Omlouvám se všem, kdo postrádají ve starších příspěvcích fotografie. Jsou začarované někde v googlových střevech.
Pracuji na jejich osvobození, ale chce to čas.

Prohledat tento blog

Nabídka z archivu

Zbavit svět lži je víc než odzbrojení

Následující text je skoro 60 let starý. Modlitba za pravdu Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dneš...

úterý 30. srpna 2011

Ostrov Kos

info

Ostrov Kos (Hippokratův ostrov) se nachází v jihovýchodní části Egejského moře v souostroví, které se jmenuje Dodekanissa, tzn. česky "Dvanáctiostroví". Hlavních, tedy obydlených ostrovů, je zde totiž právě dvanáct. Třetí největší z nich je Kos a to hned po ostrovech Rhodos a Karpathos. Celým ostrovem se táhne pohoří s názvem Dikeos, s nejvyšší horou Mt. Dikeos. Ostrov je sopečného původu a můžete zde nalézt spoustu termálních pramenů. Pouze jedny jsou však přístupné a to v Agios Fokas. Na Kosu se těží některé nerostné suroviny - především síra, mramor, vápenec, lignit a hnědé uhlí.Obyvatelé ostrova stále zabývají zemědělstvím. Hlavní je pěstování oliv, obilnin, vína, tabáku a chov krav, ovcí a koz. Velmi důležitou roli hraje též včelařství. Do dnešní doby se zde zachovala tradiční řemesla, což je tkalcovství a hrnčířství. Převážná část obyvatel se živí turistickým ruchem. V porovnání s dalšími řeckými ostrovy si Kos doposud udržel svůj původní a přirozený ráz, nepoznamenaný přílivem zahraničních turistů, kterých na tento ostrov každoročně směřuje rok od roku více. Nejde však o masovou turistiku, jako je tomu na sousedním Rhodu. Na zdejších plážích není "hlava na hlavě" a v tavernách a restauracích se skoro vždy najdou volná místa. Také prodavači mají více prostoru, aby se svým zákazníkům věnovali. Ani u pokladen historických areálů se nečekají zbytečně dlouhé fronty, vše si tedy můžete vychutnat s větším požitkem, v klidu a pohodě. Ačkoliv je Kos malý ostrov, může se pyšnit velmi bohatou historií. První obyvatelé byli pravděpodobně Pelasgiané. Od té doby byl ostrov bez přerušení hustě osídlen a je tomu až dodnes.Ve 14. století př. n. l. přišli Achájové z Thesálie a založili zde přístav. Ten se postupem času stal jednou z obchodních křižovatek mezi Malou Asií a Krétou. V 11. století př. n. l. byl Kos osídlen Dórskými kmeny. Jeho hlavní město neslo název Astypalaia a leželo na poloostrově . Stalo se součástí tzv. Hexapolis - "Šestiměstí", které spolu s ním tvořila 3 města na Rhodu (Lindos, Kameiros a Iálysos) a 3 města na pobřeží Malé Asie (nejznámější z nich - Halikarnássos). Velkého rozvoje ostrov dosáhl po založení města Kos v roce 366 př. n. l.


Nejvíce se však Kos proslavil jako rodiště otce medicíny Hippokrata (460-357 př. n. l.). Jeho osobě byla zasvěcena nejznámější památka ostrova - Asklepion. Ten byl založen ve 4. století př. n. l. v cypřišovém háji za městem a stal se největším medicínským centrem starého Řecka a zároveň Hippokratovou lékařskou školou.

Později se stal Kos součástí Athénského námořního spolku. Ovládl jej Alexander Makedonský a na přelomu letopočtu byl pak začleněn do říše římské. V 8. - 9. století jej ovládli Arabové, v 11. století podléhal křižákům. Maltézští johanité zde byli v letech 1315 - 1522 a od roku 1523 se dostal pod držení Turků. Po téměř 400leté nadvládě ovládli ostrov po italsko-turecké válce v roce 1912 Italové. V roce 1943 napadli ostrov němečtí okupanti, kteří se chovali podobně jako Turci. Rabovali, vraždili a ničili. V květnu 1945 převzali ostrov do správy Britové a konečně 31. 3. 1947 byl Kos spolu s ostatními Dodekánskými ostrovy oficiálně předán Řecku.

Jeden z nejkrásnějších řeckých ostrovů, zelený a slunečný ostrov Kos, ležící v jihovýchodní části Egejského moře v blízkosti tureckého pobřeží, je ideálním místem pro vaši dovolenou. Po Rhodu a Karpathu je třetím největším ostrovem souostroví Dodekanissos. Romantická krajina s malými vesničkami, velmi příznivé podnebí a nádherné pláže v chráněných zátokách spolu s řadou historických památek, připomínajících střídaní mnoha kultur, činí z ostrova oblíbený cíl turistů. Nejstarší osídlení ostrova se datuje do 7. a 6. století před Kristem, kdy byl ostrov důležitou součástí dórského společenství 6 měst a později členem Athénské aliance. Velký rozvoj nastal hlavně po založení města Kos v roce 366 před Kristem, avšak nejvíce je ostrov proslaven jako rodiště otce medicíny Hippokrata (460-357 před Kristem). Jeho osobě byla zasvěcena nejznámější památka Kosu - Asklepion, který byl založen ve 4. století před Kristem v cypřišovém háji za městem a stal se největším medicínským centrem starého Řecka a Hippokratovou lékařskou školou. Později se na ostrově vystřídali Římané, Byzantinci, Saracéni, Janované, Benátčané, Johanitští rytíři a Turci a od roku 1948 je ostrov opět řecký. Hlavní město ostrova patří k nejkrásnějším řeckým městům s malebným přístavem a spletí uliček, vybízejících k procházkám. Ostrov má ideální polohu i pro poznání okolních řeckých ostrovů.

Kos - Lambi

Leží na severním výběžku ostrova a je předměstím hlavního města Kos s krásnými přírodními písečno-oblázkovými plážemi. Najdete zde spoustu obchůdků, taveren, restaurací a barů. Transfer z letiště trvá cca 45 minut. Hlavní město Kos, které je vzdáleno cca 1 km od letoviska Lambi, leží na severovýchodním pobřeží ostrova. Je zde nádherný přístav, kde kotví místní rybářské lodě, luxusní jachty i velké trajekty. Naleznete zde nejen spoustu historických památek - vykopávky z antického období, známou pevnost Johanitů z 15. století, v jejímž zdivu jsou vyryty nápisy z antického období, malebné staré město s archeologickým muzeem, slavnou mešitou Chatze - hassana a Defterdarovou mešitou s byzantskými sloupy a známý Hippokratův platan, ale také dobré nákupní a zábavní možnosti. Kos není jen hlavním městem, ale i živým letoviskem se známou "bar steet" se spoustou barů, restaurací a taveren, kde noční život končí až v ranních hodinách.

Tigaki

Necelých 12 km od hlavního města leží měnší letovisko Tigaki s pláží, která je jednou z nejkrásnějších a nejpopulárnějších na ostrově. Oblast se vyvinula během několika posledních let v pozoruhodné turistické centrum s mnoha obchody, restauracemi, kavárnami, bary a plážemi, nabízejícími širokou nabídku vodních sportů. Hotelové areály lemují pláž v délce několika kilometrů.

Žádné komentáře:

Okomentovat