Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

pátek 21. března 2014

Železné ladies ruské žurnalistiky

V Rusku jsou již 15 let postupně zašlapávána do země nezávislá media. Přesto existují minimálně desítky skvělých novinářů, mezi nimiž vynikají dvě ženy.

Valerije Novodvorská (1950) byla naprosto nekompromisní kritik SSSR, za což se v souvislosti s invazí do Československa dostala už v roce 1969 poprvé do kriminálu a podle sovětského zvyku i na psychiatrii. Je politicky činná, ale především je neobyčejně otevřený a odvážný kritik dnešních poměrů v Rusku.

Julia Latynina (1966) je novinář s širokým odborným záběrem, autor 20 knih různých žánrů a fundovaný kritik současného Ruska. Mnoho let sděluje své komentáře každou sobotu v pořadu "Kod dostupa" posluchačům radia Echo Moskvy a přispívá do řady, především internetových medií.

"... Jestliže se sociopat nachází na vrcholu společenské pyramidy, jeho názor se stává obecně přijímanou vírou nebo ideologií. Nedochází k žádnému krachu sociopata, ale dříve nebo později zkrachuje společnost, v jejímž čele stojí. 


Bohužel, především proto, že jednání sociopata ovládá neomezená zlá vůle, založená na víře v to, že tuto zlou vůli může vždy připsat okolí, sociopat se vždy prohlašuje za nevinnou oběť, obklopenou ze všech stran úklady nepřátel.V tomto smyslu nakonec Vladimir Putin našel novou národní ideu Ruska. Je to jeho palestinizace...V románu "1984" popsal George Orwell svět globálního totalitarismu: svět, který je rozdělen mezi 3 stejně odporné totalitní státy. Ale po krachu SSSR se ukázal svět uspořádaný úplně jinak. Je svobodný svět - veliká řeka otevřené ekonomiky do níž může libovolný stát, malý nebo velký, demokratický nebo autoritářský, svobodně vplout. A existují od tohoto světa izolované zátoky, ve kterých vládci posilují svou moc noříce své poddané stále hlouběji do bahna paranoi a chudoby, přičemž onu bídu vysvětlují intrikami vnějších nepřátel.Takových zemí je na světě, bohužel, velký počet. Jak jsem již řekla, je to značná část afrických, arabských a latinskoamerických zemí. Nyní se k tomuto spolku připojilo Rusko."
...To, co jsme viděli 18. března nebyla jen nestydatá a netaktní hostina banditů k zblití. Bylo to nejen strašné, ale i směšné. Gogolovy Bláznovy zápisky. Vzpomínáte? Činovník Popriščin se zbláznil a navrhoval ostatním bláznům, aby zachránili měsíc, který může spadnout na zemi. A blázni čile lezli na postele a lovili měsíc, nikdo neodmítl... Vám Gogol nikoho nepřipomíná? Vždyť ti, kdo chtějí rozkrást Krym, nadšeně křičeli o záchraně Rusů na Krymu. Je to totéž jako zachraňovat měsíc, protože ani Rusové, ani měsíc záchranu nepotřebují...  


Obama má hrozné zpoždění při seznamování s výzvami doby. Fašismus dosud poznával jen z učebnic. A tady je názorná pomůcka v podobě velké země. Fašismus - to není ani Hitler, to je Křišťálová noc č. 2 z 18. na 19. března. Jsou to mandelinky s pruhovanými stuhami**, tlupy na "putinzích"***, permanentní Norimberk. Ne v době procesu. ale sjezdu NSDAP v roce 1933...

-------------------------
* Krymoder - Krym+maroder (rabující voják, spekulant, prospěchář)
**symbolem ruského nacionalismu je oranžovo-černá stuha podle řádu sv. Jiří, mučedníka a vítěze
*** puting - putin+míting


Žádné komentáře:

Okomentovat