Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

středa 23. listopadu 2011

Výstavní turistika a madony

Celebrity mají být většinou akční, nové, tvořivé. Je ovšem kategorie celebrit, kterým pár set let neubírá na kvalitě. Jsou to obrazy a jejich autoři. Jen z poslední doby zmíním výstavu Michelangelových kreseb ve Vídni, Raně renesanční portrét v Berlíně, Leonardo da Vinci v Londýně.


Do této kategorie zapadá i výstava "Heavenly Splendour. Raphael, Dürer and Grünewald paint the Madonna" v Gemäldegalerie Alte Meister v drážďanském Zwingeru, která je jistou paralelou, byť v malém, berlínské výstavy renesančních portrétů. Celebrity jsou zde hned dvě. Tou první je pro někoho panna Marie, v době rané renesance nejčastější téma obrazů. Tou druhou Rafael Santi (1483-1520), malíř vrcholné renesance, kdysi, a možná někým i dnes, považovaný za největšího malíře všech dob. Motivy k výstavě jsou také dva. V září navštívil katolický papež převážně protestantské Německo a v něm m.j. duryňský Erfurt, kde studoval zakladatel protestantismu Martin Luther, a zapůjčení obrazu ze sbírek Vatikánského musea bylo jedním ze symbolů smíření katolictví a protestantismu. Ten druhý motiv je, že od namalování Sixtinské madony, pravděpodobně nejslavnějšího obrazu Rafaela i Zwingeru uplyne 500 let.

Tyto dva obrazy Rafaelovy obrazy, Madona Sixtina (1512/13) a Madona di Foligno (1512), tak představují osu výstavy.


Na obraze Madonna di Foligno je znázorněn Jan Křtitel, sv. František, sv.Hieronymus a vpravo dole objednatel obrazu Sigismondo dei Conti, sekretář papeže Julia II. Původně byl umístěn v římské bazilice Santa Maria in Aracoeli a pak byl přenesen do kostela Sv. Anny ve Foligno.

Sixtinskou madonu objednal sám papež Julius II., obraz byl umístěn v klášterním kostele sv. Sixta v Piazenza a byl posledním obrazem malířovým. V roce 1754 ho po 2letém smlouvání se zchudlými mnichy zakoupil saský kurfiřt a polský král August Silný za 15000 scudo. To byla tehdy astronomická suma odpovídající 350 kg stříbra. Obraz byl odvezen do Drážďan a na oltář zavěsili už před léty vyrobenou kopií. V roce 1945 byl odvezen jako válečná kořist do Ruska a vystaven v moskevském Puškinově muzeu jako doklad jeho světovosti. Vrácen byl až za 10 let.Nádherná a barevně zářivá Madona Matthiase Grunewalda (1470-1528) z let 1514-19, umístěná ve farním kostele korunovace Panny Marie ve Stuppachu.Dále je zde vystavena Madona s dítětem na měsíčním srpku, cca 1512/13 od Cranacha st. (1472-1553) ze sbírek Stadel Museum ve Frankfurtu n. M., která je typickou ukázkou tzv. "apokalyptické madony", viz evangelium sv. Jana 12.


Antonio Allegri da Corregio (1489-1534) - Madona se sv. Františkem. Velký oltářní obraz namalovaný pro klášter sv. Františka v Corregiu v letech 1514-15 je jeho prvním dokumentovanou malbou a nachází se ve sbírkách drážďanské galerie.


Albrecht Durer (1471-1528), Drážďanský oltář z roku 1496


Celkem je na výstavě asi 20 exponátů, takže její význam není dán jejím rozsahem, ale kvalitou obrazů.

Od května do srpna příštího roku se v Drážďanech uskuteční velká jubilejní výstava: "Madona Sixtina, Rafaelův kultovní obraz, 500 let", která ukáže i vliv tohoto díla na myšlenkové a umělecké klima v Německu.

Žádné komentáře:

Okomentovat