Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

úterý 15. července 2014

A domácí následky jsou tady

Sotva prezident Putin vyrazil do Jižní Ameriky, kde m.j. daroval 30 mld. $ komunistické Kubě, objevil se v ruském vládním mediu Vedomosti rozsáhlý a mimořádně zajímavý rozhovor s ministrem financí RF.

Ten sdělil veřejnosti zhruba toto:

1. V posledních letech  se rychle zvyšovaly náklady na obranu země a na penze.

2. Mzdy jsou na takové úrovni, že to ohrožuje konkurenceschopnost v porovnání se sousedními zeměmi. Produktivita práce roste podstatně pomaleji než mzdy.

3. Příjmy rozpočtu vycházely z optimistických prognoz a ve skutečnosti byly nižší než se očekávalo. Jsou závislé z 52 % na těžbě plynu a ropy a tudíž citlivé na kurz rublu a neovlivnitelné světové ceny těchto surovin.

4. Jsou ohroženy především regionální rozpočty, kde podíl mezd a penzí za 3 roky vzrostl ze 28 na 38 % na úkor investic.

5. Bude třeba snížit náklady státu, návrh je na plošné snížení o 2 % ročně.

6. Bude třeba zvýšit příjmy a v úvahu připadá několik cest: účinnější výběr daní, zavedení daně z obratu, zvýšení daně z příjmu, zvýšení DPH, převedení kapitálu ruských společností ze zahraničí do Ruska nebo zdanění offshore společností v Rusku, sjednocení daňového zatížení různých typů příjmů, zvýšení odvodů do zdravotního fondu.

Vypadá to, že v dohledně době dojde v Rusku ke střetu dvou pohledů na stát. Jeden chápe stát jako primárně ekonomickou jednotku, zatímco druhý jako mocenskou strukturu. Kroky vedení země už dlouho vedou k upevnění moci. Pokud cílem posílení moci není usnadnění reforem v ekonomické oblasti, bude tento střed mimořádně tvrdý.

Žádné komentáře:

Okomentovat