Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

čtvrtek 6. prosince 2012

Wow, že by překážka na cestě do internetové doby temna?

Vláda ČR bude schvalovat inovovanou koncepci "Digitální Česko 2.0".

Ta obsahuje m.j. následující pasáže:

...Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo on-line službám.


…než se vytvoří v podmínkách České republiky moderní konkurenceschopné obchodní modely legální distribuce širokého digitálního obsahu přizpůsobené novým informačním a komunikačním technologiím, nelze v této souvislosti akceptovat ze strany státu represivní opatření za účelem „ochrany a zhodnocení“ autorských práv zejména kriminalizací mládeže. Vláda je přesvědčena, že dostupnost legální nabídky digitálního obsahu, a to zejména cenová dostupnost, způsobí, že nelegální soukromé pořizování rozmnoženin přijde o hlavní prvek své přitažlivosti.

      Česká republika nesmí podlehnout tlaku na účelovou změnu právní úpravy ve prospěch určité skupiny podnikatelů na úkor spotřebitelů, jejichž zájem je často ignorován a v konečném důsledku jsou považováni za potencionální podvodníky.

To zní až podezřele rozumně. Chce se věřit, že za rok-dva, se nebude schvalovat Digitální Česko 3.0, kde zvítězí majitelé licenčních práv a producenti snadných zisků, kteří v dojemné shodě s úřednictvem všeho druhu touží po svázání uživatelů internetu do kozelce a napěchování do předpisové krabice vzor 2015. Vystrčené hlavy a ruce budou osekány, a správcové západní civilizace si padnou do náručí se sjednocenými byzantskými vládci a totalitními magory.

Žádné komentáře:

Okomentovat