na tomto místě bych chtěl říci, že spoléháme na naši veřejnost, že nikdy nedopustí, aby pokroky v naší práci ve všech zmíněných oblastech byly provedeny výhradně s cílem takzvaného dotahování šroubů. Spoléháme na naše obyvatelstvo, že to nikdy nedovolí.

Druhým závažným úkolem je ochrana ústavního pořádku. Na celém území Ruska musí být zajištěna nadřazenost ústavy a jednotný ekonomický a právní systém. Určité ústavní federální normy jsou nedotknutelné a nikdo nemá právo porušovat zákon a práva občanů.

Je důležité, aby všichni Rusové bez ohledu na to, kde žijí, měli rovná práva a příležitosti. To je základem demokratického systému. Je důležité striktně dodržovat zásady stanovené ústavou a znovu vytvořit průhledný systém státní správy a kontrolovat, zda všechny její složky působí jednotně, transparentně a systematicky včetně posilování role místních orgánů v rámci celého ruského státního aparátu. A samozřejmě posílení ruské státnosti by mělo přispět k zlepšení efektivity, prokuratury a regulačních a dozorčích orgánů.

Třetí klíčovou oblastí je udržitelný a vyvážený hospodářský a sociální rozvoj. Při tom je nezbytné brát v úvahu územní a regionální faktory. O čem je řeč? Musíme zajistit rozvoj strategicky důležitých oblastí včetně Dálného východu a jiných regionů a současně dosáhnout prudkého snížení rozdílů mezi jednotlivými subjekty Ruské federace z hlediska ekonomického a kvality života obyvatel. To vše je potřeba vzít v úvahu při rozvoji federálních a průmyslových programů, při zlepšování mezi rozpočtových poměrů, při tvorbě plánů na rozvoj infrastruktury, při rozmisťování nových továren a při zajišťování moderních pracovních pozic.

Projev V. Putina

Žádné komentáře:

Okomentovat