Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

čtvrtek 27. června 2013

Rusko - otevřít zeširoka náruč?

Minulý týden v pátek byla v petrohradské Ermitáži zahájena výstava "Doba bronzová. Evropa bez hranic. IV.-I. tisíciletí před naším letopočtem." Na přípravě se podílela ruská a berlínská muzea, projekt podpořil Fond pruského kulturního dědictví. Touto výstavou vrcholí jiný projekt, nazývaný Rok Německa v Rusku. Kromě jistě velkorysé šíře záběru výstavy je pozoruhodné, že zhruba 1/3 výstavy představovaly exponáty z berlínských sbírek "přemístěných" do Ruska po 2. světové válce. Včetně Eberswaldského zlata a Priamova pokladu nalezeného Schliemannem v Troji.

Eberswaldský poklad (replika)
Rusko před 5 lety zdánlivě uzavřelo záležitost navrácení těchto a dalších předmětů z celkem 300 tis. uměleckých děl a 2 milionů knih, které byly v nesčetných vagonech odvezeny především z Berlína a Drážďan, zákonem, který je prohlásil za ruský státní poklad. Jedním z organizátorů tohoto pečlivě naplánovaného "exportu" byla Irina Antonova (*1922), která je již 50 let ředitelem Puškinova muzea v Moskvě. Vědci přesto takovéto výstavy vítají, protože jim alespoň umožní tyto věci katalogizovat.

Stávající výstavu, která byla zahájena v závěru 17. Petrohradského mezinárodního ekonomického fóra, měli společně otevřít německá kancléřka Merkelová a ruský prezident Putin. Tomu však předcházelo interview ruské kurátorky výstavy, která prakticky vyloučila možnost přenesení výstavy do Německa, když požadovala státní garance toho, že se exponáty vrátí, a současně vrácení nespecifikovaných pokladů odvezených za války z Ruska do Německa.

Kancléřka Merkelová na to měla v úmyslu reagovat ve svém vystoupení požadavkem, aby bylo Německu vráceno to, co bylo ukradeno, jistě to chtěla říct diplomatičtějším jazykem, než já reprodukuji smysl. Ruská strana, která byla s obsahem projevu seznámena, pak účast obou státníků zrušila. Nakonec Merkelová výstavu navštívila a své si řekla, načež z Peterburgu předčasně odjela.

No comment.

A ještě něco. Včera, 26. června, oslavil 50. narozeniny Michail Chodorkovský, již 10 let prezidentův vězeň.


No comment.

A do třetice. Koncem loňského roku byla v Rusku při noční razii zadržena Jevgenija Vasiljevová, pravá ruka ministra obrany, který po krátkém čase padl také, aniž by byl obviněn. S tím také v zásadě skončila tvrdá kritika neefektivního zbrojního průmyslu i bolestivá transformace armády z mobilizační na profesionální. Prezident prý o tom nevěděl. Nepřipomíná vám to něco?

No comment.

Opravdu máme svou náruč zeširoka otevřít směrem k východu kvůli troše žvance (možná)?

Žádné komentáře:

Okomentovat