Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

sobota 27. dubna 2013

Národní identita? Identita?

Franta Ringo Čech, univerzální umělec, přítel Miloše Zemana a bývalý poslanec:

"Navštívil jsem kulturního atašé Francouzský republiky, protože Miloš mě pověřil úkolem, abych vypracoval alternativní kulturní politiku naší republiky. Francouzskej vzor je pro mě ideální, jak Francouzi se chrání před amerikanismem, před homo americanus. To znamená, že oni chráněj hudbu, oni chráněj jazyk, jsou na to dokonce zákony... Braňme se, blbouni." (22. dubna 2013)

Ladislav Zemánek, dříve člen předsednictva Svazu mladých komunistů Československa, dnes klausista z D.O.S.T.:

"Nezbývá nám než trpělivě nabourávat uměle vytvořený obraz této obrovské země, který ji líčí v těch nejhorších barvách. Neboť český národ měl až na výjimky k ruským bratřím vřelý vztah. Naše novodobá národní identita se utvářela s vědomím blízkosti Rusku a vůbec všem slovanským zemím. Nebojme se proto navázat na to, co naši nedávní předkové pokládali za zcela přirozené. Vždyť Rusko není Sovětský svaz. I když to média tvrdí." (27. dubna 2013)

(2010: Otázka směřování a vedení strany je životně důležitá, neboť bude-li pokračovat a dále se prohlubovat současný stav, komunistickou stranu to zničí. Proto by členové SMKČ měli do KSČM vstupovat, vnášet tam duch opravdového marxismu-leninismu, který si zde aspoň v základech osvojí, být skutečnými komunisty, kteří budou schopni převzít moc, až nastane pravý čas, být nejuvědomělejší částí mas, být revolucionáři.")

Adam B. Bartoš,  redaktor domácího zpravodajství serveru Prvnizpravy.cz, D.O.S.T.

Nejmocnější bankéři a miliardáři si dali za cíl zrušit národy a národní státy jako takové. Národ je pro ně nepohodlný. Jsme svědky spiknutí, kdy světová miliardářská elita chystá plán celosvětové vlády – Nového světového řádu – a začíná ho aplikovat v praxi. EU jako taková je výsledkem jejich spiknutí par excelence. Byla založena za politickým účelem, přesto stále licoměrně tvrdí, že pouze za účelem hospodářské spolupráce... Primárně čeká pravici obhajoba národa před Novým světovým řádem. U nás ho prezentují Havlovci. Je na čase postavit se proti nim a vyhlásit jim válku!“ (konference "Hovory na pravici", 13. prosince 2010")

Žádné komentáře:

Okomentovat