Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

úterý 20. srpna 2013

Leť, myšlenko...

V roce 2011 oslavovala Itálie 150 let od svého sjednocení. V rámci oslav dirigoval Riccardo Muti 12. února v římské opeře kultovní Verdiho operu Nabucco a po ovacích následujících po sboru Va, pensiero pronesl několik vět na obranu kultury a vyzval publikum, aby při opakování zpívalo s sebou. Co se dělo, je vidět na klipu. Všimli jste si těch slz? Síla hudby je tady až magická.

 

Va, pensiero - Leť, myšlenko

Leť, myšlenko, na zlatých křídlech, 
usaď se na svazích a pahorcích, 
kde jemné, mírné, sladké vánky
naší rodné země vydávají krásnou vůni. 

Pozdrav břehy Jordánu 
a zřícené věže Sionu. 
Ó má země tak krásná a ztracená! 
Ó vzpomínko tak drahá a osudná! 

Zlaté harfy věštných proroků, 
proč visíte němé na vrbě? 
Oživte znovu památku naší vlasti 
a mluvte k nám o časech minulých! 

Pamětlivi osudu Jeruzaléma, 
vydávejte hlas syrového nářku, 
či kéž vám Pán vdechne harmonii hlasů, 
která změní utrpení v dobro.

Žádné komentáře:

Okomentovat